Poslankyňa za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti Helena Mezenská púta pozornosť médií svojím trochu neštandardným vystupovaním. Krehká brunetka sa venuje alternatívnym spôsobom komunikácie, informácie s duchovne spriaznenými ľuďmi si odovzdáva pomocou telepatie a verí na teleportáciu.

Ani jeden z týchto javov však nevysvetľuje, ako je možné, že v priebehu dvoch rokov získala poslankyňa majetkové podiely vo dvoch bytoch, pričom podľa majetkových priznaní nemala potrebnú hotovosť na účtoch a nevzala si ani pôžičku, ktorá by bola uvedená na liste vlastníctva ako ťarcha.

Dva byty

„Vstúpila som do politiky preto, aby som bojovala za záujmy obyčajných ľudí v tomto štáte,“ vysvetľuje štyridsaťdvaročná poslankyňa Helena Mezenská vo svojom plamennom blogu, bojujúcom proti špinavým praktikám vyvolených a mocných tohto štátu.

Aj ona, napriek slovu „obyčajná“, patrí ku skupine vyvolených. Od roku 2004 pôsobila v Poprade ako komunálna poslankyňa a v roku 2012 na kandidátke Matovičovho hnutia získala mandát poslankyne parlamentu. Mezenská v rokoch 2010 a 2011 neuviedla v majetkových priznaniach žiadny príjem ani nehnuteľný a hnuteľný majetok.

V roku 2012 už uviedla príjem vo výške 19 977 eur, ako nehnuteľný majetok byt a hnuteľný neuviedla žiadny. Helena Mezenská v roku 2012 skutočne prišla k panelákovému bytu na piatom poschodí obytného domu Argón na Bajkalskej ulici číslo 14 v Poprade.

Je iba jeho spoluvlastníčkou a nie je na ňom ťarcha. Poslankyňa Mezenská si naň nepožičala v banke ani ho nezaložila. V marci 2013 Mezenská získala ďalší byt. Nachádza sa na štvrtom poschodí obytného bloku Don na Šrobárovej ulici v Poprade a poslankyňa je jeho výlučnou vlastníčkou.

Podľa listu vlastníctva byt nie je zaťažený žiadnou ťarchou, Mezenská ho teda vyplatila v hotovosti, bez bankového úveru.

Úspory či pôžička?

„Byt som si kúpila v roku 2013 za 46 500 eur, ide o klasický panelákový byt v staršej sídliskovej časti Popradu. Kúpila som ho z úspor,“ vysvetlila nám poslankyňa. A tu sa dostávame k záhade, ktorú asi teleportovaním vysvetliť nemožno.

Helena Mezenská totiž za predchádzajúce roky neuvádzala v majetkových priznaniach žiadnu hotovosť na účte ani hnuteľný majetok. Ak by sme aj uznali, že žila zo vzduchu a na kúpu bytu použila celý príjem z výkonu verejnej funkcie z roku 2012, necelých 19-tisíc eur, na vyplatenie sumy 46 500 eur jej ešte dosť chýba.

Navyše, v marci 2013, keď sa v médiách riešilo jej vydieranie prostredníctvom erotických fotografií, na ktorých údajne pózovala tak, ako ju pánboh stvoril, Mezenská týždenníku PLUS 7 DNÍ tvrdila, že na kúpu trojizbového bytu si peniaze požičala.

Čím za pôžičku ručila a komu, nevedno. Na liste vlastníctva sa žiadna ťarcha neobjavila. Ak sa pozrieme na majetkové priznanie z roku 2013, poslankyňa uvádza príjem z výkonu verejnej funkcie vo výške 23 532 eur, nehnuteľný majetok v podobe dvoch bytov.

Ako hnuteľný majetok uviedla Mezenská osobné auto a hotovosť na účte. Na vysvetlenie dodávame, že hnuteľný majetok sa uvádza len v prípade, ak jeho bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.

V roku 2013 bola minimálna mzda 337,70 eura, čiže Mezenská musela mať hnuteľný majetok v hodnote minimálne 11 800 eur. Z toho vyplýva, že v marci 2013 si Mezenská kúpila byt bez hypotéky, osobný automobil a na účte jej ostalo ešte 11 800 eur.

Ombudsmanka a dotácie

V byte na Šrobárovej ulici je registrované aj sídlo Združenia na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade, Ombudspotu. Jeho kontaktné miesto je dnes na adrese jej poslaneckej kancelárie na Námestí svätého Egídia v Poprade.

Financie na činnosť Ombudspotu získavala Mezenská napríklad aj z grantov ministerstva hospodárstva (MH), z Nórskych fondov a grantov EHP. V roku 2010 získal Ombudspot z MH SR štátnu dotáciu vo výške 80-tisíc eur, o rok ďalších 28 860 eur.

„V roku 2011 sme mali už len niektoré regióny, dotácia ministerstva predstavovala sumu 28 860 eur, môj príjem bol 5 930 eur za celý rok,“ vysvetľuje Mezenská. Ďalšiu dotáciu dostali minulý rok, a to v sume 5 800 eur.

Ombudspot vraj nikdy neplatil nájom za sídlo v jej byte na Šrobárovej ulici. My len dodáme, že v roku 2011 žiadal Ombudspot o štátne dotácie vo výške až 40-tisíc eur. Nepriznali mu ich v plnej výške pre neprimeranú výšku odmien pre lektorov a ich personálnu a odbornú spôsobilosť orientovanú na úzku skupinu členov.

Dôvodom neschválenia bol aj príliš vysoký plánovaný nájom tristo eur na mesiac. Podľa našich informácií v roku 2012 sa Ombudspot dostal do konfliktu s rezortom hospodárstva pre hospodárenie so štátnou dotáciou z roku 2011.

Ministerstvo hospodárstva vyhodnotilo, že združenie neminulo správne čiastku 3 686 eur. Problém vznikol z toho, že združenie hradilo nájom v kraji, na ktorý nebola poskytnutá dotácia, z dotácie financovalo koordinátora, čo malo ísť z vlastných zdrojov, aj poštovné.

Združenie si platilo nájom v Poprade, hoci na Prešovský kraj nemalo schválený projekt. Financie malo vrátiť do februára 2012, čo sa nestalo. Rezort hospodárstva posunul prípad Správe finančnej kontroly so žiadosťou o začatie správneho konania a vládneho auditu.

Vzhľadom na to, že združenie sumu nevrátilo, k ďalším dotáciám sa nedostalo.

Obyčajné počty

Je zaujímavé, že Mezenská napriek tomu, že musela veľmi dobre vedieť, že dotácie nemôže zo zákonných dôvodov dostať, žiadosti aj tak podávala. Združenie Ombudspot funguje podľa svojho webu na tej istej adrese ako Mezenskej poslanecká kancelária.

To by však mohlo znamenať, že prenájom sídla pre Ombudspot sa dá financovať aj pod hlavičkou platby za prenájom poslaneckej kancelárie. Čiže zo štátneho. A ešte naspäť k bytu. Ak na Mezenskej byt na Šrobárovej ulici nie sú uvalené ťarchy, znamená to, že ho kupovala bez bankového úveru.

Odkiaľ mala peniaze? Byt kupovala v marci 2013, za rok 2012 zarobila len 18 977 eur, mesačne disponovala sumou vo výške 1 581,42 eura. Pritom z tejto sumy musela počas roka aj žiť a iný príjem nepreukázala.

Rozhodne si nemohla z tohto príjmu dovoliť kúpiť byt bez pôžičky či bankového úveru. Lenže v takom prípade by to teoreticky mohlo znamenať, že tunelovala vlastné združenie.