Mesto Humenné sa ho dobrovoľne vzdalo za čias bývalého primátora. Zisk tak už roky tečie do rúk majiteľa súkromnej firmy. Zmluva vyprší v roku 2020 a zdá sa, že v primátorských voľbách preto pôjde do tuhého.

Vyšachované mesto

Ak ste si mysleli, že každý má platiť za teplo rovnakú cenu, lebo tak je to spravodlivé, aspoň v rovnakých klimatických podmienkach, ste na veľkom omyle. Vôbec to neplatí. V každom kúte našej malej republiky sa zohrievame za inú cenu. Rozdiely sú aj medzi mestami v rovnakom kraji. V Prešovskom kraji najvyššiu cenu platia Humenčania. Kým napríklad v susednom Stropkove je cena za megawatthodinu 65,342 eura, v Humennom je to až 98,749 eura. Tento príbeh sa začal ešte v roku 2003. Začal ho písať primátor Humenného Vladimír Kostilník, keď podpísal dlhodobú zmluvu na odber tepla so súkromnou spoločnosťou a rovnako na distribúciu tepla. Prenajal potrubia na rozvod tepla a energetické zariadenia. Súk­romná akciovka Chemes sa stala väčšinovým majiteľom so 67-percentným podielom v spoločnosti Humenská energetická spoločnosť (HES). Mesto má len zvyšných 33 percent. Znamená to, že je prakticky bez rozhodovacích právomocí a bez reálnej možnosti akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť tvorbu ceny tepla pre domácnosti a nebytové priestory. Chemes zrušil dozornú radu, mesto žiadnu kontrolu nad hospodárením v spoločnej firme nemá.

Chemes, ktorého majiteľom je v okrese známy podnikateľ Ján Molnár, sa stal monopolným dodávateľom tepla v mestských bytoch i v nebytových priestoroch mesta. Akciovka svoje súčasné postavenie pri podnikaní v energetike dotiahla vlani až do takej absurdity, že česká firma na výrobu vlákien Nexis Fiber podnikajúca v areáli bývalého Chemlonu, dnes priemyselného parku patriaceho práve Chemesu, sa začala pre vysoké ceny energií od Chemesu vyhrážať odchodom z mesta. Tým sú však ohrozené stovky pracovných miest. Mesto pod vedením železnej lady, ako miestni volajú súčasnú primátorku Janu Vaľovú, sa snaží na súde dokázať zjavnú nevýhodnosť spomínanej zmluvy, ktorá vyprší v roku 2020. Usiluje sa dostať aj rozvody tepla pod svoju správu. Preto, že má v HES iba tretinový podiel, je takmer vylúčené z rozhodovania.

Skrývajú podklady

Predstavitelia Chemesu sa v minulosti vyjadrili, že mesto neinvestuje do potrubia. Samospráva má zviazané ruky, lebo ak dáva mestské peniaze, musí v zmysle zákona vyhlásiť verejné obstarávanie. „Firma nám nechce predložiť žiadne doklady, ktoré potrebujeme,“ vysvetľuje vedúci odboru správy majetku Slavomír Rusinko. Doklady dokonca nepredložili ani mestskej kontrolórke. Odmietajú ich predložiť aj na povoľovacie konanie na zmenu energetickej koncepcie, o ktorú sami požiadali. Preto sa vedie samostatný súdny spor.

„My ako obyvatelia mesta sme rukojemníkmi tohto sporu,“ vraví Róbert Baník. „Podarilo sa nám odpojiť od centrálneho vykurovania, ročne ušetríme až dve tretiny nákladov na teplo,“ vyčíslila Jana Rošková. Odpojiť by sa chceli aj ostatní obyvatelia mesta, no chýba im súhlas od súčasného dodávateľa tepla.

Jana Vaľová: Primátorku trápia vysoké ceny tepla, ktoré musia platiť Humenčania.
Zdroj: Archív

Bez investícií

Problém je aj inde. V roku 2006 poslanci schválili Energetickú koncepciu v oblasti tepelnej energetiky. Je to záväzný materiál, ktorý vymedzuje aj spôsob rekonštrukcie rozvodov, teda tepelných potrubí. „Nájomca mal tri varianty od odborníkov, ako riešiť rekonštrukciu. V zmysle zmluvy mali platiť nájomné a investovať vlastné alebo úverové prostriedky. Chemes chcel, aby mesto ručilo za úver. To bolo nemysliteľné, veď v HES má iba jednu tretinu,“ dodáva Rusinko. Po­dľa neho Chemes deklaruje, že preinvestoval už 4,5 milióna eur, no podľa Rusinka sa to nikde neprejavilo.

„Ak by to bola pravda, už by sme mali mať 95 percent rozvodov opravených.“ Zdôrazňuje, že mesto neinvestuje do opravy potrubí, lebo nemôže, keďže firma ich má prenajaté. Preto má záujem o ich získanie späť, aby mohlo ovplyvňovať konečnú cenu tepla. Priestor na vyjadrenie sme zaslali aj Chemesu, na naše otázky do uzávierky nereagoval.

