Tip na článok
Pod strechou: Novú škridlovú strechu by mali dokončiť na jeseň.

Ďalší problém pri oprave Krásnej Hôrky: Neuveríte, čo nariadil súd

Nekonečný príbeh obnovy hradu Krásna Hôrka sa ďalej zamotáva, Slovenské národné múzeum musí do súťaže na už opravenú časť historickej pamiatky vrátiť vyradeného uchádzača.

Galéria k článku (8 fotografií )
Krásna Hôrka: Na hrade zničenom požiarom aktuálne prebieha druhá etapa rekonštrukcie.
Marián Fifik: Víťaz prvej etapy predložil ponuku drahšiu takmer o 80-tisíc eur ako konkurencia.
Rok 2013: Hrad Krásna Hôrka zničil požiar v roku 2012. Problémy nastali už pri prvej etape obnovy historického skvostu.

Hoci sa niečo také dalo očakávať, keď sa tak stalo, zostali všetci zaskočení. Súd pred pár týždňami nariadil, aby Slovenské národné múzeum (SNM) vrátilo do súťaže na prvú etapu rekonštrukcie požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka uchádzača, ktorého z nej vylúčilo ešte v roku 2012.

Kompetentní však netušia, čo s tým. Vyradeného uchádzača majú totiž zaradiť do súťaže na realizáciu prác, ktoré sú už hotové a skolaudované.

„Naozaj nevieme, ako máme postupovať. Nemyslia na to ani slovenské zákony,“ ťažká si generálny riaditeľ SNM Viktor Jasaň. Priznáva, že sa dostali do patovej situácie, z ktorej sa ťažko hľadá východisko.

Kocúrkovo

Už je to vyše roka, čo sa okolnosti rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka, ktorý v marci 2012 zničil požiar, dostali relatívne do normálu. Po problémoch s prvou etapou obnovy historického skvostu prebrala vlani v lete kontrolu na stavenisku spoločnosť Hornex, víťaz súťaže na druhú etapu opráv národnej kultúrnej pamiatky.

Zaviazala sa, že za vyše dvoch miliónov eur, čo mala byť podľa zmluvy konečná cena, vykoná všetky práce súvisiace s trvalým zastrešením hradu. Napriek tomu, že začiatkom júna podpísalo vedenie SNM s Hornexom zmluvu zvyšujúcu pôvodne vysúťaženú cenu o viac ako 240-tisíc eur, zainteresovaní netaja nadšenie z postupu prác.

Tri roky po ničivom požiari radostne vyhlasovali, že hrad bude už túto jeseň kompletne zastrešený novými škridlami. Obnova Krásnej Hôrky sa však medzičasom opäť skomplikovala.

Čítajte viac:

Oprava Krásnej Hôrky už zhltla takmer 2 milióny eur. Stále je z nej hrad duchov

Súčasné vedenie SNM akosi pozabudlo, že raz sa bude musieť vyrovnať s problémami, ktoré im zanechali predchodcovia. Súvisia so spomínanou prvou etapou obnovy hradu, ktorú od začiatku sprevádzali nejasnosti okolo verejného obstarávania na výber dodávateľa takzvaného havarijného, teda dočasného prestrešenia zhorenej pamiatky.

Veci zašli tak ďaleko, že prípad skončil na súde. A ten v marci tohto roka vydal rozhodnutie, ktoré dianie okolo hradu poriadne zamotalo. Slovenskému národnému múzeu v podstate nariadil, aby do súťaže na prvú etapu obnovy hradu zaradil uchádzača pôvodne vylúčeného z verejného obstarávania.

Má to však háčik. Prvá etapa rekonštrukcie je už vyše roka hotová, skolaudovaná a vyplatená. A hoci SNM nemá ako rozhodnutie súdu naplniť, 12. mája tohto roku zaslalo zaujímavé oznámenie.

Vyradenému uchádzačovi v ňom dáva vedieť, že ho zaraďuje späť do súťaže na predmet zákazky - sanácia havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka, 1. časť havarijné prestrešenie a lešenie.

Čítajte viac:

Uchádzača o rekonštrukciu Krásnej Hôrky vulgárne urazili

Budú platiť odškodné?

Na tomto mieste sa žiada pripomenúť, o čo vlastne v spore ide. Po požiari hradu Krásna Hôrka v marci 2012 si SNM dalo vypracovať projekt, z ktorého vyplynulo, že zničená pamiatka sa bude obnovovať v troch etapách.

Prvá sa týkala dočasného prestrešenia hradu. Malo sa ním zabrániť vzniku ďalších škôd, ku ktorým by mohlo dôjsť pre poškodenie strechy a múrov. Urobiť to bolo treba v čo najkratšom čase. SNM sa preto rozhodlo hľadať dodávateľa prác nie prostredníctvom verejne vyhlásenej súťaže, ale rokovacím konaním bez zverejnenia, pričom rozhodujúcim faktorom pri výbere víťaza mala byť cena.

Zákazku mal jednoducho získať najlacnejší uchádzač, ale nezískal. Prečo, to sa dodnes nepodarilo riadne vysvetliť. Isté je, že súťažiaci s najnižšou cenovou ponukou - konzorcium firiem, ktoré spojenie odôvodňovali náročnými kritériami súťaže - bol za zvláštnych okolností vylúčený z obstarávania.

