V Rusovciach zažívajú tréningy policajtov, občas aj s helikoptérami, a v Jarovciach zas tréningy reprezentantov.

Bojová zóna

Problém so streľbou riešia už celé roky obyvatelia Rusoviec. Na kraji obce trénujú policajti niekedy i s vrtuľníkom. Podľa Ivana Türka, ktorý za presunutie strelnice bojuje už celé roky, tam strieľajú aj zo samopalov. Ako dôkaz ukazuje video, ktoré nahral vo vlastnej záhrade. Paľba sa ozýva, akoby bola za rohom, a jasne počuť i dávku zo samopalu. Türk zaplatil v roku 2016 znalecký posudok u odborníka z Česka. A ten dopadol dosť zle. Výcvikový priestor podľa neho nespĺňa bezpečnostné podmienky tak, aby mimo neho nedošlo k ohrozeniu ľudí. K cvičisku policajtov sa dá dostať ľahko. Príjazdová cesta vedie okolo poľnohospodárskeho družstva a je naozaj len kúsok od posledných domov. Keď sme tam dorazili, ozývali sa zvnútra výstrely z pištolí. Krátko po našom príchode vyšla von dodávka, ktorej posádka si nás všimla. O chvíľku sa pri nás pristavilo auto s dvoma mladými mužmi, očividne policajtmi. Hoci boli milí, požiadali nás, aby sme opustili parkovisko pred výcvikovým priestorom.

Dlhý boj

Ako hovorí Ivan Türk, vedenie ministerstva vnútra vždy sľúbi obyvateľom nejakú nápravu alebo odsťahovanie z priestoru. Dodnes sa tak nestalo. Vysvetľuje, že priestor nemá ani stavebné, ani kolaudačné rozhodnutie. Pre výcvikový priestor, kde hluk netvoria len strely, ale aj výbuchy a nalietavanie helikoptér, podával na súd žalobu a žiadosť o neodkladné opatrenie. Ako dopĺňa, súd mu vyhovel, no ministerstvo sa odvolalo a krajský súd rozhodol o 13 dní. Počas Vianoc. Jediným ústupkom polície je podľa neho to, že strieľajú už len dopoludnia a nie celý deň. „Hluk merali len raz za dvanásť rokov,“hnevá sa. Ako dopĺňa, súčasná ministerka ešte ako štátna tajomníčka sľubovala, že keď bude dokončená strelnica v Stupave, policajti sa presunú tam. Zatiaľ sa tak nestalo a asi sa ani nestane.

Nenašli

Ministerstvo vnútra a Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru podľa hovorcu ministerstva Petara Lazarova v minulosti urobili niekoľko ústupkov a vo výcvikovom priestore upravili časy strelieb a cvičení, o ktorých informuje na stránke mestskej časti. „K týmto cvičeniam dochádza len v doobedňajších hodinách. Navyše útvar obmedzil aj niektoré špecializované činnosti, ktoré príslušníci útvaru vykonávajú výlučne v Centre výcviku Lešť,“ dodáva Lazarov. Podľa neho urobili aj dve hlukové merania, ktoré ukázali, že neprekročili zákonné limity.

„V minulosti sa už uvažovalo o premiestnení výcvikového priestoru do inej lokality. V okolí Bratislavy sme však vhodný objekt, kde by bolo možné vykonávať cvičenia v požadovanom rozsahu, zatiaľ nenašli. Proti tomuto zámeru sa postavili aj samotní majitelia pozemkov, obyvatelia mestskej časti Bratislava-Rusovce, a to z dôvodu straty príjmov z prenájmu predmetných pozemkov, ktoré nemožno užívať na iný účel,“ dodáva Lazarov. Po tom, čo jedna z guliek skončila v obývačke neďalekého rodinného domu, podľa hovorcu policajti zmenili smer cvičných strelieb aj spôsob výcviku.

Správca: Martin Wolf tvrdí, že v Jarovciach sa strieľa len z malorážok a zo vzduchoviek. Hluk, ktorý by rušil obyvateľov, vylučuje.
Správca: Martin Wolf tvrdí, že v Jarovciach sa strieľa len z malorážok a zo vzduchoviek. Hluk, ktorý by rušil obyvateľov, vylučuje.
Zdroj: Tony Štefunko

Opäť to isté?

