Tip na článok
Členovia volebných komisií dostanú brožúry za 283-tisíc eur.

Ďalšia zákazka bez tendra: Volebné brožúry za štvrť milióna eur vytlačí vyvolená firma

Ministerstvo vnútra zadalo priamu zákazku na tlač volebných brožúr za 283-tisíc eur. Podľa expertov je to neobhájiteľné.

Galéria k článku (3 fotografie )
Nestíhajú: Riadny termín jarných volieb dostal ministerstvo vnútra pod časový tlak.
Nestíhajú: Riadny termín jarných volieb dostal ministerstvo vnútra pod časový tlak.
Vyškolia sa: Členovia volebných komisií dostanú brožúry za 283-tisíc eur.

Voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby sa uskutočnia na jar v riadnom termíne. Napriek tomu Ministerstvo vnútra SR tvrdí, že nemalo dostatok času, aby urobilo riadnu súťaž na dodanie brožúr, ktoré majú pomôcť členom volebných komisií zorientovať sa v spleti zákonov a pravidiel.

Zákazku na 283-tisíc eur s DPH tak získalo priamo vydavateľstvo Merkury, ktoré rovnaké zadanie realizovalo už niekoľkokrát aj v minulosti. Skúsený člen volebných komisií spochybňuje nielen spôsob výberu vydavateľstva, ale aj zmysluplnosť samotných brožúr.

Drahé voľby

Viac ako štvrť milióna eur budú stáť brožúry k dvoje jarným voľbám s komentármi k zákonom. Ich napísanie, tlač a distribúciu zabezpečí vydavateľstvo Merkury v náklade 68-tisíc kusov, aby sa ušlo každému členovi volebnej komisie či zamestnancovi okresného úradu a mohli sa kvalitne pripraviť na svoju úlohu.

Priame zadanie bez súťaže ministerstvo v oznámení vo Vestníku zdôvodňuje tým, že autorka publikácií JUDr. Marcela Petrlová vyhradila autorské práva iba vydavateľstvu Merkury, a preto úradníci nemali na výber.

Na otázku, ako teda obstarali autorku, ktorá má takéto podmienky, sme už dostali odpoveď, že celý proces sa robil v časovej tiesni, pretože sa nestihli schváliť volebné kódexy a bolo treba konať operatívne.

„V súvislosti s pripravovaným volebným kódexom sme nepredpokladali potrebu obstarávania týchto publikácií,“ hovorí Dana Pohlodová z komunikačného odboru MV SR. Zároveň priznáva, že verejné obstarávanie na takéto brožúry sa robí pred každými voľbami už od roku 1990.

Dvakrát ho vyhralo vydavateľstvo Merkury. Pred voľbami v roku 2012 sa do súťaže zapojilo sedem konkurentov, medzi nimi aj vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ale požadované kritériá splnilo iba Merkury. V roku 2009 bolo pôvodne šesť záujemcov, ale ponuku napokon predložilo iba víťazné Merkury.

„Vzhľadom na našu vedomosť a skúsenosť z predošlých volieb, že dielami Voľba prezidenta SR a Voľby do EP vrátane autorských práv disponuje iba spoločnosť Merkury, postupovalo MV SR priamym rokovacím konaním,“ potvrdila Pohlodová.

Je to detinské

Argumenty pre priamu zákazku sú podľa Petra Kundera z Aliancie Fair-play „detinské“. Tvrdí, že keby ministerstvo rozdelilo autorskú časť a výrobu brožúr, mohlo výrazne ušetriť.

„Takýto výklad zákona a inštrukcie pre volebné komisie dokáže napísať aj viacero úradníkov, prípadne mohli osloviť špecializovaných právnikov či akademikov, aby taký text pripravili. Ministerstvo si malo až následne urobiť súťaž na tlač a distribúciu.“

Štyri oslovené tlačiarne nám zaslali cenové ponuky, podľa ktorých by tlač 68-tisíc brožúr podľa zadania ministerstva stála od 16- do 30-tisíc eur. Ak by aj ďalšie náklady na distribúciu na všetky okresné úrady po Slovensku zvýšili cenu dvojnásobne a odmenu autorom trojnásobne, stále by sa konečné náklady ani nepriblížili k sume priamej zákazky 283-tisíc eur.

