Moslimské tradície či krst?

Maryia Abdi Ibrahim
Zdroj: mtvsomali.com

Mariya Abdi Ibrahim pochádza zo Somálska. V roku 2009 ešte ako neplnoletá porodila syna. S trojmesačným chlapcom potom odcestovala do Nórska a požiadala o azyl. V decembri 2010 nórski sociálni pracovníci rozhodli o odobratí dieťaťa Mariyi Abdi, pretože nebola spôsobilá na výchovu, ale umožnili jej kontakt so synom štyrikrát ročne. V decembri 2010 dali dieťa do pestúnskej starostlivosti nórskej kresťanskej rodiny. Mariya sa však sťažovala. Žiadala, aby syna vychovávali v duchu jej blízkych hodnôt, aby nejedol bravčové mäso a nechodil s rodinou do kostola, aby zostali jeho korene zachované. Kým pestúni plánovali dieťa pokrstiť, matka trvala na moslimských tradíciách, obrezaní a moslimskej škole. „V záujme dieťaťa“ zbavili Nóri matku rodičovskej zodpovednosti a pestúni si jej syna osvojili, čím prišla o kontakt s ním a akékoľvek náboženské či kultúrne požiadavky boli pasé.

Veľká komora ESĽP konštatovala, že vnútroštátne orgány Nórska sa pokúsili nájsť pestúnsku rodinu, ktorá by zodpovedala záujmom sťažovateľky. Nájsť ju však nebolo možné vzhľadom na nedostatok pestúnskych rodín z pro­stredia menšín. Veľká komora ESĽP preto poznamenala, že vnútroštátne orgány vyvinuli v tomto ohľade potrebné úsilie.
Ale - zároveň upozornila, že opatrenia následne prijaté nórskymi orgánmi, ktoré vyvrcholili povolením osvojenia, náležite nezohľadnili záujem matky umožniť jej synovi zachovať si aspoň určité väzby na svoj kultúrny a náboženský pôvod. Preto konštatovala porušenie článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.