Slovenské predsedníctvo nastúpilo v čase, keď únia čelí bezprecedentným výzvam. Výsledok referenda v Spojenom kráľovstve o vystúpení krajiny z EÚ vyvoláva potrebu diskusie o budúcnosti únie, pretrvávajúca migračná kríza zasa preveruje celistvosť Schengenu. Nedávne teroristické útoky v Paríži a v Bruseli poukázali na rezervy v oblasti vnútornej bezpečnosti a dôsledky hospodárskej a finančnej krízy stále ovplyvňujú ekonomiky členských štátov Únie.

Pozitívna agenda

Napriek týmto výzvam a rastúcej neistote naše predsedníctvo prichádza s pozitívnou agendou a so zámerom presadzovať udržateľné riešenia. Slovenské predsedníctvo sa zameriava na témy, ktoré majú tri spoločné menovatele. Prvým je dosahovanie konkrétnych výsledkov a úsilie ukázať občanom EÚ, že spoločné európske projekty majú praktický dosah na zlepšenie kvality ich života. Ďalším je prekonávanie fragmentácie, teda dosiahnutie takých výsledkov, ktoré prispejú k lepšiemu prepojeniu členských štátov na jednotnom trhu a zameranie na občana. Schopnosť prinášať konkrétne výsledky a prekonávať fragmentáciu je kľúčom, ako prepojiť Úniu s občanmi. Ambíciou slovenského predsedníctva je obnoviť dôveru občanov v európsky projekt.

Realistické ciele

„Program a priority sme pripravili tak, aby boli ambiciózne, ale zároveň realistické. Základný náčrt sme urobili vo februári, keď vláda schválila východiská programu nášho predsedníctva. Tie obsahovali tematické okruhy, ktoré budú počas nášho predsedníctva kľúčové, a to hospodársky rast, jednotný digitálny trh, budovanie Energetickej únie, migrácia a rozširovanie EÚ. Zámerom našich priorít je sústrediť sa na pozitívnu agendu, teda na veci, kde môžeme docieliť pokrok a zabrániť politickému fragmentovaniu Únie,“ vysvetlil splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Slovenská vláda schválila program nášho predsedníctva v Rade EÚ koncom júna.

Ambiciózny program

Dejiskom neformálnych rokovaní ministrov je budova Slovenskej filharmónie Reduta v Bratislave. Na Slovensko počas polročného predsedníctva príde 20 až 25 hostí.

Predsednícke výzvy

Program nášho predsedníctva, ktorý schválila vláda deň pred jeho štartom, definuje štyri priority. Ide o hospodársky silnú Európu, moderný jednotný trh, udržateľnú migračnú a azylovú politiku a globálne angažovanú Európu. „Európska únia sa musí vyrovnať s výsledkami britského referenda aj s tým, že európska myšlienka stráca svoju popularitu u občanov EÚ. Sme si vedomí výziev,“ skonštatoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Štyri priority

V rámci „hospodársky silnej Európy“ sa Slovensko zameriava na iniciatívy, ktoré prispejú k vytvoreniu vhodného prostredia pre investície a pre ďalší rozvoj Únie. Priaznivé prostredie je totiž kľúčovým predpokladom rozvoja a realizácie zjednocujúcich európskych projektov, ktoré sú nosnými prvkami moderného jednotného trhu.

Štyri priority slovenského predsedníctva

  • Hospodársky silná Európa
  • Moderný jednotný trh
  • Udržateľná migračná a azylová politika
  • Globálne angažovaná Európa

Jednotný trh sa považuje za najväčší úspech EÚ. Víziou nášho predsedníctva je ďalší rozvoj zjednocujúcich projektov, ako je napr. Energetická únia, či Jednotný digitálny trh.

Súčasná migračná kríza vytvára enormný tlak na vonkajšiu hranicu Únie a na azylové systémy členských štátov. Našou ambíciou je nasmerovať Úniu k udržateľnej migračnej a azylovej politike.

Priorita „globálne angažovaná Európa“ reflektuje, že EÚ je súčasť meniaceho sa globálneho prostredia, ktoré je poznačené vysokou mierou nestability a nepredvídateľnosti. Zvýšená miera angažovanosti EÚ je nevyhnutná na posilnenie jej postavenia vo svete v dobe globalizácie, výrazných zmien strategického prostredia a najmä rastúcej nestability. Kľúčovým cieľom EÚ je stabilizácia jej najbližšieho susedstva.

Ambiciózny program

Vysokopostavené návštevy z európskych inštitúcií, členských a partnerských krajín si začali na Slovensku podávať kľučku už pred začiatkom predsedníctva. Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Federica Mogherinová navštívila Bratislavu v júni tohto roka. Priority nášho predsedníctva jej prezentoval šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Foto MZVaEZ SR

Príspevok Slovenska

Začiatkom júla predstavil predseda vlády SR Robert Fico priority nášho predsedníctva poslancom Európskeho parlamentu. Pre Slovensko je podľa neho veľkou cťou, že nasledujúcich šesť mesiacov môže historicky prvýkrát prispieť k dianiu a k pokroku v Únii viac ako kedykoľvek predtým. „Diskusia o tom, ako urobiť EÚ lepšou a efektívnejšou pre nás všetkých, je nevyhnutná. Európska únia je pre ľudí a musí byť budovaná ľuďmi,“ vyhlásil Robert Fico. Podľa jeho slov to potvrdzuje aj výsledok referenda vo Veľkej Británii. „Európska únia musí lepšie počúvať kritické hlasy. Musí sa stať pružnejšou, menej byrokratickou a vnímavejšou k rôznorodosti a musí sa zbaviť puncu elitárstva a nezrozumiteľnosti pre bežného človeka, ktorý ju často vníma ako vzdialenú a odtrhnutú od jeho každodenných problémov,“ zdôraznil slovenský premiér.

Ambiciózny program