Právnik Transparency International Pavel Nechala si tiež myslí, že ministerstvo v tomto prípade použilo neštandardný postup. „Ministerstvo malo oddeliť autorské práce od tlače a distribúcie brožúr.

Rovnako neobstojí ani argument o časovej tiesni, pretože termín volieb je známy štyri roky. Legislatívny proces v súvislosti s volebnými kódexami trvá istý čas a ministerstvo už dlhšie vedelo, že jarné voľby pôjdu ešte podľa starých pravidiel.“

Ministerstvo sa vyhlo odpovedi na otázku, či texty brožúr nemohli napísať ich vlastní právnici a ušetriť tak nemalé peniaze. Dana Pohlodová z komunikačného odboru zároveň priznala, že podobné úlohy vypracovávajú: „Zamestnanci odboru volieb, referenda a politických strán pripravili k voľbám Metodické pokyny na spracovanie volebných výsledkov a Pokyny k voľbe prezidenta pre obce a koordinovali distribúciu týchto pomôcok.“

Pomôžu?

Brožúry majú slúžiť na školenia a jednotný výklad zákonov. Užitočné komentáre k paragrafom majú byť podľa ministerstva napísané jazykom pochopiteľným pre laickú verejnosť, keďže členovia volebných komisií sú často ľudia bez právnického vzdelania, ktorí majú zabezpečovať správny priebeh volieb. Ukážku brožúry sme predložili expertom, ktorých veľmi nepresvedčila.

Podľa právnika Pavla Nechalu ide o „základný komentár, pričom veľká časť publikácie obsahuje len prepísaný text zákona“. Aktivista Juraj Smatana má bohaté skúsenosti s prácou vo volebných komisiách, ako ich člen sa zúčastnil na posledných prezidentských i parlamentných voľbách a v zlomovom roku 1998 pracoval ako volebný pozorovateľ pre Občianske oko.

Aj podľa neho je brožúra štandardným komentárom k zákonu, ktorý síce určite patrí do každej volebnej miestnosti, ale je určený viac pre úradníkov ako pre bežné potreby členov volebných komisií. Preto považuje za „veľké plytvanie vydávať na každé voľby nové brožúry pre všetkých zhruba 30-tisíc členov volebných komisií“.

Tí by podľa neho potrebovali hlavne praktický manuál, kde by sa dočítali, ako predchádzať možným úskaliam. „Musím povedať, že zo známych metód falšovania volieb, ktoré som opísal v mojom vlastnom dvojstranovom materiáli, by pri tejto brožúrke väčšina prešla.“ Za najdôležitejšie považuje praktické rady, ako predísť falšovaniu volebných výsledkov počas spočítavania hlasov.

„Častým problémom býva, že členovia komisie sa rozdelia na dvojice, každá si zoberie kôpku lístkov a rozídu sa do rohov miestnosti, aby sa pri spočítavaní nevyrušovali. Za takýchto podmienok je možné veľmi ľahko pridávať krúžky vybraným favoritom alebo znehodnocovať volebné lístky konkurencie.“

Smatana preto vo svojom materiáli pre členov volebných komisií navrhuje, aby sa neplatné lístky vylúčili ako prvé, pričom nikto nebude mať v ruke pero, a až potom sa pristúpilo k spočítavaniu hlasov „všetkým na očiach“ a nie v kamarátskych dvojiciach. Ministerská brožúra však ponúka iba formálnu definíciu zo zákona, že celý proces kontroluje predseda a každý člen môže nazrieť do všetkých lístkov.

„Ale čo už tam napozeráte a skontrolujete, keď ich predtým nejaká dvojica členov v kúte stačila prepísať?“ dodáva Smatana. Podobné volebné manuály vydávajú nielen aktivisti, ako Smatana, ale aj samotné politické strany a mimovládky.

Ministerstvo síce musí poskytnúť jednotný výklad zákona, ale podľa expertov by postačoval oveľa menší náklad obstaraný v riadnej súťaži.

VIDEO Plus 7 Dní