Keď sa pred časom hovorilo o snahe sprivatizovať a kúpiť dolnomalantský kaštieľ pri Nitre, vysvitlo, že enormný záujem je aj o pozemky v jeho okolí. Tam, kde sa kedysi pestovali poľnohospodárske plodiny, dnes nerastie nič. Orná pôda a časť dvoch malých rybníkov majú už nového majiteľa. Mediálne známeho podnikateľa Róberta Ďuricu z Babindola, ktorého firmám a ľuďom s ním spájaným sa nesmierne darilo v oblasti získavania peňazí z eurofondov. Ide o parcely s výmerou vyše tridsaťosem hektárov. Zväčša o ornú pôdu a vodné plochy dvoch rybníkov.

PLUS 7 DNÍ už v januári 2016 upozornilo, že tieto pozemky za pomerne zvláštnych okolností získala bratislavská firma L.I.B. legal, ktorej konateľkou je právnička Veronika Bolješiková. Firma získala pozemky prevodom od Slovenského pozemkového fondu v Bratislave. Reštituentom však nebola právnická firma pani doktorky Bolješikovej, ale súrodenci z Košíc a Bratislavy, ktorí si uplatnili reštitučný nárok na pozemky v Nevericiach. Slovenský pozemkový fond im pozemky v pôvodnom katastrálnom území Neverice nemohol vydať, a tak rozhodol o náhrade. Náhradou boli práve pozemky hraničiace s kaštieľom v Malante. Súrodenci ešte v roku 2010 postúpili svoj reštitučný nárok zmluvou o postúpení pohľadávky na realitnú firmu a tá ju postúpila firme L.I.B legal. Je len náhoda, že štatutárom Slovenského pozemkového fondu bol v rokoch 2010 až 2012 istý JUDr. Jozef Bolješik? Ani spoločnosť L.I.B. legal však nezostala majiteľom pozemkov dlho. Ako sme spomenuli, ich majiteľom je v súčasnosti podnikateľ Róbert Ďurica.

Rekreačná zóna

Keď médiá začali sledovať takzvanú babindolskú skupinu, teda podnikateľov pochádzajúcich z tejto obce, všimli si, že sa im nesmierne darí v oblasti získavania dotácií z eurofondov. Išlo napríklad o firmy Euro-Seb, Agro Ladzany, Agro HN, Agrospol Hontianske Nemce, Starohorská vinárska spoločnosť a Horagro. Úspešnou firmou sa stal aj Poľnonákup SITNO. Firma so sídlom v Hontianskych Nemciach vznikla menej ako tri týždne pred uzatvorením výzvy a v roku 2015 mala nulové tržby. Napriek tomu deň pred voľbami v marci 2016 získala dotáciu vo výške takmer milión eur. Majiteľom tejto firmy je Štefan Levický z Babindola, ktorého so spomínaným Róbertom Ďuricom spájajú nielen spoločné podnikateľské aktivity, ale i rodinné vzťahy.

Chystá sa oplotenie: Vlastníci priľahlých pozemkov majú obavy, že o ne nejakým spôsobom prídu. Vlastniť rybníky je lukratívne.
Chystá sa oplotenie: Vlastníci priľahlých pozemkov majú obavy, že o ne nejakým spôsobom prídu. Vlastniť rybníky je lukratívne.
Zdroj: HENRIETA ĎUROVOVÁ

Levický je vlastníkom ďalšej dotačne úspešnej firmy SL-STONE, ktorá získala pred troma rokmi bohatú finančnú dotáciu vo výške viac ako pol milióna eur na výstavbu rekreačného zariadenia Dolná Malanta. Vznikla v roku 2013, tržby má niekoľko tisíc eur ročne. Napriek tomu dostala deň pred voľbami v roku 2016 dotáciu viac než pol milióna eur na „diverzifikáciu činnosti“. Pozemok, na ktorom nové rekreačné zariadenie stojí, sa nachádza v susedstve spomínaného kaštieľa v Nitrianskych Hrnčiarovciach a patrí Róbertovi Ďuricovi. Ako sme sa presvedčili, už od cesty vidno veľkorysú stavbu so zaoblenou strechou a robotníkov, ktorí na stavbe pracujú. Zdá sa, že finišujú.

Zaujímavé rybníky

Podľa katastrálnej mapy je zrejmé, že pozemky okolo rekreačného zariadenia patriace Róbertovi Ďuricovi susedia s dvoma malými rybníkmi. A hoci v ich blízkosti vlastní kúsok pozemku ešte stále štát, vlastníci pozemkov z priľahlej strany rybníkov zostali v pozore. Štefan Levický totiž ohlásil drobnú stavbu, oplotenie pozemku a obávajú sa, že na svoje pozemky siahajúce až do rybníka sa časom nedostanú. To, že oplotenie pozemku je realita, dokazuje nájomná zmluva na časť pozemku, ktorý vlastní akciová spoločnosť Agrokomplex. Predmet nájmu, teda pozemok, sa prenajal s cieľom užívania parcely a výstavby oplotenia na časti susednej parcely, ktorým sa prepojí existujúci plot Agrokomplexu s novovybudovaným bariérovým plotom nájomcu. Zmluvu o prenájme podpísal nominant SNS, bývalý riaditeľ Agrokomplexu Mário Dinga

Prázdne sídlo: SL-STONE má podľa obchodného registra sídlo na tejto adrese. Dom je zjavne prázdny.
Prázdne sídlo: SL-STONE má podľa obchodného registra sídlo na tejto adrese. Dom je zjavne prázdny.
Zdroj: HENRIETA ĎUROVOVÁ

Babindol 14

Bude zaujímavé sledovať, čo sa po uplynutí povinných piatich rokov udržateľnosti projektu s rekreačným zariadením stane a aký prínos bude mať pre región, v ktorom stojí. O samotnom projekte sme sa chceli dozvedieť viac podrobností, no na naše otázky Štefan Levický do uzávierky nereagoval.

Bohaté eurofondy: Dovtedy nezaujímavá firma SL-STONE deň pred voľbami v marci 2016 dostala dotáciu viac než pol milióna eur.
Bohaté eurofondy: Dovtedy nezaujímavá firma SL-STONE deň pred voľbami v marci 2016 dostala dotáciu viac než pol milióna eur.
Zdroj: HENRIETA ĎUROVOVÁ

Viac informácií sme chceli získať v sídle spoločnosti SL-STONE v Babindole 14. No našli sme len prázdny dom a polorozpadnutú bránu. Prekvapenie? Asi ani nie.