Tip na článok
Rekonštrukcia trate na Špitálskej

Dopravné peklo v Bratislave: Rekonštrukcii električkovej trate zrušili stavebné povolenie!

Rekonštrukcia električkovej trate v centre hlavného mesta sa natiahne na oveľa dlhšie, než pôvodne plánovali.

Galéria k článku (7 fotografií )
Rekonštrukcia trate na Špitálskej
Rekonštrukcia trate na Špitálskej- skomplikuje dopravnú situáciu na dlhšie, ako bolo plánované
Rekonštrukcia trate na Špitálskej

Dôvodom, prečo cestujúca verejnosť bude musieť tolerovať nepríjemné dopravné obmedzenia, je podľa všetkého nekompetentnosť župných úradníkov. Ministerstvo dopravy im totiž kompletne zrušilo už vydané stavebné povolenie. Celé konanie sa teraz bude musieť urobiť nanovo, od začiatku a najmä- bez amatérskych chýb.

Vynechali účastníkov konania

O stavebné povolenie požiadal Dopravný podnik Bratislava, stavebným úradom bol Bratislavský samosprávny kraj. A práve ten porušil práva ostatných účastníkov stavebného konania. Rozhodol o tom v odvolacom konaní nadriadený úrad- Sekcia železničnej dopravy a dráh Ministerstva dopravy. „Ministerstvo dopravy a výstavby ruší odvolaním napadnuté rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja pre porušenie zákona zo strany prvostupňového správneho orgánu a vec mu vracia na nové prejednanie a rozhodnutie,” píše sa v dokumente z ministerstva.

Prvostupňový stavebný úrad - Bratislavský samosprávny kraj - opomenul a vynechal niektorých účastníkov stavebného konania, nedoručoval im listiny, znemožnil im tak uplatniť svoje námietky a nezákonným spôsobom im sťažil včas sa dozvedieť o začatom konaní o vydaní stavebného povolenia. Opomenutí účastníci pritom namietali dosť podstatnú záležitosť. Nová zastávka mala stáť v ceste vjazdu do vnútrobloku, čím by autá vchádzali do dvora priamo pomedzi ľudí čakajúcich na MHD.

„BSK ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy vydal dňa 05.05.2017 stavebníkovi Dopravnému podniku Bratislava a.s. stavebné povolenie na líniovú stavbu „Oprava električkovej trate Špitálska ul.“ Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2017. Rozhodnutie bolo zverejnené, vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu ako aj na úradnej elektronickej tabuli BSK dňa 24.05.2017. Stavebné povolenie je nepretržite až doteraz zverejnené na úradnej elektronickej tabuli BSK. Nakoľko modernizácia električkovej trate je líniovou stavbou, účastníci konania boli oboznámení s konaním verejnou vyhláškou," informovala v mene župana Pavla Freša jeho hovorkyňa Lucia Forman Habancová.

Podľa župy sa v zákonnej lehote sa voči rozhodnutiu BSK, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, nikto neodvolal.

„Máme za to, že stavebné povolenie bolo účastníkom konania riadne doručené, právoplatnosť rozhodnutia bola vyznačená správne. Bratislavský samosprávny kraj postupoval striktne podľa zákona a rozhodnutie odvolacieho orgánu analyzuje," dodala hovorkyňa.

VIDEO Plus 7 Dní