Slovenská informačná služba uvádza podozrenia pri čerpaní dotácií na výskumno-vývojové projekty už vo svojej správe o minuloročnej činnosti. Tá je určená pre verejnosť a tak nie je príliš podrobná. Napriek tomu sa v nej píše: „Poukázali sme na podozrenia z poškodzovania finančných záujmov Slovenska a Únie pri čerpaní poľnohospodárskych dotácií, pri čerpaní dotácií na výskumno-vývojové projekty a na ochranu životného prostredia.“

Informujú ministrov

Spravodajské správy, takzvané zvodky, dostáva od SIS pravidelne každý minister. Týkajú sa len jeho rezortu a keďže ide o operatívne informácie, nie sú na sto percent spoľahlivé. Napriek tomu však môže dať na ich podklade podnet orgánom činnom v trestnom konaní alebo vnútrorezortné preverovanie. „Niekoľkokrát sa stalo, že som na základe takýchto zvodiek požiadal o pomoc políciu,“ hovorí bývalý minister hospodárstva Juraj Miškov (Skok). Ako dodáva, ministri dostávajú zvodky pravidelne a jedná sa o informácie označné ako prísne tajné.

„ Ak je teda pravdou, že SIS upozorňovala ministra na podozrivé prideľovanie eurofondov v jeho rezorte a minister nekonal, teda nepoveril vlastný odbor kontroly prešetrením alebo nepožiadal orgány činné v trestnom konaní o súčinnosť, stáva sa "de facto" spolupáchateľom a to je viac ako dostatočný dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti,“ myslí si Miškov.

Vedeli aj iní?

Kým ministri dostávajú zvodky týkajúce sa len ich rezortov, širšie informácie dostáva prezident, premiér a predseda parlamentu. Na verejnú správu SIS, kde sa uvádzajú podozrenia pri dotáciach na výskum, upozornil ako prvý denník Sme. Oslovil aj ministerstvo školstva, ktoré reagovalo, že oficiálnu správu SIS nedostalo a o podozreniach vie len z verejnej správy za minulý rok. „Vzhľadom na všeobecné konštatovanie sme nepovažovali za potrebné prijímať ďalšie špecifické opatrenia, nakoľko SIS sa neodvoláva na žiaden konkrétny projekt a ani na operačný program ako taký,“ uviedol pre SME tlačový odbor ministerstva. Otázkou je, prečo SIS nekontaktovali so žiadosťou o ďalšie informácie. Médiám neodpovedala konkrétne ani Kancelária Národnej rady SR. Tlačový odbor sa len odvolal na zákon o ochrane utajovaných informácií.