Nie nadarmo naši starí rodičia hovorili, že majetok je v poliach. Mnohí často v Amerike v baniach riskovali život, len aby si po návrate s rodinou mohli prikúpiť nejaký ten hektár poľa na obrábanie. Pôda znamenala majetok, vážnosť a postavenie. Potom prišli časy spoločného vlastníctva a krvopotne nadobudnuté role boli zrazu spoločné, no po páde režimu o poľnohospodárstvo, presnejšie, o obrábanie pôdy veľa záujmu nebolo. Podľa mnohých opýtaných boli deväťdesiate roky časom totálneho marazmu poľnohospodárstva u nás.

Situácia sa zmenila až po tom, čo poľnohospodári mohli dostávať na obrábanú pôdu dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). A, samozrejme, čerpať eurofondy na obnovu rozpadajúcich sa poľnohospodárskych dvorov. Podnikaví poľnohospodári zrazu mali možnosť rozvoja a rastu. Dnes sa však situácia vyostrila natoľko, že o pozemky a role sa mnohí obrábatelia doslova bijú. Nielen obrazne, ale aj fyzicky. Opäť je tu obdobie, keď roľníci vyťahujú geodetické značky a preorávajú brázdy. Aspoň na východe Slovenska. No a do hry za zapájajú aj veľkí hráči.

Má strach o život: „Dostal som poriadnu bitku. A to len preto, že som chránil vlastný majetok,“ tvrdí poľnohospodár František Oravec.
Má strach o život: „Dostal som poriadnu bitku. A to len preto, že som chránil vlastný majetok,“ tvrdí poľnohospodár František Oravec.
Zdroj: RUDOLF FELŠÖCI

Štedrý štát

„Základ je v tom, že na pôdu si môžete uplatniť dotáciu bez relevantného dokladu o vlastníctve či nájme. Stačí vypísať žiadosť a tvrdiť, že pôdu obrábate. Ak sa dotácia na danú plochu nekrižuje s iným poľnohospodárom, PPA ju bez problémov vyplatí. Často sa stáva, že väčší hospodári, ktorí obhospodarujú množstvo hektárov, majú viac spoločností, prostredníctvom ktorých podnikajú, nemajú problém žiadať o dotácie na plochy, ktoré neobrábajú. A to z jediného dôvodu. Reálnemu obrábateľovi zablokujú vyplatenie dotácie do ukončenia vyšetrovania. Pre menších poľnohospodárov je to katastrofa a často aj finančná samovražda, pretože platby môžu meškať aj viac ako pol roka,“ prezrádza poľnohospodár z východu Slovenska.

Svoje meno ani okres, v ktorom hospodáril, v obave o svoj život nechce prezradiť. Prečo? Jemu samému sa totiž stalo, že keď nechcel predať alebo uvoľniť prenajaté pozemky tým dravejším, jednoducho prišli, zožali mu úrodu a dostal výstrahu, aby už nezasadil. „Hrozili mi fyzickou likvidáciou, tak som ustúpil a dnes si užívam pokojný dôchodok,“ vysvetľuje.

V rodine: Vzťah k pôde majú u Františka Oravca takpovediac v krvi. Svoju roľu obrábali predkovia aj počas socializmu.
V rodine: Vzťah k pôde majú u Františka Oravca takpovediac v krvi. Svoju roľu obrábali predkovia aj počas socializmu.
Zdroj: RUDOLF FELŠÖCI

O piaď zeme

O pozemky a ich obhospodarovanie sa už roky naťahujú aj neďaleko Košíc. Tentoraz ide o Františka Oravca a spoločnosť Agro Valaliky, a. s., a Mold Trade, s. r. o., ktoré podľa jeho slov zastrešuje spoločnosť Esin, blízka J&T. Ich naťahovačky o jednotlivé role od Košíc až po Maďarsko sa skončili rôznymi rozhodnutiami súdu o zákazoch vstupu na pozemky či inými obmedzeniami v neprospech pre Agro Valaliky. Hospodáriaci susedia si nevedia prísť na meno. A padlo už aj trestné oznámenie pre vážne ublíženie na zdraví.

„Som majiteľom poľnohospodárskej farmy Gyňov a mám právny titul na obhospodarovanie 2 900 hektárov ornej pôdy. Lenže 700 hektárov ktosi neoprávnene užíva,“ hnevá sa pán Oravec. „Dnes je už vec taká vyhrotená, že ma zbili na mojom pozemku a teraz sa bojím o život! Väčšinu času musím tráviť v nemocnici, pretože dotyčný pán ma tak dobil, že na jedno ucho takmer nepočujem a mám ďalšie zdravotné problémy. Som relatívne mladý človek, čo sa mám nechať zabiť pre kus pôdy?“

František Oravec hospodári dvadsať rokov. Začínal ako mladý. Od strýka si požičal peniaze na nový kombajn, jeden starý zdedil po rodičoch. Najprv sa nechával najímať inými na práce na poli. Postupne prikupoval nové a nové hektáre pôdy. Začal brať od ľudí aj pôdu do nájmu a posledné roky hospodáril vo veľkom. „Kúpil som zdevastovaný poľnohospodársky dvor Gyňov, dal som ho do poriadku. Chcel som spustiť živočíšnu výrobu, veď podmienky boli priaznivé, možnosť využiť eurofondy bola lákavá,“ rozpráva hospodár. Rozhodol sa postaviť ovčín, kozín, ošipáreň aj rybník.

