Tip na článok

Dôchodca s chatrným zdravím: Chystá Majský poľovnícky comeback?

Bývalý veľkopodnikateľ Jozef Majskýsa vraj opäť chystá získať poľovný revír v obyckých lesoch.

Galéria k článku (6 fotografií )
Ranč v Obyciach: Útočisko Jozefa Majského.
Brána: Majský stále neodstránil oplotenie bývalej obory ani bránu s kamerou. Počas našej návštevy automat nefungoval.
Zadržiavané drevo: Vyťaženú guľatinu si firma IMA INVEST spred Majského ranča nemôže odviezť.

Okolo poľovného revíra v obyckých lesoch pri Zlatých Moravciach je v posledných mesiacoch neobvykle rušno. O možnosť využívať svoje obľúbené miesto prišiel bývalý veľkopodnikateľ Jozef Majský začiatkom roku 2009, keď mu Bratislavsko-trnavská arcidiecéza ako vtedajší vlastník pozemku získaného v reštitúcii predčasne ukončila nájomnú zmluvu.

Majský údajne porušil niektoré body zmluvy s diecézou. Krátko nato pozemky previedla arcidiecéza na náboženskú fundáciu Albertinum, odkiaľ sa bezodplatne dostali do správy Žilinskej diecézy. Tá ich v roku 2009 na pätnásť rokov prenajala firme IMA INVEST zo Zlatých Moraviec. Po tri a pol roku však firma náhle a bez vysvetlenia dostala výpoveď. Jej konateľ Ivan Holečka je presvedčený, že za celou situáciou stojí Majského snaha opäť získať svoj poľovný revír.

Brána: Majský stále neodstránil oplotenie bývalej obory ani bránu s kamerou. Počas našej návštevy automat nefungoval.Foto: Tony Štefunko

Návrat poľovníka?

„Pán Majský má pri svojej usadlosti pri Obyciach oplotenú časť nami prenajatých lesných pozemkov. Toto oplotenie dodnes neodstránil a vraj si tam plánuje znovu zaobstarať zver, aby na tomto území mohol poľovať, i keď naša spoločnosť má stále platnú zmluvu na výkon práva poľovníctva na predmetných pozemkoch,“ tvrdí šéf IMA INVEST Ivan Holečka.

Majský však oficiálne poľovať nemôže. Pre trestné stíhanie za miliónové podvody a založenie zločineckej skupiny mu totiž polícia zaistila zbrojný preukaz aj so zbraňami - pre „stratu spoľah-livosti“.

Bývalý veľkopodnikateľ si pri reakcii na Holečkove tvrdenia nedával servítku pred ústa. „Holečka je jeden obyčajný vagabund. To je vagabund nad vagabundov. Vagabund, prišiel o to. Holečka je chuj... Utopil by som ho v lyžičke vody, lebo je to taký somár. Dva roky som sa s ním nerozprával, nemám k nemu žiaden dobrý vzťah ani mať nebudem,“ zareagoval „dôchodca s podlomeným zdravím“, ako sám seba označuje Majský.

Neoprávnené oplotenie?

Spomenuté oplotenie zverníka, ktoré v obyckých lesoch stále stojí, prikázal odstrániť krajský lesný úrad po proteste krajského prokurátora už v januári 2005, teda v čase, keď mal Majský revír ešte prenajatý. Či vôbec mal Majský nejaké povolenie od arcidiecézy na oplotenie samotnej zvernice, nám bývalý veľkopodnikateľ prezradiť nechcel. „Nemám čas,“ odbil nás. Hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík nám napriek viacerým pokusom telefón nedvíhal.

Ani pri našej návšteve v polovici marca, teda osem rokov po rozhodnutí súdu, nebolo oplotenie zverníka zlikvidované. Cesta pre smrteľníka sa tu bežne končí pred elektricky ovládanou bránou s kamerou. Na zvončeku je nápis Sipox Rossi, Majského firmy vymazanej z Obchodného registra v októbri 2012. Elektrická brána v čase nášho príchodu nefungovala, takže sme sa dovnútra dostali bez väčších problémov. Dala sa otvoriť jednoducho, mechanicky.

Zaujímalo nás teda, prečo Majský oplotenie a bránu dodnes neodstránil. „No a čo. Tá obora sa postavila a teraz sa dala žiadosť na jej legalizáciu. To je vybavená záležitosť,“ odvrkol nám do telefónu. „Ja tam mám svoj pozemok, svoj ranč a to je všetko. A Holečka je idiot. Koho mohol, toho ocigánil.“

Zbúranú maštaľ zaplatia

Samotná luxusná vila, v ktorej Majský zvykne relaxovať, stojí podľa katastra sčasti na mieste stavby, ktorá je zatiaľ stále vedená ako maštaľ a je majetkom Lesov SR. „Čo vás je po maštali, pre boha živého?! To je môj objekt postavený a ostatné je v poriadku. Čo vás do toho je?“ rozčuľoval sa do telefónu Majský, keď sme chceli, aby prezradil viac.