O sťažnostiach obyvateľov Jaroviec sme písali už pred pár rokmi. Vadil im hluk z miestnej strelnice. Medzičasom pri strelnici vyrástol kvôli hlukovej ochrane nových rodinných domov niekoľkometrový val zo zeminy. Kým ten aj podľa hlukovej štúdie novú výstavbu naozaj odhlučnil, v trochu vzdialenejšej časti obce sa niektorí sťažujú. „Je to síce nepravidelné, ale časté a dlhé,“ hovorí obyvateľ Jaroviec, ktorý býva neďaleko strelnice. Na tej by sa mali používať len malokalibrovky a vzduchovky, teda relatívne tiché zbrane. Niektorým Jarovčanom sa to však nezdá. „Stiahol som si aplikáciu do mobilu a nameral som u seba v záhrade 75 decibelov (dB). To asi nebude vzduchovka alebo malokalibrovka,“ myslí si Jarovčan, s ktorým sme sa rozprávali. Zvuk 75 dB je podľa tabuliek niečo medzi frekventovanou cestou a krikom. Šéf strelnice Martin Wolf však hovorí, že sa u nich naozaj strieľa len zo vzduchoviek a z malokalibroviek. Strelnicu nám poukazoval a na zemi sme videli len nábojnice z malokalibroviek. „Strieľa sa tu z pištolí aj pušiek, vnútri zas zo vzduchoviek. Okolo strelnice máme nielen valy zeminy a betónový plot, ale aj stromy,“ukazuje Wolf.

Chceli prekryť

Investor susednej výstavby ponúkol Wolfovi, že na vlastné náklady vybuduje krytú strelnicu. Podľa investora by totiž bola vzhľadnejšia a funkčnejšia než val zo zeminy. „Chceli nám postaviť plechovú búdu. Museli by sme v nej mať aj klimatizáciu a celoročne osvetlenie. Kto by to platil? Mali by sme to fakturovať ministerstvu vnútra, ktorého reprezentanti tu trénujú,“ hovorí Wolf. Podľa starostu Jaroviec sa v súčasnosti po postavení protihlukového valu na miestnom úrade oficiálne nikto nesťažoval. Obyvatelia, ktorí sa nám ozvali, si však myslia, že práve val mohol pozmeniť smerovanie zvuku od strelnice. Viac ho vraj počuť v severnej časti Jaroviec. Podľa správcu strelnice Wolfa však môžu počuť skôr rusovskú policajnú strelnicu, kde pália z 9-milimetrových pištolí a dokonca aj zo samopalov.

Museli prerábať

Strelnica v Jarovciach stála pred vážnym problémom v roku 2010, keď spravili znalecký posudok. Vyšiel negatívne. V tom čase strelnicu neschválila polícia, chýbal jej posudok znalca o schválení vybudovanej strelnice a dokonca sa v nej spomína nadmerná hlučnosť pri streľbe 9-milimetrovými nábojmi. Podľa Wolfa všetko napravili. Ukazuje nám prístrešky nad palebnými pozíciami, ktoré sú z hrubého dreva, aby strelec náhodou nevystrelil privysoko a guľka neopustila areál strelnice.

Reprezentanti

„Športové centrum polície si prenajíma na strelnici v Jarovciach len časť objektu, ktorá je potrebná na jeho činnosť, administratívne priestory, šatne športovcov a strelecké stanovištia,“ vraví Lazarov. Ako dodáva, striedavo tam trénuje 26 členov centra, reprezentantov v puškových a pištoľových disciplínach. „Môžeme spomenúť našich úspešných paralympionikov Veroniku Vadovičovú a Radoslava Malenovského aj olympioničku Danielu Demjen-Peškovú,“hovorí Lazarov. „V Jarovciach strieľajú zo vzduchových a malokalibrových zbraní, a teda o potenciálnom hluku nemôžeme ani hovoriť, pretože je tam postavený val, výstavba diaľnice v blízkosti strelnice a streľba prebieha vnútri strelnice,“ dopĺňa Lazarov.

Centrum platí strelnici nájomné takmer 38-tisíc eur ročne a podiel za elektrinu, odvoz smetí a kúrenie. Podľa hlukovej štúdie z roku 2009, ktorá prepočítala hluk vo variantoch s valom a bez valu, mal násyp zeminy trochu zmeniť smerovanie hluku viac na sever. Už v miestach, kde sa končí násyp, však namerali okolo 50 dB, čo je podľa tabuliek hodnota približne ľudského rozhovoru. Počas štúdie sa strieľalo len z malokalibroviek a zo vzduchoviek. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že dlhotrvajúci zvuk nad 55 dB pôsobí na ľudí rušivo.