Eva Mišíková, advokátka

NIE

Nemám zmysel pre nezmysel.

Eva Mišíková
Zdroj: Jaroslav Novák