Pozemky pod maštaľou patria oficiálne jeho synovi Erikovi, Majskí ich mali kúpiť v deväťdesiatych rokoch od Trnavskej diecézy. V súčasnosti dal kataster na „maštaľ“ plombu. Lesy SR totiž požiadali o vymazanie „maštale“ z listu vlastníctva. Erik Majský im za zbúraný objekt zaplatí odškodné.

„Lesy SR viedli s navrhovateľom Erikom Majským súdny spor od roku 2006 o určenie vlastníctva k novostavbe na p. č. 2202/2 v katastrálnom území Obyce. Podnik nespochybňoval vlastníctvo Majského k novostavbe, pretože však bola postavená aj na mieste pôvodnej maštale v majetku Lesov SR, žiadal podnik náhradu škody vo výške tristotisíc korún (približne desaťtisíc eur, pozn. red.). Došlo k dohode o urovnaní a odporca s náhradou škody, ktorá výrazne prekračuje výšku znaleckého posudku, súhlasil,“ informoval nás hovorca Lesov SR Vlastimil Rezek.

Výpoveď

Vráťme sa však k zmenám, ku ktorým okolo Majského obydlia došlo. Prvý šok utrpel šéf firmy IMA INVEST vlani 24. júla, keď od Žilinskej diecézy rímskokatolíckej cirkvi dostala výpoveď so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

„Za tri a pol roka z titulu dlhodobého prenájmu sme na týchto pozemkoch vykonali investície veľkého rozsahu, napríklad vybudovaním nových ciest a oplotkov či nákupom lesnej techniky. Vypovedaním zmluvy by nám vznikla škoda a veľa ľudí by tým prišlo aj o zamestnanie,“ varuje šéf firmy Ivan Holečka. V snahe vyriešiť situáciu zmierlivo navštívil osobne žilinského biskupa Tomáša Galisa, potom firma poslala diecéze predžalobnú výzvu. Nepochodila.

„Nájomná zmluva s firmou IMA INVEST obsahovala v článku VII, odsek 2 klauzulu, podľa ktorej sa nájom môže skončiť okrem iného aj písomnou výpoveďou nájomcu so šesťmesačnou lehotou bez uvedenia dôvodu. Túto možnosť sme využili podaním výpovede, podľa ktorej sa náš nájomný vzťah s firmou IMA INVEST skončil 31. januára 2013,“ povedal nám hovorca Žilinskej diecézy Peter Holbička.

Firme nezostalo nič iné, len obrátiť sa na nitriansky súd. Ten po preštudovaní spisu vydal prvé predbežné opatrenie, ktorým v októbri minulého roka zakázal Žilinskej diecéze nakladať s pozemkami obklopujúcimi Majského ranč. Dôvodom bolo podozrenie lesníka IMA INVEST-u Vladimíra Mizeráka, že diecéza sa chystá pozemky hneď po vypovedaní prenajať inej firme. Diecéza však tieto podozrenia odmietla.

Rozlúštenie prišlo začiatkom februára. Diecéza skutočne prenajala pozemky okolo Majského ranča tretej osobe, eseročke HCO z Krásna nad Kysucou. Prenájom vysvetlil hovorca diecézy Holbička takto: „V zmysle zákona je vlastník povinný zabezpečiť riadne obhospodarovanie lesov. Túto povinnosť sme splnili uzatvorením nájomného vzťahu od 1. februára 2013 s novým obhospodarovateľom, čo svojím rozhodnutím potvrdil aj príslušný lesný úrad ako orgán štátnej správy.“ Napriek tomuto tvrdeniu však lesný úrad stále eviduje ako hospodára diecéznych lesov vyhodenú firmu IMA INVEST.

Ochrankári v akcii

S príchodom novej firmy sa v okolí Majského ranča objavila ochranka. „Od februára sa po prenajatých pozemkoch začala pohybovať bezpečnostná agentúra, ktorá nám bráni v obhospodarovaní lesa, v ochrane lesných porastov a vo výkone lesníckej činnosti, nedovolia nám ťažiť drevo, nakladať a odvážať už vyťaženú drevnú hmotu, naprázdno sa otáčajú kamióny odberateľov a ťažbári nemôžu vykonávať nami objednané práce. Tým nám vznikajú veľké škody a ohrozuje to chod firmy, keďže musíme i naďalej platiť zamestnaných pracovníkov, stojí nám tam lesná technika a nemáme pre ľudí náhradnú prácu,“ ponosuje sa šéf vyhodenej firmy Holečka.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo začiatkom marca vydal nitriansky súd ďalšie predbežné opatrenie. Zakázal v ňom Žilinskej diecéze, ako aj novému nájomcovi firme HCO, „zdržať sa konania, ktorým by akýmkoľvek spôsobom navrhovateľovi (vyhodenej firme, pozn. red.) bránil v užívaní, vo vykonávaní poľnohospodárskej činnosti a v hospodárení v lesoch“.

