Stavebné povolenie na výstavbu dočasnej autobusovej stanice, ktorá by mala slúžiť cestujúcej verejnosti do času, kým investor HB Reavis nepostaví obchodné centrum a súčasťou ktorého by mali byť aj autobusové nástupištia v podzemí, vydal stavebný úrad ešte 22. mája tohoto roku. Povolenie však nenadobudlo právoplatnosť. Podľa platných postupov sa oznámenie o vydaní stavebného povolenia najprv doručí všetkým účastníkom stavebného konania a v tej chvíli začínajú plynúť lehoty na prípadné odvolanie.

Firma najbohatšieho Slováka stavia načierno!

Po uplynutí lehoty, počas ktorej sa neodvolá nikto z účastníkov, stavebný úrad vyznačí právoplatnosť na stavebnom povolení a stavebník môže začať s výstavbou. Stavbu musí riadne označiť informačnou tabuľou.

Nemajú právoplatné povolenie

Dočasná autobusová stanica nemá zatiaľ ani právoplatné stavebné povolenie, ani nie je jej stavba nijako označená. Napriek tomu developer s výstavbou začal. Vo štvrtok 8. júna panoval na stavenisku čulý ruch, v zemi bol zabetónovaný rad kovových stĺpov, ktoré budú súčasťou konštrukcie. Od minulého štvrtka pribudli aj stĺpy v ďalšom rade. Napriek tomu, že investor vedel, že stavia načierno, bez potrebných povolení.

Poskladajú sa slovenskí daňovníci na výstavbu luxusnej biznisovej štvrte?

V utorok 13. júna stavbu skontrolovali úradníci zo stavebného úradu v bratislavskom Starom Meste. “Potvrdilo sa, že stavba je zahájená. Stavebný úrad vyzval stavebníka, aby mu bezodkladne oznámil skutočné začatie stavby. Po obdržaní požadovanej informácie od stavebníka bude stavebný úrad pokračovať v procese,” informovala Nora Remiarová z komunikačného odboru mestskej časti Bratislava- Staré Mesto.

Zaujíma sa o nich inšpekcia

O dianie na stavbe sa zaujímala aj Slovenská stavebná inšpekcia (SSI). “Pokiaľ stavebné povolenie nie je právoplatné, berie sa to tak, že stavebník stavia načierno,” povedal inšpektor SSI Ján Kollár. V takom prípade by to znamenalo, že si HB Reavis zrejme bude musieť požiadať o dodatočné stavebné povolenie.

Pri dome Eriky Judínyovej a Štefana Skrúcaného zasahovala polícia

„15. júna si HB Reavis prevzal výzvu stavebného úradu na zdokladovanie termínu skutočného začatia stavby. Vyjadriť sa majú do troch pracovných dní,” doplnila informáciu Nora Remiarová.

Developerovi pečiatka nechýba

Developer medzitým zverejnil vizualizácie dočasnej autobusovej stanice. Podľa vyjadrenia šéfa developmentu HB Reavisu Jakuba Gossanyiho, ktoré priniesol na sociálnej sieti portál Bratislava YIMBY “výstavba samotnej Stanice Nivy sa oneskorí. Z pôvodného termínu júl 2017 sa výstavba presúva na neurčitý termín na koniec leta. Dôvodom sú úrady. HB Reavis podal 30.11.2016 žiadosť o stavebné povolenie na vonkajšie priestory náhradnej stanice na vodohospodársku infraštruktúru, odpoveď dodnes nedostal.”

O vyjadrenie k stavbe sme požiadali aj HB Reavis. "V rámci povoľovacieho procesu k náhradnej autobusovej stanici došlo ku komplikáciám. Pridelené povolenie vnímame ako právoplatné, aj napriek tomu došlo k prerušeniu prác, aby mohli prebehnúť právne analýzy v úzkej spolupráci so stavebným úradom. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme náhradnú autobusovú stanicu spustili do prevádzky do konca tohoto leta a mohli tak zahájiť výstavbu novej autobusovej stanice," napísala nám hovorkyňa HB Reavisu Martina Jamrichová.