Slovenská potravinová inšpekcia uskutočnila v apríli desať kontrol zameraných na pôvod zeleniny a ovocia vo veľkoskladoch. Inšpektori kontrolovali, ako sú potraviny uskladnené, zamerali sa však hlavne na pôvod tovaru - od dodacích listov a faktúr až po konečnú informáciu, s ktorou idú veľkosklady na trh.

"Inšpektori sa pri kontrolách zameriavali na kontrolu dokladov sprevádzajúcich zásielky zeleniny, spôsob ich uchovávania, prenos informácií, vrátane krajiny pôvodu do vnútorného informačného systému kontrolovaného subjektu, ako aj správnosť a pravdivosť finálneho uvádzania údajov do dodacích listov a faktúr pre odberateľov. Pri dodávkach sledovanej zeleniny inšpektori vykonali dokumentačnú kontrolu dokladov, kde boli krížovo skontrolované množstvá prijatej a vyskladnenej zeleniny," priblížil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR) Jozef Bíreš.

Kontrolám boli podrobené hlavne sklady v Bratislave a v seneckom a trenčianskom okrese. V uvedených skladoch inšpektori našli zeleninu, ktorá pochádzala prevažne z Poľska, Holandska, Talianska, Turecka, Španielska, Maroka a Belgicka. Údaje o skutočnej krajine pôvodu však boli na niektorých produktoch sfalšované. Ide hlavne o poľskú mrkvu a petržlen, u ktorých prevádzkovatelia veľkoskladov uvádzali slovenský pôvod. Táto informácia bola uvedená v ponukových cenníkov. "Táto informácia bola uvedená iba v ponukových cenníkoch spoločnosti, čo predstavuje vážne porušenie predpisov zakotvených v nariadení Európskej komisie," pripomína ministerstvo.

Mastná pokuta

Takto označenú zeleninu inšpektori zakázali ďalej predávať. Prevádzkovateľom veľkoskladov hrozí za toto zavádzanie pokuta od 100 až do 100-tisíc eur. "Je to veľká výstraha pre ďalších špekulantov, ktorí by chceli parazitovať na dobrej povesti slovenských výrobkov. Budeme tvrdo trestať tých, ktorí takýmto spôsobom poškodzujú nielen spotrebiteľov, ale aj poctivých slovenských pestovateľov," upozornila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Predajcovia pravdepodobne zneužili výbornú povesť slovenských potravín medzi spotrebiteľmi. A keďže krajina pôvodu je u spotrebiteľov vo veľkom percente smerodajná, neváhali zavádzať. "Spotrebitelia si uvedomujú, že zelenina či ovocie od slovenských pestovateľov má väčšiu hodnotu živín ako plody, ktoré precestujú tisícky kilometrov a dozrievajú v umelých podmienkach v skladoch alebo na palubách lodí. Žiaľ, ukazuje sa, že túto skutočnosť zneužívajú špekulanti," dodala Matečná.

Inšpektori budú v týchto kontrolách pokračovať počas celého roka. Za rok 2017 uskutočnili 45-tisíc takýchto kontrol.