„Na okresných súdoch v sídlach krajských súdov dňa 30. 03. 2017 o 9.45 hod. bude bombová hrozba,“ píše sa v liste, ktorý doručili na pezinský súd. Vzhľadom na šalamúnske znenie tohto listu, z ktorého nie je jasné, o ktorý súd by malo ísť, bezpečnostné opatrenia sa tak týkajú všetkých budov krajských súdov na Slovensku, ktoré sú zároveň aj sídlami okresných súdov. Zatvorený tak ostáva okrem iného aj Justičný palác v hlavnom meste.

"Vzhľadom na prebiehajúce šetrenie prečinu šírenia poplašnej správy, ktorá bola doručená na Okresný súd Pezinok rozhodlo vedenie Krajského súdu v Bratislave o prijatí dočasných bezpečnostných a osobitných režimových opatrení, v zmysle ktorých bude dňa 30. marca 2017 možný vstup do budovy Justičného paláca od desiatej hodiny, a to z dôvodu vykonania potrebných úkonov zo strany príslušníkov ZVJS a Policajného zboru SR," potvrdil informáciu hovorca bratislavského Krajského súdu Pavol Adamčiak. Sudcov zároveň požiadali, aby informovali účastníkov súdnych pojednávaní vytýčených na štvrtok ráno.