Staré porekadlo práca kvapná, málo platná je momentálne asi najpresnejšia poznámka k čerstvo dokončenej rekonštrukcii bratislavského Starého mosta, na ktorom ešte ani betón nestihol poriadne uschnúť.

Našťastie pre primátora Iva Nesrovnala, na papieri stihol uschnúť podpis od stavebného dozoru, ktorý tvrdí, že rekonštrukcia je hotová. Bez tohto papiera by sa totiž Bratislava mohla rovno premenovať na Vratislavu a vrátiť desiatky miliónov eur, ktoré dostala z fondov Európskej únie.

Ani hotový, ani dokončený

Papier znesie veľa, realita je však iná. Byty a domy sa odovzdávajú ako hotové až po kolaudácii, teda v stave pripravenom na nasťahovanie. Na stavbu mosta v hodnote desiatok miliónov eur sa tento parameter „hotovosti“ nevzťahuje?

„Stavebné práce na Starom moste, ako aj na Štúrovej ulici, Šafárikovom námestí a petržalskej strane sú oficiálne ukončené,“ oznámil magistrát deň po oficiálnom termíne ukončenia rekonštrukcie Starého mosta.

Kto by však čakal, že výraz „oficiálne ukončené“ znamená, že most je spôsobilý na to, aby po ňom premávali električky, prípadne chodili chodci, je na veľkom omyle.

Vjazd na most od Šafárikovho námestia sa síce pomaly prestáva podobať na stavbu, ale na telese mosta sa stále pracuje. Dokončený nie je ani pilier, ktorý ešte bude treba obložiť kameňom z pôvodných pilierov.

Desiatky robotníkov v reflexných pracovných kombinézach chodia a nosia veci ako usilovné mravce sem a tam. Vjazd na most prekrývajú veľké mechanizmy, aby nebolo vidieť, v akom stave sú koľajnice a povrch vozovky.

Pri pohľade na „poriadne“ dokončený most človeku napadne iba Dobšinského rozprávka o dievke, čo mala k pánovi prísť ani oblečená, ani nahá, po ceste i nie po ceste. Každý si vyberie, čo vidí, málokto však verí, že stavba v podobe, v akej ju odovzdali pätnásteho decembra, je hotová. Možno tak pre úradníkov z ministerstva, ktorí strážia prostriedky z Európskej únie.

Čítajte viac:

Bratislava má veľký problém. Starý most ju môže vyjsť poriadne draho

„Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj zmluva o diele nadväzuje na prevzatie ukončeného diela, nie na kolaudáciu projektu a spustenie prevádzky električiek.

Nezávislý stavebný dozor potvrdil, že dielo je zrealizované a ukončené. Pre ministerstvo ako riadiaci orgán Operačného programu Doprava je relevantné dodanie dokumentácie a faktúr ako podkladov na zaplatenie, potvrdených nezávislým stavebným dozorom,“ vysvetlil nám hovorca rezortu dopravy Martin Kóňa.

Zákaz vstupu

„Zbytečně čekáte, ta tramvaj tudy tak brzo nepojede,“ zavtipkoval si s nami pracovník zhotoviteľskej spoločnosti Eurovia-CZ, keď sme dva dni po odovzdaní „riadne dokončenej“ stavby prišli na stavenisko z petržalskej strany.

V hustom vytrvalom daždi stál na stráži pri vchode na most policajt z mestskej polície: „Kým to nie je hotové, nemôžete tam vstúpiť, je tam aj značka, vidíte?“ Na otázku, či to takto budú strážiť až do jari, mladý muž iba odovzdane pokrčil plecami a otriasol si z tváre kvapky vody.

Kľučkujúc pomedzi izolované káble trčiace zo zeme a jamy provizórne prekryté kusmi lepenky sme pozorovali robotníkov, ktorí vláčili hore-dolu rebríky, zakrývali na moste čosi ukryté za veľkým nákladným autom a dvojicu, ktorá v štýle Pat a Mat inštalovala na niekoľko pokusov dopravnú značku. Takto zrejme vyzerajú „oficiálne ukončené stavebné práce“, o ktorých hovorí bratislavský primátor.

Čítajte viac:

Prvá lastovička na Štúrovej ulici: Starý most odskúšala električka

Iba zámienka

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre Bratislavu oficiálne hovorí o tom, že ide o financovanie projektu s názvom Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova ulica.

„Naozaj je to hlavne o vybudovaní električkovej trate do Petržalky. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku umožňuje preplácať len zrealizované výdavky. Tie sa preplácajú priebežne.

V tomto momente podľa informácií stavebného dozoru je dielo ukončené a financovanie prebieha v zmysle platnej zmluvy o NFP. Z Operačného programu doprava máme na uhradenie od prijímateľa už len jednu faktúru vo výške 5,8 milióna eur,“ vysvetlil Počiatkov hovorca Martin Kóňa.

Na skutočnosť, že si netreba zamieňať pojmy a hovoriť iba o rekonštrukcii mosta, upozorňovali odborníci od začiatku. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa poskytovateľ a prijímateľ dohodli, že maximálna výška celkových investičných výdavkov je 76,8 milióna eur a výška celkových oprávnených výdavkov je 74 miliónov eur.

