Tip na článok
Na letisku: Vladimír M. ešte minulý rok šéfoval hraničnej polícii na bratislavskom letisku.

O bezpečnosť letiska sa stará expolicajt obvinený z prevádzačstva

Niekdajší šéf letiskového oddelenia hraničnej a cudzineckej polície skončil minulý rok v rukách polície. Dnes pracuje v bezpečnostnej službe.

Galéria k článku (3 fotografie )
Vladimír M.: Bývalý policajný funkcionár je obvinený z prevádzačstva.
Cudzinecká polícia: Má na starosti všetko ohľadom konania týkajúceho sa práce či pobytu cudzincov na našom území.
Letiskoví ochrankári: Do postupov ich práce zasahuje od mája obvinený policajný exfunkcionár.

Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika majú čudné maniere. V tamojšej bezpečnostnej službe pracuje podľa našich zistení človek, ktorého vlani na jar zatkli policajti priamo na pracovisku.

Muži zákona pritom lovili vo vlastných radoch a po hriešnika Vladimíra M. si prišli na letisko, kde v tom čase zastával funkciu šéfa hraničnej kontroly. Vzápätí ho obvinili zo zločinu prevádzačstva.

Hoci v tejto trestnej veci sa nič nezmenilo a Vladimír M. je stále obvinený, od mája tohto roku opäť pracuje na letisku. Tentoraz ako civil na poste, pod ktorý spadá aj vypracovávanie metodiky a postupov na zaistenie bezpečnostnej ochrany letiska.

Dostal odchodné

Niekdajší šéf letiskového oddelenia hraničnej a cudzineckej polície skončil v policajných rukách minulý rok v apríli. Páchaniu trestnej činnosti sa vraj venoval niekoľko rokov ako súčasť organizovanej skupiny. Nie však ako šéf hraničiarov na letisku, ale v pozícii, ktorú na úseku cudzineckej polície zastával ešte predtým.

Konkrétne v rokoch 2008 až 2012, keď vraj cudzincom pomáhal pri „čiernej“ práci a legalizácii ich pobytu na Slovensku, za čo si zrejme dal poriadne zaplatiť. Apoň tak to vyplýva z konkretizácie paragrafu, ktorý Vladimír M. podľa vyšetrovateľa porušil a na základe ktorého mu hrozí osemročný trest odňatia slobody.

Hoci sa dalo predpokladať, že Vladimír M. bude musieť okamžite opustiť policajné rady, nestalo sa. Kompetentní síce spomínali akýsi návrh na jeho personálne riešenie, s odstupom času sa však zdá, že tým nemysleli prepustenie zo služobného pomeru.

Veď ako by to vyzeralo, keby jeden funkcionár obvinený z prevádzačstva musel odísť len tak, bez štedrého odchodného vo výške niekoľko tisíc eur.

Vladimírovi M. umožnili pôsobiť v zbore ešte rok, kým sám nepožiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru. Podľa hovorkyne ministerstva vnútra Andrey Dobiášovej tak urobil 27. apríla 2015.

„Sám navrhol termín ukončenia služobného pomeru na 30. apríla 2015, pričom nadriadený s personálnou právomocou súhlasil s dátumom ukončenia služobného pomeru, čiže bol uvoľnený zo služobného pomeru na vlastnú žiadosť.“

Čítajte viac:

Poplach na letisku: Výbušný tovar prevážali bez špeciálneho označenia

Splnil podmienky

Aj keď Vladimír M. je stále obvinený zo zločinu prevádzačstva a dôkazná situácia zrejme nie je pre neho práve najpriaznivejšia, už od 1. mája tohto roku nastúpil do nového zamestnania. Prijali ho za referenta oddelenia stratégií a štandardov bezpečnosti na bratislavskom letisku.

Teda do štátnej akciovky, kde pri uchádzaní sa o prácu musia spĺňať prísne kritériá hádam aj upratovačky. Vyzerá to tak, že s plnou vážnosťou ich splnil aj Vladimír M.

Hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková nás ubezpečila, že „okrem podmienok ako spôsobilosti na právne úkony, odbornej a zdravotnej spôsobilosti spĺňal aj podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktorú posudzoval Dopravný úrad v súlade so zákonom o civilnom letectve“.

Uviedla aj konkrétne podmienky, aké musel Vladimír M. podľa uvedenej právnej normy splniť. Aby bol bezúhonný, nesmel byť napríklad právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne ani za trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti, marenia úlohy verejného činiteľa, všeobecného ohrozenia, ublíženia na zdraví formou ťažkej ujmy na zdraví s následkom smrti, podielnictva či neuposlúchnutia rozkazu.

Čo sa týka spoľahlivosti, za takú nemožno podľa Ševčíkovej považovať osobu, „ktorá je alebo bola napríklad spoločníkom špiónov, teroristov, sabotérov alebo iných osôb v minulosti odôvodnene podozrievaných z týchto aktivít, preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné omamné alebo psychotropné látky“.

Vymenovala toho ešte oveľa viac, pričom znenie zákona o civilnom letectve, ako nám ho predostrela, skutočne vyvolalo dojem, že Vladimírovi M. nemohli v jeho profesijnej kariére v letiskovej bezpečnostnej službe klásť ani najmenšie prekážky.

Čítajte viac:

Šéf letovej prevádzky takmer spôsobil katastrofu. Zastáva dve funkcie!

Nepovedané

Aj po zbežnom pohľade do právnej normy však bolo jasné, že hovorkyňa letiska vypichla len niektoré podmienky potrebné na prijatie do pracovného pomeru.

Napríklad zabudla upriamiť pozornosť na ustanovenie zákona, podľa ktorého za spoľahlivú nemožno považovať osobu, „ktorá prijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo zneužíva postavenie či funkciu na získanie neoprávnených požitkov“.

Spoľahlivý nie je ani ten, kto „z iných dôvodov neposkytuje záruku, že bude pri výkone bezpečnostnej ochrany dodržiavať právne predpisy a plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa zákona“.

V súvislosti s tým si iba ťažko predstaviť väčšiu prekážku pri prijatí do spomínaného pracovného pomeru ako obvinenie zo spáchania závažného zločinu.

Prezumpcia neviny

Je teda otázne, ako sa s bezúhonnosťou a so spoľahlivosťou Vladimíra M. vyrovnala štátna inštitúcia, ktorej podľa zákona prináleží čosi také posudzovať. Ide o Dopravný úrad, ktorý by si mal pri preverovaní osoby vyžiadať vyjadrenie Policajného zboru.

V zákone o civilnom letectve sa totiž píše, že „okrem údajov zo svojich evidencií Policajný zbor v prípade potreby vykonáva aj previerky v mieste bydliska o spoľahlivosti člena personálu bezpečnostnej ochrany a previerky prostredia, v ktorom žije“.

Hovorkyňa Dopravného úradu Miroslava Janušicová tvrdí, že pri posudzovaní osoby, na ktorú sa pýtame, postupovali kompetentní v súlade so zákonom. A teda vyžiadali si aj stanovisko polície.

Jeho znenie sme sa však nedozvedeli. Janušicová nás však upozornila na znenie jedného z článkov Ústavy SR, ktorý sa týka zásady prezumpcie neviny.

Ochotne nám ho i odcitovala: „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.“

Dopravný úrad v tejto súvislosti tvrdí, že má kompetenciu posudzovať len spoľahlivosť osoby, nie je kompetentný posudzovať jej bezúhonnosť. A to je práve otázka. Na základe čoho Dopravný úrad posúdil, že Vladimír M. je spoľahlivý pre výkon zamestnania v ochrannej službe Letiska M. R. Štefánika?

VIDEO Plus 7 Dní