Tip na článok
Rímskokatolícky kňaz Anton Srholec

Anton Srholec: Ľudské práva platia pre všetkých

Považujete za správne, že slovenskí biskupi zakázali katolíckym kňazom vystupovať v médiách bez ich súhlasu?

Michal Hvorecký, spisovateľ

NIEAle kňazi sú v organizácii, ktorá ich cenzuruje, dobrovoľne. Sami sa musia rozhodnúť...

Jozef Golonka, bývalý hokejista

NIEDuchovní predsa všade vo svete vystupujú v médiách. Ako katolík nechápem, prečo by mal niekto robiť duchovnú cenzúru na ich kázne. Myslím, že každý kňaz vie, čo môže veriacim povedať.

Milan Kňažko, herec

?Stranícka disciplína nezvýši dôveryhodnosť takých hlásateľov viery, ktorí neveria jeden druhému a zrejme ani sami sebe.

Anton Srholec, rímskokatolícky kňaz

?Problém je zložitejší. Ľudské práva platia pre všetkých. Vo svojom mene smie rozprávať ktokoľvek a kdekoľvek, len aby svedectvo bolo pravdivé a k veci.

Miroslav Cipár, výtvarník

NIEPovažujem to nielen za nesprávne, ale i nešťastné, zvlášť, keď nový pápež naznačuje zmenu.

Rudolf Schuster, bývalý prezident

NIENepovažujem to za správne.

Katarína Zavacká, historička práva

?Nerozumiem tomu. Veď reputáciu Konferencie biskupov Slovenska v médiách už sotva môžu zhoršiť. Na to si slovenskí biskupi už dlhšie stačia sami.

Jozef Leikert, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ

NIENič by sa nemalo zakazovať. Ak už, tak len odporúčať, pretože každý má právo slobodne sa vyjadrovať, nech pracuje kdekoľvek.

VIDEO Plus 7 Dní