Tip na článok
Technická univerzita vo Zvolene: Patrí medzi úspešné slovenské univerzity, ale ani jej sa nevyhli problémy so zrušenými študijnými programami.

Čarovanie na univerzitách: Študujete jeden odbor, skončíte iný!

Nielen nízka odborná úroveň štúdia, ale aj samotný systém akreditácií deformuje vysokoškolské prostredie.

Galéria k článku (3 fotografie )
Bude požiarnička?: Terézia Teplanová zatiaľ netuší, čo jej zmena odboru na konci štúdia prinesie.
Mal šťastie: Ján Húšek, v hasičskej uniforme, sa zmene študijného programu potešil. Ako jeden z mála. Jeho kolega Jakub Vanečko, v strede, vyčíta univerzite len zlú komunikáciu.
Uprostred semestra: Ministerstvo školstva pod vedením Juraja Draxlera komplikuje život na univerzitách neskorým dodaním výsledkov akreditácií.

Prijmú ma na štúdium práva a skončím ako psychiater. Asi takto fungujú u nás univerzity, - rozhorčuje sa vysokoškoláčka Terézia Teplanová po tom, čo ju na zvolenskej univerzite zahnali do kúta. Buď uprostred semestra záverečného ročníka podpíše súhlas so zmenou svojho odboru, alebo sa môže ísť zaevidovať na úrad práce.

Prirovnanie síce trochu zveličila, ale podstatu vystihla. Áno, desiatky slovenských študentov budú absolventmi odborov, ktoré študovali „len tak trochu“.

Chlácholenie

Minister školstva Juraj Draxler pred časom zverejnil výsledky komplexnej akreditácie slovenských vysokých škôl a menoval päť, ktorým hrozí, že prídu o titul univerzita. Týmito slovami sme pred dvomi týždňami začínali článok o problémoch na Žilinskej univerzite, ktorá sa - paradoxne - medzi piatimi ohrozenými školami neocitla.

Teraz sa nám ozvali druháci inžinierskeho ročníka z Technickej univerzity vo Zvolene. Aj tu bojujú s dôsledkami zrušených akreditácií, hoci ich školu zaradil predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera medzi úspešné.

Ešte počas letných prázdnin prodekan tamojšej drevárskej fakulty Adrián Banski študentov písomne upozorňoval, že v nastupujúcom akademickom roku 2015/2016 dôjde k zmene v študijných programoch.

Zároveň však v tom istom texte všetkých chlácholil: „Podľa doposiaľ známych výsledkov drevárska fakulta úspešne získala kladné hodnotenie na všetky študijné programy, a teda nie je ohrozené vaše štúdium.“

Uvedená veta bola zvýraznená hrubým písmom. Tereza bola z informácií zmätená a z Anglicka, kde si v lete privyrábala, sa snažila zistiť, ako to s jej štúdiom bude ďalej vyzerať.

„Márne som sa pokúšala dovolať na študijné oddelenie, nikto nedvíhal, prodekan na e-mail neodpovedal. Obvolala som aj zopár učiteľov. Tvrdili mi, že majú zákaz hovoriť o týchto veciach.“

Zimný semester začali študenti na zvolenskej univerzite podľa pôvodných programov, akoby sa nič nedialo, čo mnohých upokojilo. Šok prišiel na konci novembra.

Čítajte viac:

Desiatky žilinských vysokoškolákov študujú bez možnosti získať titul

Chyba či taktika?

„Zrazu, uprostred semestra, mám podpísať súhlas s pokračovaním v inom študijnom programe. Môj program, ktorý som si starostlivo vybrala a v lete som už mala jeho štúdium ukončiť štátnicami, vraj prestal existovať. A všetci sa tvária, akoby to bolo normálne, akoby bolo jedno, čo vlastne doštudujeme. Som z toho hotová, neviem, čo si počať,“ sťažuje sa Tereza.

„Už sme boli za prodekanom Banským, potom za prorektorom pre pedagogickú prácu Jankechom, aby nám vysvetlili, aké sú naše možnosti, a oni sa čudovali, prečo to riešime až teraz. Asi predpokladali, že vieme čítať medzi riadkami. Som presvedčený, že vedenie sa snaží spraviť pre nás maximum, ale celý problém zle odkomunikovali,“ hovorí ďalší študent Jakub Vanečko.

Kamila Gallová z úseku vzťahov s verejnosťou Technickej univerzity vo Zvolene nám povedala, že prvotnú informáciu pre študentov drevárskej fakulty nepovažujú za zavádzajúcu: „Zo sto žiadostí o akreditáciu študijných programov bolo v rámci komplexnej akreditácie úspešne akreditovaných 99 programov.