Zákazku dostal druhý v poradí, Marián Fifik, živnostník z dediny Vyšná Slaná, ktorý predložil ponuku drahšiu zhruba o 80-tisíc eur. A hoci nemal žiadnych zamestnancov ani prostriedky na realizáciu takej významnej stavby, bývalé vedenie SNM mu aj vďaka „ručiteľovi“, veľkej bratislavskej firme Matep, prikleplo zákazku za viac ako dva milióny eur.

Vyradený uchádzač sa však obrátil na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý jeho sťažnosti vyhovel. Múzeu nariadil, aby súťaž na prvú etapu opäť vyhodnotilo, pričom do nej malo zaradiť aj vylúčené konzorcium firiem.

Keďže SNM už medzitým podpísalo zmluvu s Fifikom, obrátilo sa na súd, aby preskúmal postup úradu. Zároveň súd požiadalo, aby odložil vykonateľnosť rozhodnutia ÚVO dovtedy, kým právoplatne nepovie, či došlo, alebo nedošlo zo strany úradu k porušeniu zákona.

Múzeum dôvodilo, že keby muselo súťaž opätovne vyhodnocovať, hrozila by závažná ujma a vznik ďalších škôd na hrade. Súd vo februári 2013 odklad povolil.

Čítajte viac:

Krásna Hôrka pripomína aj rok po začiatku rekonštrukcie zrúcaninu

Rátajú s odškodným

Po dlhých peripetiách, keď sa sporom zaoberal aj Najvyšší súd SR, padlo napokon v marci tohto roka rozhodnutie - SNM musí vrátiť vyradeného uchádzača späť do súťaže.

„Dali sme námietku vzhľadom na to, že prvá etapa už bola skolaudovaná. Súdu sme napísali, nech nám poradí, v akom zmysle máme konať, keďže zákon na takú situáciu nemyslí,“ hodnotí aktuálny stav šéf SNM Jasaň.

Upozorňuje, že za vzniknutý pat nesie zodpovednosť najmä jeho predchodca. „Celá prvá etapa bola stopercentne zle nastavená,“ bráni sa Jasaň. Nevylučuje, že sporné rozhodnutie môže stáť SNM ďalšie peniaze v prípade, že vyradený uchádzač sa bude súdnou cestou domáhať vyplatenia odškodného.

Na otázku, či si nemyslí, že by mala byť v tomto prípade vyvodená trestnoprávna zodpovednosť, keďže sporné rozhodnutia podpisovali konkrétni ľudia, Jasaň hovorí: „S tým, ako sa budú robiť dočasné strechy, súhlasili všetci vrátane pamiatkarov. Takže ako vyvodzovať trestnú zodpovednosť konkrétnym osobám?“

Tretia etapa

Jasaň upriamuje pozornosť na druhú etapu rekonštrukcie, ktorá vraj prebieha presne podľa predstáv. Proces výberu dodávateľa si zobralo pod patronát ministerstvo kultúry, zrejme preto, aby nevznikali žiadne pochybnosti. Ani v tomto prípade sa však nemožno ubrániť pocitu, že nie všetko…

Nejasnosti vyvoláva už cena zákazky. Zadávateľ súťaže, teda ministerstvo kultúry, vyčíslil predpokladané náklady približne na 1,6 milióna eur. Cena uvedená v zmluve je však vyššia - takmer dva milióny eur.

Hovorca ministerstva Jozef Bednár vysvetľuje rozdiel tým, že predpokladaná cena zákazky je vždy orientačná. „Pri súťaži na druhú etapu rekonštrukcie sa vychádzalo z neúplnej projektovej dokumentácie pripravenej projektantom vysúťaženým ešte za bývalého vedenia SNM.

Múzeum síce s daným projektantom okamžite zrušilo spoluprácu, no ministerstvo kultúry mohlo až počas procesu verejného obstarávania doplniť chýbajúce nákladové položky tak, aby vysúťažená najnižšia cena v elektronickej aukcii odrážala reálne náklady druhej etapy. O týchto skutočnostiach boli všetci uchádzači informovaní rovnakým spôsobom,“ tvrdí Bednár.

Vysvetlenie má aj na to, prečo bola s víťazom - firmou Hornex - uzavretá ďalšia zmluva, ktorá zvýšila pôvodnú cenu druhej etapy o viac ako 240-tisíc eur.

„Keďže dodávateľ prvej etapy neurobil dobre svoju prácu a už pri kolaudácii sa objavili viaceré chyby a nedostatky, SNM mu na základe viacerých súdnoznaleckých posudkov nevyplatilo 350-tisíc eur. Nevyplatená suma pritom prevyšuje sumu potrebnú na korekciu chýb z prvej etapy, ktoré sa teraz na hrade odstraňujú,“ vysvetľuje.

Len aby bolo jasné, druhej etape zrejme nemožno nič vyčítať. Súťažné podklady si prevzalo až šestnásť uchádzačov a ministerstvo kultúry teda malo z čoho vyberať. Niekde sa však musela stať chyba.

Ako sme sa aktuálne dozvedeli, do elektronickej aukcie sa napokon zapojila jediná firma, ktorá aj zvíťazila. Otázka znie, čo odradilo ostatných pätnásť záujemcov.

VIDEO Plus 7 Dní