Na brífingu po stretnutí so zástupcami LOZ to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. „Riešenia, ktoré sú navrhované, sú prijateľné pre obe strany," povedal. Očakáva, že ešte jeden až dva dni potrvá, kým sa doriešia technické detaily s inými ministerstvami. „V prvých siedmich bodoch nič nebráni tomu, aby bolo memorandum podpísané," tvrdí minister. Problematický podľa neho zostáva len ôsmy bod, a to zvýšenie platov lekárov, ktorý však nie je v pôsobnosti rezortu zdravotníctva.

Minister zdravotníctva uviedol na pravú mieru nedorozumenia, týkajúce sa pracovných zmlúv. „Ministerstvo zdravotníctva si pracovné zmluvy chcelo zanalyzovať podrobnejšie, nakoľko boli dodatkom memoranda, a to sa nestihlo," povedal Lengvarský. Situácia by sa podľa neho vyriešila aj bez „zbytočných vášní." Lengvarský však nesúhlasí s dohadmi, či situácia nebola včera zbytočne vyhrotená obomi stranami. „Dohoda ohľadom platov včera ešte nebola," tvrdí.

V regiónoch rezort podľa ministra komunikuje s jednotlivými nemocnicami a je pripravený list nemocniciam, ktorý ich zaväzuje urobiť to, čo bolo dohodnuté na Ústrednom krízovom štábe. „Budeme postupovať tak, aby pacient nebol ohrozený," dodal minister. Verí, že koordinácia nemocníc nebude chaotická, nakoľko sa v každom regióne situácia rieši individuálne.