O tri roky oslávi päťdesiatku, no na žiadne veľké oslavy to nevyzerá. Vysokú budovu Slovenskej televízie v Mlynskej doline slávnostne otvorili ešte v roku 1975. S výškou 108 metrov a 28 poschodiami bola v tom čase nielen najvyššou budovou v Bratislave, ale aj v celom Československu. Po páde komunizmu a zmene režimu začala jej sláva pomaly, ale nezadržateľne blednúť. Vplyvom nových technológií aj ekonomických pomerov sa počet zamestnancov postupne znižoval a nehnuteľnosť mala čoraz menej a menej nájomníkov. V jej neprospech hrala aj celková ekonomická náročnosť vežiaka. Dospelo to až do bodu, keď sa jeho udržiavanie stalo neúnosným. V roku 2015 budovu opustili poslední zamestnanci RTVS, ktorí využívali už len prvých jedenásť poschodí.

Iba sa temperuje

Odvtedy je nevyužívaná a postupne chradne. Predchádzajúci šéfovia telerozhlasu sa ju pokúšali odpredať, no zámer sa ni­kdy nenaplnil. „Pokiaľ viem, všetky súťaže na odpredaj budovy sa skončili v minulosti neúspešne. Sú tam problémy okolo parkovacích miest, pod budovou sú sklady a energetické zdroje,“ hovorí súčasný generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Keďže na jej využitie potenciál momentálne nie je, možno sa jej šéf pokúsi tiež o odpredaj. Problematiku dobre pozná a už v minulosti sa jej z iných pozícií v rámci verejnoprávnej inštitúcie venoval. „Vrátim sa o jedenásť rokov späť do histórie, keď tu bola pani Miloslava Zemková (prvá generálna riaditeľka RTVS - pozn. red.). Ja som bol vtedy riaditeľom televízie a snažili sme sa to hneď riešiť,“ priblížil Machaj. V momentálnej situácii si však taký zložitý a finančne náročný projekt nemôže televízia a rozhlas dovoliť.

Miliónový návrh

Aj keď situácia zatiaľ vyzerá bezútešne, predsa len sa už nejaké kroky v súvislosti s revitalizáciou „výškovky“ urobili. „Máme dokonca urobený architektonický návrh, ako by to mohlo vyzerať. Podľa veľmi hrubých odhadov by to stálo okolo 60 miliónov eur,“ vyčíslil náklady na rekonštrukciu riaditeľ. Doplnil, že má aj jasnú predstavu, ako by mala vyzerať. „Existuje návrh na to, aby sa tam vytvorili kancelárske priestory. Aj sa o tom v minulosti rokovalo s ministerstvom kultúry, ale nedopadlo to úspešne.“

Práve rokovania s politickou reprezentáciou by mohli byť tým povestným svetielkom nádeje na konci tunela. „Keby sa vytvorila nejaká spoločná aktivita spolu s vládou, možno by sa nám podarilo nájsť priestor na projekt, ktorý by zabezpečoval revitalizáciu výškovej budovy. Do nej by mohli prejsť niektoré celky vládnej administratívy, respektíve kultúrnych inštitúcií, aby sa to využilo,“ načrtol Machaj.

FOTO budovy RTVS v Mlynskej doline nájdete v Galérii ► ► ► TU