Jediný, ktorý nespĺňal podmienky, bol v anglickom jazyku, pričom jeho slovenská verzia bola schválená. Novoakreditované študijné odbory sú v rovnakých študijných odboroch, ako boli pôvodné, došlo pri nich len k úprave názvov. Pri dvoch študijných programoch došlo aj k zmenám študijných odborov, ktoré sú však príbuzné s pôvodnými.“

Vedenie Technickej univerzity zrejme považuje zrušenie iba dvoch študijných programov drevárskej fakulty za bagateľ a v porovnaní s hrozbou zániku visiacou nad piatimi slovenskými univerzitami nie je ich postoj až taký nepochopiteľný.

Otázne však je, či to, čo sa zdá ako chyba v komunikácii, nebola dobre premyslená taktika. Študent Ján Húšek rieši toto podozrenie cez logické argumenty: „Keby nám povedali o zrušených programoch cez prázdniny, veľa študentov by z univerzity odišlo. Možno tomu chceli zabrániť.“

Čítajte viac:

Škandalózna Trenčianska univerzita po starom: Nikto si s ňou neporadí?

Výnimka pre externistov

„Ja by som si určite zistila, či môj odbor neučia na inej univerzite, alebo by som prestúpila na platené externé štúdium,“ razantne pritakáva Tereza.

„Pre externistov vraj platí výnimka. Stále študujú aj odbory, ktoré na dennom štúdiu cez akreditáciu neprešli.“ Výnimka pre pokračovanie nekvalitných programov z dôvodu, že sa týkajú externistov, vyzerá absurdne, ale na komunikačnom odbore ministerstva školstva ju potvrdzujú.

„Programy pre externistov neboli súčasťou posudzovania Akreditačnou komisiou, pretože zákon o vysokých školách hovorí, že externé študijné programy, ktoré boli akreditované podľa starých pravidiel, nemohla vysoká škola predkladať na posúdenie, avšak študenti môžu ďalej na nich študovať.“

Tereza by teda teoreticky mohla prestúpiť na externé štúdium, ale uprostred semestra to už nie je možné. Možnosti na vyriešenie situácie sa pre ňu výrazne oklieštili. „To je chyba ministerstva školstva,“ tvrdí Ján, ktorý je členom Akademického senátu Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, a o situácii v škole je na rozdiel od svojich kolegov lepšie informovaný.

„Viem, že naša univerzita neustále urgovala, pýtala sa, kedy konečne dostaneme rozhodnutia o akreditáciách, ale oficiálne sme výsledky dostali až dvanásteho novembra. Vtedy zo dňa na deň prestali platiť staré programy a začali platiť nové.

Povedali nám - minulosť neexistuje. Ministerstvo malo zabezpečiť prechodné ustanovenie alebo aspoň, aby sme výsledky akreditácií dostali pred začiatkom akademického roka, nie uprostred neho. “

Kto chce doštudovať, nech mlčí

Dnes už študenti zrušených odborov nemajú inú možnosť, iba pristúpiť na čarovanie univerzít s jednotlivými odbormi a súhlasiť s pokračovaním štúdia v inom programe.

„Ak chceme titul, musíme prejsť na nový odbor. Ja mením konštrukcie drevárskych výrobkov za odbor drevené stavby. Som z toho sklamaný. Celé štúdium rysujem nábytok a teraz... Aj keď asi môžem byť rád, že nám to nezmenili napríklad na pedagogiku,“ smutne sa usmial Jakub.

Ján si zase zmenu odboru z technickej bezpečnosti osôb a majetku na protipožiarnu ochranu a bezpečnosť pochvaľuje, lebo pracuje ako dobrovoľný hasič a nový odbor sa viac špecializuje práve smerom, ktorý mu je blízky.

Zato Tereza študujúca rovnaký odbor je bezradná, posun od prevencie k záchrannej zložke ju vykoľajil. Keď sa pýtame, čo vlastne bude môcť po skončení školy robiť, len rozhodí rukami: „To by som aj ja chcela vedieť. Neviem, kde si mám hľadať prácu, a hlavne sa obávam, či takto absolvované štúdium bude dostatočné, či budem odborne dosť zdatná.

A nielen ja, aj ďalší moji kolegovia sú zdeptaní. Chodia za mnou, ale sami sa boja ozvať. A potom sú takí, ktorí ma nabádajú, aby som radšej mlčala. Lebo máme pred štátnicami a nepotrebujeme si pedagógov či pracovníkov ministerstva pohnevať. V škole nám otvorene povedali - buďte ticho a bez problémov doštudujete. Tak neviem... Mám to brať ako vyhrážanie?“

VIDEO Plus 7 Dní