Koronavírus riadne otriasol svetovou ekonomikou, ale dnes už vidíme svetlo na konci tunela. Nielen v oblasti zdravia. Viacero krajín, vrátane našej, vytvorilo plán obnovy, ktorý má zvrátiť devastačné dopady epidémie a zlepšiť život občanov vo viacerých smeroch. Slovensko má na to k dispozícii šesťmiliardový balík, peniaze však v tomto prípade nie sú hlavným hnacím motorom. Dôležitejšie sú desiatky plánovaných reforiem, ktoré nám podľa Ministerstva financií (MF SR) pomôžu znovu sa zaradiť medzi vyspelé štáty Európskej únie. O čo ide?

Spoločné dielo

"Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy," píše sa v dokumente MF SR. "Boli vybraté na základe porovnania výsledkov oproti priemeru EÚ a spoločných európskych priorít. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie a zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko najviac zaostáva a Európska komisia v nich opakovanie odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie a kvalitu života. Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu."

Vzdelávanie, veda, výskum, inovácie a zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko najviac zaostáva. Plán obnovy by to mal zmeniť.
Zdroj: Milan Kapusta

Plán obnovy, na ktorom pracovalo niekoľko ministerstiev a koordinovali ho experti zo sekcie plánu obnovy na MF SR spolu s Útvarom hodnoty za peniaze a Inštitútom finančnej politiky, má podľa predpokladov prispievať k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe pracovných miest, ekonomickej a sociálnej odolnosti, znižovať ekonomický a sociálny dopad krízy.

Ide pritom o  úplne iný proces ako v prípade eurofondov. Na rozdiel od nich nemá byť čerpaním ďalších prostriedkov „na betón a stavby“, ale bude tiež systematicky zlepšovať jednotlivé oblasti, na ktoré sú investície naviazané. Zároveň musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady a nič v tomto masívnom zámere nesmie spôsobiť negatívne vedľajšie efekty, ktoré by poškodzovali klímu, ľudí, prírodu alebo majetok, či spôsobovali neefektívnosť využívania zdrojov pri opatreniach obehového hospodárstva

Projekt, aký tu nebol

Hlavný podiel finančných prostriedkov je určený pre takzvanú zelenú ekonomiku, zdravie obyvateľstva a digitalizáciu. Zvyšok sa rozdelí na vedu, výskum a vzdelávanie. Peniaze sú určené napríklad na reformu justície, udržateľnú dopravu, nové talenty, sociálnu starostlivosť či boj proti korupcii.

Hlavný podiel peňazí má smerovať na zelenú ekonomiku, zdravotníctvo a digitalizáciu, ale nezabúda sa ani na reformu justície, sociálnu starostlivosť či boj proti korupcii.
Zdroj: Július Dubravay/Plus JEDEN DEŇ

Plán obnovy, ktorý premiér Heger nazval cestovnou mapou, akú sme doteraz nepoznali, je skutočne ambiciózny projekt, ktorý má šancu prispieť k zvýšeniu životnej úrovne našincov. Pozitívne hlasy na jeho podobu zaznievajú nielen z nášho politického spektra, ale i z Bruselu.

Samozrejme, nie je to všeliek a nedokáže zahrnúť všetky problémové oblasti. To ale neznamená, že do nich financie nepôjdu. Stále sú k dispozícii európske štrukturálne a investičné fondy - 8 miliárd z predchádzajúceho programového obdobia a 13 miliárd z nového. Na rozvoj pôjdu aj peniaze zo štátnej kasy.