Z toho vlastné zdroje mesta tvorili iba 6,4 milióna eur. Z prostriedkov kohézneho fondu išlo 62,9 milióna eur a štát prispel z rozpočtu sumou 7,4 milióna. Podmienkou poskytnutia prostriedkov bolo projekt dokončiť riadne a včas, najneskôr do 31. decembra 2015.

Preto je pochopiteľné, že primátor Nesrovnal zdôrazňuje „riadne a včasné“ dokončenie, aj keď most vyzerá ešte stále ako neupratané stavenisko.

Pri podrobnejšom pohľade na zmluvu je jasné, že drvivá časť eurofondov, až 66,3 milióna, išlo na „realizáciu nových stavieb“ mosta a koľajníc v celkovej dĺžke iba 2,4 kilometra. Potreba rekonštrukcie mosta sa vyriešila šalamúnsky.

Mesto požiadalo o financovanie cez eurofondy, most ako taký by sa však z prostriedkov Európskej únie urobiť nedal. Preto z neho urobili súčasť nosného systému. A tam je podstatný nielen parameter, či sa stavba spolu s koľajami a terminálmi stihne odovzdať „riadne a včas“, ale aj množstvo prepravených osôb. Podľa expertov, ktorí sa na vec pozerajú triezvym pohľadom, však tento most nesplní to, čo je v projekte napísané.

„Projekt sa pýta - koľko ľudí a kam sa presunie z pravej na ľavú stranu Dunaja. Európska komisia sa potom bude pýtať, či ten projekt má opodstatnenie a návratnosť. Či je optimálne a dostačujúce preniesť koľaje z Petržalky do Starého Mesta, aby to vyriešilo problém dopravy,“ povedal nám ešte v septembri k téme rekonštrukcie mosta z eurofondov človek znalý problematiky, ktorý si z pochopiteľných dôvodov neželal byť menovaný.

Podľa neho sa v tom čase primátor odvolával na názor hlavnej dopravnej inžinierky Tatiany Kratochvílovej, že na preukázanie oprávnenosti financií stačí postaviť most bez toho, aby bol funkčný dopravný systém na oboch stranách Dunaja - teda aj s terminálmi. To bol totiž predpoklad oprávnenosti čerpania fondov.

Čítajte viac:

Fiasko sa nekonalo: Pozrite sa, ako vyzerá dokončený Starý most!

Hodinová výpoveď a ukradnuté dokumenty

V čase tesne pred termínom odovzdania mosta a nosného koľajového systému sa prihodilo na magistráte niekoľko zaujímavých udalostí. V noci z 1. na 2. decembra sa do budovy magistrátu vlámali neznámi páchatelia. Išli naisto.

Ich cieľom bolo oddelenie verejného obstarávania, časť registratúry a archívu oddelení, kde sa nachádzajú písomnosti a dokumenty k verejným obstarávaniam v rokoch 2011 až 2014. „Ukradli notebook, telefón a dodnes nie je urobená kompletná inventúra dokumentov, ktoré by mohli chýbať,“ povedal náš zdroj z prostredia bratislavského magistrátu.

„Zaujímavé je, že medzi dokumentmi z tohto obdobia boli aj tie, ktoré sa týkali projektu Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v sume 58 miliónov eur. Teoreticky, ak by zmizli akékoľvek zmluvy a podklady k nosnému systému, spôsobí to chaos pri dokladovaní projektu. To môže teoreticky poslúžiť ako zámienka, ak niečo nebude sedieť,“ vysvetľuje človek z prostredia.

Z magistrátu sme na konkrétnu otázku, či medzi ukradnutými dokumentmi sú aj tie, ktoré sa týkajú rekonštrukcie Starého mosta, dostali iba štandardnú odpoveď od hovorkyne Ivany Skokanovej, že „momentálne prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní, ktoré stopy po páchateľoch zaistili okamžite po čine priamo na mieste“.

Týždeň po tomto vlámaní a týždeň pred termínom dokončenia mosta sa stala ďalšia nečakaná udalosť. Magistrát po dohode de facto „na hodinu“ opustil kľúčový človek koordinujúci práce na projekte nosného dopravného systému - riaditeľka sekcie dopravy a hlavná dopravná inžinierka Tatiana Kratochvílová.

Uvidí sa na jar

Starý most stojí, električky nechodia, dokončovať ho budú zrejme až do jari budúceho roku. Medzitým ho ešte bude treba skolaudovať. Až potom vyrazí na trať prvá električka, ktorá prevezie ľudí do Petržalky. Súbežne prebieha kontrola oprávnenosti výdavkov.

„Celkové neoprávnené výdavky zo zdrojov EÚ budú vyčíslené až na jar 2016, po kontrole poslednej faktúry na riadiacom orgáne Operačného programu Doprava a zároveň po ukončení zmenových konaní, ktorými sa mesto snaží znížiť celkovú výšku neoprávnených výdavkov.

Doteraz vyčíslené neoprávnené výdavky sú vo výške 7,3 milióna eur, nie je tam však ešte zahrnutá posledná faktúra z 15. decembra,“ dodala Ivana Skokanová z magistrátu.