Už po prvých rokovaniach o zložení koaličnej vlády bolo jasné, že o kreslo ministra zdravotníctva sa nádejní adepti nepobijú. Podobne je na tom rezort školstva. Veľa problémov, málo riešení. Zdravotníctvo napokon pripadlo najsilnejšej vládnej strane Smer-SD. Rezortu školstva od roku 1989 už šéfovalo osemnásť ministrov. Národniarom sa ušiel tento rezort doposiaľ trikrát.

Od tohto týždňa povedie nominant Slovenskej národnej strany (SNS) ministerstvo školstva opäť. Devätnástym ministrom školstva bude Peter Plavčan. Rezort by mal poznať dokonale, keďže v súčasnosti pracuje na ministerstve školstva ako generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu.

Multifunkčný

Peter Plavčan aktuálne sedí na viacerých stoličkách. Okrem sekcie na ministerstve pôsobí za rezort školstva vo viacerých vedeckých radách. Jeho meno sme našli vo vedeckej rade Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom či vo vedeckej rade Paneurópskej vysokej školy.

V sekcii má okrem iného na starosti prerozdeľovanie peňazí pre vysoké školy. V minulosti ho spájali s Vysokou školou Danubius v Sládkovičove.

Pripomíname, že ide o tú vysokú školu, ktorá dostala vlani od ministerstva školstva eurofondovú dotáciu 4,4 milióna eur na vedeckú činnosť a výskumné tímy, hoci nevykazovala žiadnu vedeckú činnosť, a navyše od septembra nemala akreditáciu na doktorandské štúdium.

Plavčan na škole figuroval ako člen vedeckej rady. A nielen to, jeho dcéra Veronika robila asistentku honorárnemu konzulovi Azerbajdžanu Džalalovi Gasymovi. Ten je konateľom spomínanej školy a zároveň predsedom jej správnej rady.

O Plavčanovi sa v médiách špekulovalo, že zo svojej pozície sekčného riaditeľa zvýhodňoval vysokú školu v Sládkovičove najmä pred Paneurópskou vysokou školou, ktorej súčasné vedenie rezortu tiež robilo problémy s akreditáciou.

Škandál s pôžičkovým fondom

Plavčanovo meno sa skloňovalo aj v súvislosti so Študentským pôžičkovým fondom. Počas svojho pôsobenia v rade tohto fondu zarobil 38-tisíc eur na odmenách, hoci pôsobenie v ňom je neplatené. Podľa zákona ide o čestnú funkciu.

Po prevalení kauzy v médiách Plavčan peniaze vrátil. No za zmienku stojí aj to, že v pôžičkových fondoch pôsobil budúci minister od ich vzniku - teda od roku 1997. A to napriek tomu, že zákon obmedzuje členstvo v radách fondu na dve funkčné obdobia.

Či prežije Peter Plavčan ako minister celé funkčné obdobie, ukáže až jeho pôsobenie na čele rezortu školstva. Isté však je, že na neho čaká množstvo nedoriešených problémov. Ako prvé bude musieť riešiť platy učiteľov, ktorí vyšli pred voľbami do ulíc.

Prečo sa SNS rozhodla na poslednú chvíľu práve pre túto nomináciu, zostáva otázne. V hre o funkciu ministra totiž bola ešte minulý týždeň Helena Poláková, ktorá zhodou okolností pracuje pod Plavčanom ako hlavný štátny radca.

V jej prípade by šlo o druhú ženu vo funkcii ministerky školstva. Prvou a doposiaľ jedinou bola práve nominantka SNS Eva Slavkovská. Polákovej nomináciu na funkciu ešte počas víkendu potvrdila hovorkyňa SNS Zuzana Kohútková.

Konzultant Drucker

Kandidátom na kreslo ministra zdravotníctva je súčasný predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker (39). Elektrotechnický inžinier pôsobil ako poradca vo viacerých štátnych aj súkromných spoločnostiach a mal na starosti ambiciózne projekty - napríklad zlučovanie zdravotných poisťovní.

Drucker pôsobil počas vlády Ivety Radičovej ako nominant vládnej SDKÚ-DS na poste predsedu dozornej rady Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, spolupracoval s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a bol poradcom bratislavského župana Pavla Freša. Do pozície poradcu a neskôr šéfa Slovenskej pošty ho vymenoval smerácky minister Ján Počiatek. Rozhodnúť mali jeho odborné kvality.

Po nástupe do Slovenskej pošty dal Tomáš Drucker zaviesť desiatky zmien, ktoré z podniku mali urobiť poskytovateľa komplexných služieb. Za jeho éry sa tento štátny podnik dostal prvýkrát do zisku.

Expert Filko

Ďalším horúcim kandidátom bol je 36-ročný ekonóm Martin Filko. Ten začínal ako poradca ministra financií Jána Počiatka počas prvej Ficovej vlády. Mal na starosti znižovanie cien liekov. Potom pôsobil v službách premiérky Ivety Radičovej. V rokoch 2011 - 2012 pracoval v zdravotnej poisťovni Union.

