Okrem iných záležitostí sa odborári nedokážu s vedením spoločnosti dohodnúť na odstupnom, odchodnom, hromadnom čerpaní dovoleniek a kameňom úrazu sa stalo aj navýšenie tarifnej mzdy.

Sľuby sa sľubujú

„My len trváme na tom, čo nám generálny riaditeľ sám ponúkol,“ hovorí predseda výboru základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne Stanislav Ľupták.

„Dostali sme ním podpísaný návrh zmluvy s prílohami, podľa ktorých sú jednotlivé tarifné sadzby navýšené o sedem percent. Zdalo sa nám to ako primeraný návrh a súhlasili sme s ním. Lenže v druhom kole rokovaní nám predstavitelia vedenia oznámili, že došlo k omylu a oni sú ochotní zvýšiť tarifné sadzby len o jeden a pol percenta. S tým rozhodne nesúhlasíme.“

Tučný rozdiel

Podľa údajného omylu sa mali zamestnanci PPS Group tešiť na zvýšenie v priemere o 44,58 eur, skutočný návrh sa pohybuje len okolo 9,60 eur mesačne naviac, čo je významný rozdiel. Priemerná mesačná mzda tamojších pracovníkov je 973,98 eur. Spoločnosť sa zaoberá výrobou oceľových konštrukcii pre banskú, stavebnú a manipulačnú techniku. Či jej zamestnanci do štrajku vstúpia by sa malo rozhodnúť ešte do Vianoc.

Reakciu vedenia firmy sa nám zatiaľ získať nepodarilo, na sekretariáte generálneho riaditeľa nám povedali, že teraz nemajú čas a zložili telefón. V tlačovej agentúre však uverejnili oficiálnu správu, ktorú v plnom znení prikladáme.

Stanovisko PPS Group, a.s.

„Rokovania pred sprostredkovateľom sa skončili potom, čo sa nám úspešne podarilo uzavrieť väčšinu zo sporných bodov novej kolektívnej zmluvy.

Pokiaľ ide o mzdy, tvrdenie vedenia odborov hodnotíme ako zavádzajúce. V priebehu rokovaní sme ponúkli zamestnancom možnosť navýšenia garantovanej časti mzdy (tarify) o približne 7% presunom časti výkonnostnej odmeny. Zároveň sme navrhli zmenu systému výkonnostných odmien tak, aby bol motivačný.

Našim cieľom bolo zabezpečiť zamestnancom vyššiu garantovanú časť príjmu, ale vedenie odborov s tým - pre nás nepochopiteľne - nesúhlasilo. Následne sme predložili kompromisný návrh, ktorý zvýši garantovaný príjem o 1,5% pri zachovaní systému výkonnostných odmien.

Stále je účinná aktuálna kolektívna zmluva a ako na začiatku rokovaní tak aj v súčasnosti veríme, že sa nakoniec dohodneme.“