Tip na článok

„Asi preklep“: Takto ospravedlňuje riaditeľ mestského podniku úžernícku sankciu pre mesto Poltár

Zmluvu z marca 2013 „Nákup tovarov pre vybavenie stavby v meste Poltár“ medzi Mestským podnikom služieb v Poltári a súkromnou firmou M a M už rieši prokuratúra.

S podozrením, či náhodou nejde o podvod, sa na ňu obrátil občiansky aktivista Ján Štefančík.

0,5 namiesto 0,05 percenta

Sankcia za oneskorené úhrady faktúr bola zmluvne dohodnutá na 0,5 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania, čo rozhodne nie je bežné. Obvyklou sadzbou býva 0,05 percenta. Riaditeľ mestského podniku Ivan Solivajs tvrdí, že bol uvedený do omylu, že zrejme došlo k obyčajnej chybe pri písaní, ale inak berie zodpovednosť na seba. Lebo zmluvu podpisoval on. Zaplatiť škodu, ktorá „preklepom“ mestu Poltár vznikla, sa aspoň podľa dostupných informácii uhradiť nechystá.

Firma zanikla, úžera ostala

Sankcia za omeškanie platby postupne narástla na viac ako 33-tisíc eur, čo pre rozpočet neveľkého mesta nie je zanedbateľná suma. Okolnosti sprevádzajúce onen preklep teda prešetrovala hlavná kontrolórka mesta Iveta Lakotová a neraz sa o ňom zápalisto hovorilo na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Oneskorenie úhrad kompetentní ospravedlňovali kontrolnými dňami na stavbe. Faktúry vraj mohli uhrádzať až po odsúhlasení prevedených prác. Aktivista Štefančík sa pýta, či úhrady faktúr náhodou neboli pozdržiavané úmyselne, aby úžernícke sankcie mohli byť uplatnené.

Firma M a M bola medzičasom zrušená, takže ona svoje podlžnosti voči mestu už zrejme nikdy neuhradí, avšak úžernícka pohľadávka tým nezanikla. Iba „prešla“ na novú firmu MaM & co. Obidve spomínané firmy spája ten istý muž v pozícii konateľa - Miroslav Drugda.

VIDEO Plus 7 Dní