Stál za zverejnením kauzy nákupu údajne predraženého CT prístroja v Nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch. Priniesol informácie o tom, akým spôsobom správna rada nemocnice s vtedajšou riaditeľkou Máriou Domčekovou vybrala dodávateľa CT a kto ním je.

Kauza otriasla politickou scénou, verejnosťou a dnes už poslanec Národnej rady za OĽaNO- NOVA Alan Suchánek dostal za boj v tejto kauze cenu Biela vrana. Toto ocenenie udeľuje Aliancia Fair-play ľuďom, ktorí sa postavia proti väčšine a bojujú za správnu vec. Suchánek a jeho kolegyňa Magdaléna Kovačovičová získali Bielu vranu v roku 2015 za to, že sa postavili proti nákupu CT prístroja od spoločnosti blízkej Pavlovi Paškovi v piešťanskej nemocnici. Ich pohnútky však majú väčšie trhliny.

Čítajte viac:

Nič sa nezmenilo: Obvinení z kauzy predraženého CT podnikajú ďalej!

Rok 2012

PLUS 7 DNÍ má k dispozícii dokumenty, ktoré nasvedčujú tomu, že Suchánek sa v roku 2012 údajne pokúšal ovplyvniť výber dodávateľa CT prístroja. Všetko sa to začalo vo februári 2012, keď piešťanská nemocnica zverejnila vo vestníku tender na výber multidetektorového počítačového tomografu, teda cétečka.

Podmienkou bol prístroj so 128-vrstvovým pokrytím maximálne za 800-tisíc eur. Súťaž sa uskutočnila prostredníctvom elektronickej aukcie, do ktorej sa prihlásili tri firmy. Na základe vyhodnotenia ponúk vybrala komisia - zložená zo štyroch členov vrátane Alana Suchánka - víťaznú firmu.

Stal sa ňou Siemens, s. r. o., ktorý získal v aukcii najviac bodov napriek tomu, že ponúkol najvyššiu cenu. Spomínaná spoločnosť chcela prístroj nemocnici dodať za viac ako milión eur bez DPH, čo bolo o vyše 253-tisíc eur viac ako ponuka uchádzača, ktorý skončil v súťaži druhý. Ten bol ochotný dodať nemocnici CT za 761-tisíc eur bez DPH, čím sa zmestil do limitu stanoveného nemocnicou.

Čítajte viac:

Vyšetrovanie kauzy CT-čko skomplikoval znalecký posudok

Klamlivý údaj

Spoločnosti Siemens sa podarilo dostať v aukcii na prvé miesto vďaka kritériu o počte vrstiev na jednu plnú rotáciu RTG lampy. Siemens počas aukcie uviedol, že dodá prístroj s počtom vrstiev 384. Zvyšné dve firmy ponúkli prístroje s počtom vrstiev 128, to ich posunulo na druhú a tretiu priečku. Pri vyhodnotení ponúk komisiou však bolo zistené, že spoločnosť Siemens v elektronickej aukcii neuviedla pravdivý údaj.

V zápisnici z mája 2012, ktorú má PLUS 7 DNÍ k dispozícii, sa píše: „Úspešný uchádzač po e-aukcii, spoločnosť Siemens, vyhral pre počet bodov, ktoré dostal za kritérium počet vrstiev na jednu plnú rotáciu RTG lampy s počtom 384, a komisia dodatočne zistila, že to bol klamlivý, zavádzajúci, nepravdivý a skreslený údaj.“

Prístroj, ktorý Siemens ponúkol, mal totiž iba 64-vrstvové pokrytie, čo dokazoval aj návod na použitie stroja. Nemocnica firmu požiadala, aby spresnila počet vrstiev a urobila nápravu vo svojej ponuke. „V mailovej komunikácii zo dňa 14. 5. 2012 priznáva, že ponúka zariadenie, kde údaj 384 je počet rekonštruovaných vrstiev,“ píše sa v zápisnici. Mailovú komunikáciu so spoločnosťou sme mali možnosť vidieť.

Podmienkou v tendri však bolo dodať prístroj nový, nie repasovaný, minimálne 128-vrstvový.

Čítajte viac:

Zvrat v kauze predraženého CT: Prokurátor zmietol zo stola všetky obvinenia!

Rozdielne listy

Konkurenčné firmy, ktoré skončili v aukcii na druhom a treťom mieste, podali už počas aukcie námietky smerované proti deklarovanému počtu vrstiev ponúkaného CT prístroja spoločnosťou Siemensa obstarávateľa požiadali o nápravu.

Po preskúmaní celej veci rozhodla komisia, že spoločnosť Siemens vylúči zo súťaže a vyhlási novú elektronickú aukciu. Pod týmto rozhodnutím zo dňa 21. mája 2012 je podpísaný aj poslanec Igora Matoviča Suchánek, ktorý pôsobí v nemocnici ako chirurg. O dva dni sa predsedníčka komisie rozhodla opakovane zvolať zasadnutie výberovej komisie, aby šla na rokovanie k vtedajšiemu riaditeľovi Róbertovi Mamrillovi v tejto veci.

Riaditeľ však komisiu neprijal, dokonca ani jej predsedníčku. V zápisnici z 23. mája 2015 sa uvádza, že „separátne rokoval s Alanom Suchánkom“. Od riaditeľa sa Suchánek vrátil s tým, že Mamrilla list, ktorý mal spoločnosti Siemens oznámiť vylúčenie zo súťaže, a listy o vyhovení námietkam dvoch konkurenčných firiem nepodpíše.