Počas druhej Ficovej vlády pôsobil ako hlavný ekonóm Ministerstva financií SR a riaditeľa Inštitútu finančnej politiky. V tom čase sa venoval problematike financovania zdravotníctva, upozorňoval najmä na plytvanie a fakt, že slovenské zdravotníctvo ponúka málo zdravia za veľa peňazí.

Kritike podrobil aj fungovanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, systém zdravotného poistenia či netransparentné čakacie zoznamy na zdravotnícke výkony. Filko kritizoval systém politických nominácií na odborné pozície.

Postavenie pacientov je zúfalé

Ako bude vyzerať zdravotníctvo počas tretej vlády Roberta Fica, sme sa spýtali exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Podľa neho nový minister zdravotníctva by mal okamžite riešiť tri okruhy problémov. Prvý sa týka postavenia pacientov, ktoré je zúfalé. Zajac poukazuje na fakt, že naše zákony obsahujú celú európsku chartu práv pacientov.

Ministerstvo zdravotníctva je zriaďovateľom skoro všetkých veľkých nemocníc a stačí, aby minister nariadil svojim nemocniciam zaviesť prísny etický kódex pre všetkých zamestnancov. Ak zmenia svoje správanie v tých najväčších nemocniciach, prispôsobia sa tomu aj ostatní poskytovatelia. Nový minister podľa Rudolfa Zajaca by mal vrátiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou jeho kompetencie.

„Veď jednou z najväčších úloh úradu pri jeho vzniku bolo, aby dohliadal, či zdravotná starostlivosť bola pacientovi poskytnutá v súlade s najnovšími poznatkami, včas a v požadovanej kvalite. Pomohla by už aj taká maličkosť, keby poskytovatelia povinne odstúpili kópiu sťažnosti pacienta na poskytnutú starostlivosť najbližšej pobočke úradu,“ dodáva Zajac.

Druhým okruhom problémov je zlepšiť hospodárenie systému, najmä veľkých nemocníc. Podľa Zajaca pritom stačí vykonať dôležité opatrenia, nie sú potrebné zmeny zákonov. Napríklad zavedenie auditovaného podvojného účtovníctva pre nemocnice, zlepšiť výberové konanie na nákup liekov prístrojov a spotrebného materiálu.

Určite by sa významne zvýšila efektivita systému, keby sa konečne začal podporovať ambulantný sektor, jednodňová medicína a liečba v stacionároch.

Tretím okruhom riešenia by malo byť sprehľadnenie financovania pacientmi tak, aby ich úhrady boli jasne definované a kontrolovateľné. „Tu však bude problém v ideologickom postoji premiéra Fica, ktorý tým, že bráni legálnym úhradám pacientov, žiaľ, umožnil vznik chaotického drancovania pacientov bez akýchkoľvek pravidiel.

Ak nový minister bude rozumieť systému a zákonom, ktoré platia už viac ako desať rokov, nebude musieť v nich robiť skoro žiadne zmeny. Postačí ich rozumná aplikácia. Za najdôležitejšie protikorupčné opatrenie považujem presadenie jasných pravidiel tak, aby zdravotníctvo začalo bez podplácania fungovať pre občanov. Pre nich tu je!“ zdôraznil exminister Rudolf Zajac. (al)

Zakonzervujú dnešné školstvo?

Podľa Ctibora Košťála z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť čaká na nového ministra veľa práce a otázka by mohla znieť, aká miera zmeny bude novému ministrovi zo strany vládnej koalície umožnená.

„Obávame sa, že vládna koalícia vedená stranou Smer- -SD opätovne podceňuje dôležitosť kvalitného personálneho obsadenia vedenia rezortu. Zároveň je podľa zverejnených programových téz zrejmé, že väčšie zmeny v systéme školstva nenastanú a bude tak zakonzervovaný dnešný, nevyhovujúci systém,“ skonštatoval pre PLUS 7 DNÍ Košťál.

V regionálnom školstve podľa neho treba rozviazať školám ruky a garantovať väčšiu mieru voľnosti pri skladaní kurikula (súhrnná informácia o vzdelávacích zámeroch, hovorí komplexne o vyučovaní alebo vzdelávacom procese a jeho dôležitých bodoch, o realizácii a výsledkoch - pozn. red.). Zároveň treba reflektovať mzdové požiadavky učiteľov.

„Dnešná situácia nemotivuje najlepších ľudí vstupovať do školstva alebo zostávať v ňom. Preto by vláda mala dať jasný záväzok na postupné, ale výrazné zvyšovanie miezd pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v horizonte svojho vládneho obdobia,“ dodal analytik.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť sa zameral aj na predškolské zariadenia, ktorých počet je nepostačujúci. „Rodičia v lokalitách, kde je dopyt väčší ako ponuka, napríklad v Bratislave, často zostávajú pred rozhodnutím nevrátiť sa do zamestnania a zostať s dieťaťom doma, lebo sa nedostalo do materskej školy. Alternatívou sú súkromné škôlky, ktoré sú však pre mnohých finančne nedostupné.“

Podľa Košťála zároveň treba posilňovať kapacity pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. V oblasti odborného vzdelávania treba dotiahnuť systém duálneho vzdelávania do fungujúcej podoby.