Ochrankári vraj parkovali svoje auto na Majského ranči a podľa lesníka Mizeráka boli u Majského aj ubytovaní, konkrétne v hospodárskej budove. Majiteľ firmy HCO Ján Čierňava, ktorý si bezpečnostnú agentúru prenajal, odmieta prepojenie svojej firmy s Majským. Odpovedať na diktafón nám odmietol, povedal však, že v jeho zmluve s diecézou sa už šesťmesačná výpovedná lehota zo strany vlastníka nenachádza.

Čierňava pripustil, že jeho ochranka sa na Majského ranči mohla objaviť, lebo bolo zima a zrejme vraj chlapi požiadali o teplý čaj. Kde boli ubytovaní, Čierňavu nezaujímalo. Majský však prítomnosť Čierňavovej ochranky na svojom ranči priznal. „Požiadali ma, že nemajú kde prespať. Ja som tam nebol. Len mi volali, lesník môj, či tam môžu prespať. Povedal som, môžu. To je všetko,“ tvrdí Majský.

Drevo pred rančom

Bývalého veľkopodnikateľa zrejme nahneval aj fakt, že časť dreva pred jeho odvozom skladovala IMA INVEST pri plote Majského ranča. Zopár kubíkov sa tam nachádzalo aj pri našej návšteve. Dôvodom je podľa vyhodenej firmy zadržiavanie už vyťaženého dreva v celkovej hodnote približne 40-tisíc eur novým nájomcom, firmou HCO. Tá zabraňuje drevo spred Majského ranča odviezť, čo nám potvrdil aj jej majiteľ Čierňava.

Majský na šéfa vyhodenej firmy Holečku nevie nájsť pekného slova. „Somár, dal na trávnik predo mňa naschvál guľatinu. Lebo chce provokovať. To je celé. Je to sprostý provokatér, ktorý nedá ľuďom pokoja. Zo sto ľudí vám stopäť povie, že je to chuj. On má všeobecne zlú povesť,“ zamyslel sa Majský.

Zbohom, dar!

Šéf vyhodenej firmy Holečka má hlavu v smútku nielen pre vypovedanú zmluvu zo strany Žilinskej diecézy, o čom už informoval pápežského nuncia na Slovensku, ako aj príslušné orgány vo Vatikáne. Z vďačnosti, že s jeho firmou uzavrela diecéza v roku 2009 zmluvu na pätnásť rokov, rozhodol sa oficiálne darovať biskupovi 35-tisíc eur na nové luxusné auto Škoda Superb. Biskup Tomáš Galis sa mu za dar v októbri 2009 poďakoval a prostredníctvom listu mu aj požehnal. „Nech vám náš Pán, darca všetkých darov, bohato odmení priazeň a štedrosť, ktorú ste prejavili diecéze, ktorá mi je zverená,“ píše okrem iného biskup Holečkovi.

Po nečakanom vypovedaní zmluvy chce Holečka dar späť. Zrejme márne. Na otázku, či hodlá diecéza finančný dar vrátiť, hovorca Holbička odpísal: „Finančný dar firmy IMA INVEST v hodnote osobného automobilu bol v roku 2009 riadne zaevidovaný v účtovníctve diecézy. Ministerstvo kultúry SR vykonalo v roku 2012 plánovanú hĺbkovú kontrolu účtovníctva Žilinskej diecézy za roky 2009 a 2010, pričom táto kontrola nevytkla diecéze žiadne pochybenie v tejto veci.“

Veľkopodnikateľ

Jozef Majský zarobil prvé milióny na obchodoch s ropou a počítačmi. Majetok jeho impéria Sipox Holding sa odhadoval na deväť miliárd korún. Postupne zamestnával až jedenásťtisíc zamestnancov asi v tridsiatke firiem. Majský finančne podporoval viaceré strany, jeho niekdajšia manželka Diana Dubovská bola poslankyňou za HZDS i SOP.

Pamätná je Majského veta z roku 2002: „Aj minule, keď sme boli na služobke na východnom Slovensku, ma prekvapilo, že jedno zo zariadení je takisto naše. Tak som si povedal - boha, aj toto je moje?“

Majského pád sa začal v roku 2002 krachom nebankoviek, a vetou oficiálnej hlave BMG Investu Vladimírovi Frunimu: „Tvoje už neni nič.“ Majský je obžalovaný zo založenia zločineckej skupiny a za podvod, keď mal z nebankoviek vytunelovať približne štyristo miliónov korún.

VIDEO Plus 7 Dní