„Nariadil prostredníctvom Suchánka napísať obom uchádzačom listy o zamietnutí ich žiadosti o nápravu proti vyhodnoteniu ponúk,“ píše sa v zápisnici, ktorú podpísali všetci členovia komisie okrem Suchánka. PLUS 7 DNÍ má k dispozícii všetky listy, ktoré boli v súvislosti so súťažou pripravené. List adresovaný centrále spoločnosti Siemens o vylúčení zo súťaže Róbert Mamrilla nepodpísal.

Ani odpoveď zvyšným dvom firmám, ktorá vyhovuje ich námietkam a informuje ich o tom, že bude vypísaná nová elektronická aukcia. Naopak, zamietavé stanovisko k námietkam, ktoré potvrdzuje ako víťaza Siemens, adresované obom spoločnostiam, už riaditeľ podpísal.

Čítajte viac:

Pestré kandidátky do volieb: Moderátori, exmilenky, politici s kauzami

Anketa

Myslíte si, že lekár Suchánek manipuloval so súťažou na nové CT?

Áno 86% Nie 14%Celkový počet hlasujúcich: 466

Proti dozornej rade

Nemocnica teda pokračovala v príprave podpisu zmluvy so spoločnosťou Siemens. Krátko pred podpísaním zmluvy však do procesu vstúpila dozorná rada nemocnice, ktorá vykonala kontrolu verejného obstarávania. Dozorná rada si posvietila na technologické parametre prístrojov, ktoré ponúkali v aukcii všetci traja uchádzači, ako aj na námietky podané v procese obstarávania.

Z ich pohľadu mala zákazku získať druhá firma úspešná v elektronickej aukcii. „Na základe uvedeného odporúča dozorná rada riaditeľovi nemocnice súťaž zrušiť.“ Za tento bod zahlasovali 24. augusta 2012 všetci členovia dozornej rady. Napriek tomu Suchánek s kolegyňou Kovačovičovou ako členovia správnej rady naďalej presadzovali dokončenie súťaže podpisom kúpnej zmluvy so spoločnosťou Siemens.

Uvádza sa to v zápisnici z 11. októbra 2012. Zmluvu so Siemensom nemocnica napokon nepodpísala. O dva roky zverejnil Suchánek kauzu nákupu predraženého CT prístroja. Zákazku v roku 2014 získala spoločnosť Medical Group SK, v ktorej v minulosti pôsobil podpredseda Smeru-SD Pavol Paška.

Piešťanská nemocnica podpísala s danou firmou zmluvu na 1,6 milióna na nákup prístroja, čo bolo podľa Suchánka o 600-tisíc eur viac, ako vysúťažilo predchádzajúce vedenie nemocnice. Medical Group ponúkala nemocnici prístroj so 128 vrstvami. Suchánek sa vďaka kauze zviditeľnil a dnes sedí v Národnej rade ako poslanec v klube Igora Matoviča.

Pozrite si kompletnú zápisnicu

Mohli by nás žalovať

Poslanec Národnej rady SR a chirurg piešťanskej nemocnice Alan Suchánek sa vyjadril k podozreniam, že presadzoval nákup CT prístroja spoločnosti Siemens.

Prečo vám v roku 2012 záležalo na tom, aby vyhrala spoločnosť Siemens?

Nám na tom nezáležalo. To bola elektronická aukcia, my sme nevedeli ovplyvniť, kto to vyhral.

Áno, ale dodatočne boli zistené fakty, že spoločnosť Siemens uviedla nepravdivé údaje v počte vrstiev.

Áno, tento problém vznikol. Výberové konanie bolo vypísané na 128-špirálový prístroj. To znamená, že všetky firmy, ktoré sa prihlásili, museli deklarovať, že majú 128-špirálový prístroj. A vznikla tam taká vec, že vie počítačom dorobiť tie vrstvy na 384.

Ale kritériom bolo, že to má byť 128-vrstvový prístroj bez rekonštrukcie.

Odbornou garantkou komisie bola primárka RTG. A tá odporučila, aby sme do podmienok napísali, že 128 a viac. Čiže nemohol sa prihlásiť nikto, kto mal menej ako 128, ale mohol mať viac ako 128.

V podmienkach bolo uvedené aj to, že prístroj má byť nový a nie repasovaný.

Samozrejme, že nemal byť repasovaný, ani nebol.

Siemens neklamal, keď uviedol, že má 384 vrstiev a ich prístroj mal len 64 vrstiev?

Riaditeľka Domčeková na mňa dala trestné oznámenie, že som manipuloval obstarávanie, vyšetrovala to polícia a nič nezistila. Ono to je trošku komplikované. Celý problém vznikol preto, že primárka rádiológie, ktorá je teraz medzi obvinenými, nám odporučila napísať 128 a viac.

Vylučujete, že by ste nejakým spôsobom zasahovali do procesu obstarávania a presadzovali firmu Siemens?

Ja som bol len v komisii, ktorá otvárala obálky a rozhodovala, či tie firmy budú pripustené, alebo nebudú pripustené. Samotná aukcia prebiehala elektronicky.

Vy ste však aj po tom, ako dozorná aj správna rada odporučili obstarávanie zrušiť, presadzovali jeho dokončenie podpisom zmluvy.

Tam bolo viacero krokov, ktoré by som musel vysvetliť. Ak by sme zrušili verejné obstarávanie a vylúčili Siemens, mohli by nás žalovať. Navyše sme mali asi tri mesiace pokazený starý CT prístroj.