Ministerstvo školstva námietky o nevyhovujúcej budove odmieta. „Vedúci pracovníci mali možnosť vidieť priestory počas rekonštrukčných prác a pred dokončením ich úprav, aktuálne sú priestory na Plynárenskej ulici pre potreby a výkon činností VA vyhovujúce. Priestory spĺňajú parametre určené VA a stanovené v prieskume trhu,“ odkázali nám s tým, že rozsah skladových priestorov je postačujúci a bude k dispozícii podľa požadovaných podmienok.