Na to, že má ísť o elitu v rámci polície, človek by očakával precíznejšie postupy. Vyšetrovatelia NAKA opäť nepostupovali v súlade so zákonnými normami a porušili základné práva finančníka Jaroslava Haščáka na prerokovanie jeho veci bez zbytočných prieťahov v kauze Gorila.

Čím zasiahla podľa Ústavného súdu NAKA do Haščákových základných práv?  V trestnej veci Gorila doteraz nepreverila pôvod a legalitu nahrávok nájdených ešte v roku 2018 pri domovej prehliadke u Mariana Kočnera. Totiž, ak by pochádzali z činnosti Slovenskej informačnej služby, musia byť zničené. 

Ústavný súd v zložení predsedu senátu Miloša Maďara a sudcov Jany Baricovej a Rastislava Kaššáka to skonštatoval vo svojom náleze zo dňa 10.11.2022, ktorý bol doručený Haščákovmu advokátovi Škublovi 20. decembra 2022. 

Advokát Škubla poukazuje na opakované porušenia Haščákových práv pri vyšetrovaní kauzy Gorila.

Ústavný súd je ďalším v poradí, čo popri Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP), Najvyššom súde SR, generálnom prokurátorovi a Ministerstve spravodlivosti SR opätovne konštatoval závažné porušenia Haščákových základných práv a slobôd v súvislosti s kauzou Gorila zo strany orgánov štátu, a to najmä zo strany špecializovaného tímu Gorila, aktuálne pod vedením vyšetrovateľky Martiny Babacsovej. Podľa Škublu to vyvoláva „zásadné pochybnosti o spôsobilosti príslušných orgánov činných v trestnom konaní viesť v tejto veci nezávislé a nestranné vyšetrovanie“.

vyšetrovateľka NAKA Martina Babacsová aktuálne vedie tím Gorila
Zdroj: Facebook/Martina Babacsová

Ústavný súd v náleze niekoľkokrát zdôraznil, že preverenie pôvodu a legality nahrávok má osobitný význam z pohľadu riadneho výkonu rozsudkov ESĽP vo veciach Varga proti SR a Haščák proti SR.

Na potrebu urýchleného prijatia individuálnych opatrení v súvislosti s výkonom rozsudkov Varga a Haščák opakovane upozorňuje aj bývalá zástupkyňa Slovenskej republiky pred ESĽP Marica Pirošíková. Uvedené rozhodnutie Ústavného súdu ju preto neprekvapilo a víta ho.