Kandidát

Samotnú zmluvu na dlhodobý odber tepla, konkrétne do roku 2020, pripravil Rusinkov predchodca Miloš Meričko, vtedajší vedúci odboru majetku humenského mestského úradu. Ten sa v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy uchádza o primátorskú stoličku. Kandiduje za KDH, je rozvedený, no to mu nebráni čítať v kostole. Z prvého manželstva má syna a v súčasnosti žije s priateľkou, s ňou má dcéru. Podľa miestnych bývalí kolegovia Kostilník a Meričko ani po toľkých rokoch neprerušili priateľské väzby a exprimátor podporuje Merička aj pri aktuálnej kandidatúre.

„Je zjavné, že Ján Molnár a jeho Chemes aktívne vstupujú do predvolebného boja s cieľom predĺženia lukratívnej zmluvy na odber tepla mestom a využívajú pritom starých spojencov z mestského úradu,“ myslia si niektorí zainteresovaní. Meričko bol v rokoch 2001 až 2002 poradca ministra dopravy pôšt a telekomunikácií Macejka, ktorého spájali s kauzou vytunelovania tunela Branisko. Poslanecký klub, v ktorom je aj Meričko, už dvakrát predložil návrh do zastupiteľstva na predĺženie zmluvy až do roku 2037. Zatiaľ neúspešne.

Zaujatosť nevideli

Čo je však v celej kauze zarážajúcejšie, je spôsob vedenia spomínaného súdneho sporu mesta s Chemesom. Už pri prvom pojednávaní pred vyše dvoma rokmi humenský sudca vyhlásil, že zmluva na prenájom energetických zariadení na distribúciu tepla podpísaná Kostilníkom nie je platná, keďže je nejasná vo viacerých bodoch. Ak by rozsudok nadobudol právoplatnosť, nastal by stav pred podpisom zmluvy. Lenže firma sa odvolala a začali sa diať veci. Nielenže vymenili dvoch sudcov v senáte, ale akýmsi zázrakom sa za člena senátu dostal Molnárov kmotor. Dokonca to odobril Najvyšší súd. Ústavný súd prijal sťažnosť mesta a vydal nález, v ktorom uviedol, že bolo porušené základné právo mesta na súdnu ochranu.

Mimochodom, sudca, ktorý spolurozhodoval na Najvyššom súde a ktorý nevidel zaujatosť člena senátu krajského súdu pre blízky vzťah k jednej strane sporu, je ten istý sudca, ktorý rozhodoval aj v kauze mesta Martin. To sa súdilo o 8,6 milióna eur s cyperskou schránkovou firmou, viackrát súdy vyhralo, no ten kľúčový na Najvyššom súde, v ktorom rozhodoval aj spomínaný sudca, prehralo. Preslávil sa aj zábavou na neslávne známom večierku takzvaného justičného Oscara v bare Bonano v Rajeckých Tepliciach v roku 2011.

Kto z koho

V celom spore však ide o to, že Chemes žaluje mesto o „nadnormatívne straty“. Tvrdí, že mesto mu spôsobuje straty a chce vyše 700-tisíc eur. Každý rok pošle na mestský úrad faktúru za straty okolo 100-tisíc eur. Mesto ju vráti, no Molnárovci si ju zaúčtujú a zrejme si tak upravujú hospodársky výsledok. „Inak by boli v strate a museli by firmu zrušiť,“ vraví náš zdroj. Jeho slová nepriamo potvrdzuje audítorská spoločnosť KPMG, ktorá robila v spoločnej firme audit.

„Spoločnosť HES vykázala k 31. decembru 2017 pohľadávku voči mestu Humenné vo výške 699 739 eur. V účtovnej závierke k nej bola vytvorená opravná položka vo výške 276 573 eur. Pretože výsledok súdneho sporu je neprejudikovateľný, nevieme dostatočne posúdiť hodnotu tejto pohľadávky,“ napísala v správe. Vyzerá to tak, že menšinový vlastník HES, teda mesto, zatiaľ nemôže urobiť nič proti tomu, aby mu jeho spoločník neznižoval hodnotu prenajatého majetku. „Mne to pripomína fiktívne zmenky, preto urobím ako primátorka všetko pre to, aby ich mesto nikdy nemuselo zaplatiť,“ vraví Vaľová. No je možné aj to, že jej prípadný nástupca bude mať na celú záležitosť iný názor, celý dlh odklepne a podpíše novú zmluvu. 

Kto je Ján Molnár: Rodák z Revúcej kedysi predával autá, oblečenie a lieky. V roku 1995 sa podľa týždenníka Trend zapojil do privatizácie štátneho podniku Mäsový priemysel Humenné, neskôr ho premenoval na Mecom a predal ho finančnej skupine Penta, do ktorej portfólia patrí aj týždenník PLUS 7 DNÍ. Humenský energetický podnik Chemes, ktorý prevádzkuje vlastný priemyselný park, kúpil od investičnej skupiny Slavia Capital. Bol sponzorom úspešného volejbalového klubu v Humennom, po spore o podmienkach využívania mestskej športovej haly však klub utlmil činnosť. Je majiteľom napríklad Ptava, roľníckeho družstva Chlmec. Za obdobie rokov 2015 až 2017 dostal od štátnej Poľnohospodárskej platobnej agentúry dotácie v celkovej výške 619 893,87 eura. Vlastní MOF Invest, ktoré je akcionárom eseročky Vihorlat Press, vydávajúcej týždenník Humenský expres. Jeho syn Dávid v minulosti sponzoroval stranu Nova Daniela Lipšica.
Zdroj: Trend