Tip na článok
Lukratívne zákazky: Geodetické práce budú v najbližšom období mimoriadne žiadané. O to, kto ich bude robiť a za akú cenu, sa rozpútala tichá zákulisná bitka.

Budú geodetické práce biznisom roka? V hre sú desiatky miliónov eur

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila dve verejné súťaže na geodetické práce spolu za vyše tridsať miliónov eur.

Zdá sa, že biznisom roka sa môžu stať geodetické práce. Majú potenciál zastrešiť pomerne široký okruh činností, ktoré štát bude potrebovať a je ochotný za ne zaplatiť desiatky miliónov eur. Tendre na podobný typ prác sa pokúsilo vyhlásiť ministerstvo pôdohospodárstva, obstarávacia agentúra Obstarávateľ SK zo Slovenskej Kajne, ale aj Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Akýmsi zvláštnym riadením osudu však obstarávania avizované či vyhlásené štátnymi inštitúciami išli do stratena. V hre zostáva momentálne iba tender agentúry Obstarávateľ SK z dediny Slovenská Kajňa, ktorý bol pôvodne vyhlásený na astronomickú sumu 150 miliónov eur, neskôr sa znížila na 40 miliónov eur.

Do redakcie týždenníka Plus 7 DNÍ sa ozvali geodeti, ktorí tvrdia, že za takéto peniaze by sa Slovensko dalo premerať niekoľkokrát, a upozornili nás na ďalšie dva tendre za desiatky miliónov eur, ktoré vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť.

Jeden z nich má už niekoľko mesiacov na stole Úrad pre verejné obstarávanie a jeho uzavretie sa bez oficiálnych príčin naťahuje. Čaká sa na výsledky megatendra z dielne súkromného Obstarávateľa SK?

Neexistujúce práce

„V súvislosti s megatendrom agentúry Obstarávateľ SK zo Slovenskej Kajne na inžinierske služby uvediem niekoľko súvislostí, ktoré naznačujú, že by mohol súvisieť aj s dvoma verejnými súťažami vyhlásenými Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s.,“ začína sa list majiteľa geodetickej firmy, ktorý si želal zostať v anonymite, v redakcii však máme na neho kontakt.

Megatender z Kajne na dodávku inžinierskych služieb, o ktorom je reč, bol vyhlásený vo februári 2013, pôvodne na 130-150 miliónov eur. Neskôr sa suma znížila na 40 miliónov eur. Tesne pred uzávierkou sa však stala nemilá vec. Obstarávateľ SK v Úradnom vestníku Európskej únie stanovil hodnotu zákazky do 130-tisíc eur.

Biznis v takomto relatívne smiešnom finančnom objeme by s najväčšou pravdepodobnosťou nebol zaujímavý pre žiadny zahraničný subjekt. Ale vo štvrtok 14. marca vyšla v európskom vestníku oprava sumy. S vysvetlením, že došlo k omylu a skutočná suma zákazky je rádovo tisíckrát vyššia. Súťaž za 130 miliónov eur by už bola zaujímavá aj pre európske firmy.

Tie však nemali šancu dodať všetky potrebné podklady a nestihli zaslať svoje ponuky. Uzávierka bola o štyri dni neskôr vrátane víkendu. Podľa informácií z prostredia verejného obstarávania je ťažko uveriteľné, že nesprávne uverejnená suma by bola dôsledkom technickej chyby, pre ktorú boli zo súťaže vylúčení prípadní zahraniční uchádzači.

Zaujímavá bola aj špecifikácia predmetu obstarávania. „Pod inžinierske služby sa dá ukryť hocičo. Vestník uvádza architektonické služby, komplexné inžinierske služby, mestské plánovanie a krajinnú architektúru."

"Stručný opis predmetu zákazky však uvádza poskytovanie komplexných inžinierskych služieb pre inštitúcie verejnej správy SR a verejných obstarávateľov, najmä mapovacie služby, digitálne mapovanie, letecké mapovanie, katastrálne vymeriavanie, fotogrametrické služby, topografické kartografické merania a tak ďalej."

"Odhliadnuc od toho, že podľa kvalifikačných kritérií sa na súťaži môžu zúčastniť iba tie geodetické firmy, ktoré majú k dispozícii aj snímkovacie lietadlo - čo je diskriminačné -, je tam aj ďalší odborný nezmysel. Som geodet, ale nič také ako topografické merania nepoznám. Takáto geodetická činnosť jednoducho neexistuje,“ krúti hlavou odborník, ktorý sa v prostredí podobných tendrov pohybuje už dlhé roky.

