Leto využil na skrášlenie priestorov aj úrad vlády. V septembri zasadnú ministri do novej rokovacej miestnosti. „Miestnosť je v pôvodnom stave ešte z roku 1984,“ vysvetľujú z úradu vlády.

Ministri dostanú novú zasadačku

Podľa Ficových úradníkov pôjde o výmenu obkladu znehodnotených, špinavých a opotrebovaných stien. Prečalúnia dvere, ktoré sú „v podobnom znehodnotenom a opotrebovanom stave“.

Z dovoleniek do nového. Ministri dostanú zrekonštruovanú zasadačku za tisíce eur

„Nové obklady budú z nehorľavého materiálu. Celkovo teda ide o stolárske, čalúnnické, montážne a iné práce vrátane dodania materiálu,“ opísali ešte, čo bude cena 50 255 eur zahŕňať. A iniciatívne priložili aj niekoľko fotografií stavu, v akom sa zasadačka Ficovho kabinetu stretávala pred rekonštrukciou.

Cena? Najnižšia z ponuky

„Opravy by mali trvať cca dva týždne odo dňa sprístupnenia objektu zhotoviteľovi, najneskôr do 16.8.2017,“ napísali z tlačového. Ohľadom ceny povedali, že vyhrala tá najlepšia.

Z dovoleniek do nového. Ministri dostanú zrekonštruovanú zasadačku za tisíce eur

„Úrad vlády SR, napriek tomu, že zákonom nie je daný žiaden formálny postup, zverejnil dňa 21.04.2017 na svojej webovej stránke výzvu na predkladanie ponúk na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň predmetnú výzvu zaslal trom spoločnostiam s adekvátnym zameraním činnosti,“ povedali k procesu výberu staviteľa.

Dodali, že kritériom na výber úspešného uchádzača bola najnižšia cena.