Dodáva: „Letecké snímkovanie na účely mapovania metódou leteckej fotogrametrie sa v SR vykonáva zhruba raz za dvadsať rokov. Letecké snímkovanie v intervale raz za tri roky sa robí spravidla iba pre potreby kontroly poskytovania dotácií pre poľnohospodárov a stojí asi 350-tisíc eur. Čiže spájanie týchto prác s ostatnými geodetickými prácami vo verejnom obstarávaní je účelové."

"Na megatendri zo Slovenskej Kajne sa zúčastnilo až desať firiem, z toho deväť z nich je súčasťou širších konzorcií a maximálne tri z nich disponujú lietadlom. Nedá sa vylúčiť, že ostatné firmy sú v tendri zapojené aj preto, aby súťaž nebola napadnutá pre diskriminačné podmienky účasti."

"Rozsah geodetických prác asi za 40 miliónov eur počas 48 mesiacov je značný, laicky povedané, za tieto peniaze sa dá celé Slovensko zamerať niekoľkokrát krížom-krážom!“

Diaľničné tendre

V marci 2013, keď už naplno „bežal“ megatender z Kajne, vyhlásila dve verejné súťaže na geodetické práce aj NDS. Súťaž s názvom Majetkovoprávna príprava stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb bola ukončená podpísaním rámcových zmlúv s piatimi úspešnými uchádzačmi v októbri 2013.

Stanovený objem prác znel na sumu 20 100 000 eur. „Pre výkup pozemkov však Národná diaľničná spoločnosť potrebuje podklady - geometrické plány. Tie sú predmetom druhej súťaže vyhlásenej NDS v tom istom čase a dodnes neukončenej. Predpokladaný objem prác je v tomto prípade desať miliónov eur."

"V súťaži uspelo osem firiem, ktoré dali osem najnižších priemerných cien. Obe súťaže prebiehali súbežne. Súťaž na vypracovanie geometrických plánov však vykazuje už na prvý pohľad znaky nečinnosti,“ vysvetľuje geodet a dodáva, že podľa jeho názoru to vyzerá, ako keby štát ani lacno nakupovať nechcel.

Čudné prieťahy

Tender na geometrické plány dodnes ukončený nie je. Jeden z jeho účastníkov - firma Geo-Kod, ktorá súťaží aj v kajnianskom megatendri - totiž podal námietky. A tak súťaž skončila na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). No a keďže bez geometrických plánov sa nedá dokončiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov z prvého tendra, stojí aj ten.

ÚVO vlani v októbri námietky vyhodnotil ako irelevantné a NDS by mala vyzvať úspešné firmy na podpísanie rámcových zmlúv. Ďalšie takmer dva mesiace sa nedialo nič a v decembri ÚVO opäť oznámil, že začína kontrolu tohto obstarávania. A kontroluje dodnes. To znamená, že súťaž „stojí na mieste“ bez víťazov.

„Súčasný právny stav súťaže je taký, že NDS mohla a môže ukončiť proces obstarávania podpísaním rámcových zmlúv s úspešnými účastníkmi súťaže alebo môže čakať na rozhodnutie, ktoré ÚVO vydá po ukončení kontroly. A to môže pokojne trvať aj rok. Ak sa zmluvy nepodpíšu, ÚVO má možnosť súťaž zrušiť,“ uvádza geodet.

V okamihu, ako sa v prostredí objavili informácie o podobne zameranom megatendri z Kajne, firmám z geodetickej brandže, ktorých sa vec týka, nemohlo nenapadnúť, či odďaľovanie uzavretia tendra v NDS náhodou nesúvisí s megatendrom z Kajne. Ak by bol totiž „malý“ tender z NDS za desať miliónov eur úspešne ukončený, otázka znie - Akú cenu by zaplatila NDS za geometrické plány?

Ceny vysúťažené vo vlastnom tendri za desať miliónov alebo ceny zo 40-miliónového tendra z Kajne? Agentúra Obstarávateľ SK ešte nemala v čase vyhodnocovania ponúk žiadnu partnerskú štátnu organizáciu, ktorej by svoje vysúťažené ceny mohla poskytnúť.

Do úvahy však vzhľadom na činnosti, ako sú geodetické práce či letecké snímkovanie, prichádzajú iba dve ministerstvá. Ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo dopravy.

„Bude dobré počkať si na to, ako sa vec vyvinie. A či aj NDS bude jednou z verejných inštitúcií, ktoré využijú megatender z Kajne na zadávanie zákaziek a za aké ceny sa tak stane. A či sa tieto vysokoodborné práce nebudú zadávať duplicitne,“ dodáva geodet.

VIDEO Plus 7 Dní