Investícia za dva milióny eur sa však skončila fiaskom. Majiteľka dodávateľskej firmy na práce zmizla, všetko ostalo rozostavané a nedokončené. Zhodou okolností práve žene, ktorá mu mala postaviť všetky stavby, v minulosti požičal astronomickú sumu na výstavbu vodnej elektrárne - peniaze dodnes nevrátila. „Mám rozhodnutia súdu, že mi ich má vrátiť a že mám záložné právo na jej firmu aj na samotnú elektráreň, no čo z toho, keď ona sama vystupuje ako úplne nemajetná a jej spoločnosť nemá žiaden majetok,“ mávne rukou Oravec. Vraj po zmiznutej žene pátral, až ju našiel - u hospodára konkurenta.

Nevymožitelné?: Svojej bývalej známej a dodávatelke svojich stavieb pred rokmi požical František Oravec na túto vodnú elektráren. No aj ked má v rukách právoplatné rozhodnutia súdov, k peniazom sa nevie dostať.
Nevymožitelné?: Svojej bývalej známej a dodávatelke svojich stavieb pred rokmi požical František Oravec na túto vodnú elektráren. No aj ked má v rukách právoplatné rozhodnutia súdov, k peniazom sa nevie dostať.
Zdroj: RUDOLF FELŠÖCI

Jeho problémy s pôdou sa však tým len začali. Bol na mnohých stretnutiach s konkurenciou, no spoločnú reč nenašli. „Došlo to tak ďaleko, že páni z Esinu mi povedali rovno - Pán Oravec, musíte predať farmu aj s pozemkami! Vaša firma je v strategickom záujme nášho klienta,“ prezrádza ďalej Oravec podrobnosti. Hospodár sa rozhodol nič nepredávať, aj keď peniaze by mu pomohli dostať sa z dlhov spôsobených obchodnou partnerkou a vyplatiť drobných stavbárov, ktorí robili na jeho ošipárňach či kozincoch.

hovorí Oravec. Medzitým na poli zúrila hotová vojna. Keď zasial, druhí mu úrodu znehodnotili. „Problém je v tom, že tých 700 hektárov nie je súvislých, ale sú to čiastky v rôznych lokalitách. Aj v strede poľa napríklad,“ vysvetľuje Oravec. A tak sa začala tabuľková vojna.

„Mal som právoplatné rozhodnutia súdu, tak som si objednal geodeta a každú piaď poľa, ktorá mi patrí, som označil tabuľkou a geodetickým bodom. Protistrana mi ich vytrhávala a likvidovala. Už som bol naštvaný. Jasné, že aj ja som im robil naschvály. A začal som si všetko nakrúcať,“ hovorí Oravec.

Urobil to aj jeden septembrový deň v roku 2016. Nakrúcal si, ako z jeho časti poľa miznú geodetické body. „Bol som na svojom. Chápete? A ten chlapík, čo pre nich robí, sa na mňa vyrútil a stĺkol ma ako žito. Ako malého chlapca. Brutálne. To sa naozaj až tak veľmi chcú dostať k pozemkom?“ pýta sa hospodár. Nemieni sa však vzdať ani predať svoj majetok.

Nevymožiteľné?: Svojej bývalej známej a dodávatelke svojich stavieb pred rokmi požičal František Oravec na túto vodnú elektráreň. No aj keď má v rukách právoplatné rozhodnutia súdov, k peniazom sa nevie dostať.
Nevymožiteľné?: Svojej bývalej známej a dodávatelke svojich stavieb pred rokmi požičal František Oravec na túto vodnú elektráreň. No aj keď má v rukách právoplatné rozhodnutia súdov, k peniazom sa nevie dostať.
Zdroj: RUDOLF FELŠÖCI

Úplne naopak

Podľa Tomáša Kukučku, člena dozornej rady spoločnosti AGRO-VALALIKY, a. s., a štatutárneho zástupcu menšinových spoločníkov v spoločnosti MOLD-TRADE, s. r. o., sa má vec presne naopak. Vraj pán Oravec bol ten, ktorý ako prvý spôsoboval problémy im. On sám skôr považuje celý cirkus za klasické spory medzi hospodáriacimi roľníkmi ohľadne pôdy, ktoré sú bežné v každom katastri, kde dvaja poľnohospodári tvrdia, že práve oni majú nárok na obhospodarovanie pôdy.

Podľa jeho vyjadrenia sa problémy začali vtedy, keď František Oravec začal od ľudí skupovať pozemky a uzatvárať nájomné zmluvy - hoci aj duplicitné - na pozemky, ktoré ich spoločnosti už roky obhospodarovali. Nielenže mali podpísané platné nájomné zmluvy, ale mali zabezpečené aj prednostné právo na ďalšie obhospodarovanie spomínaných rolí.

„Pán Oravec ako dlhoročný poľnohospodár dobre vie, že pôvodný nájomca má podľa zákona prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na pôdu za trhových podmienok - napriek tomu ju podpíše a teraz na nej chce hospodáriť. V minulosti mu predchádzajúce vedenie za takéto nájomné zmluvy na pôdu s rozlohou vyše 500 hektárov vydalo náhradu s rovnakou rozlohou. Pán Oravec sa dokonca v zmluve zaviazal, že už v budúcnosti nebude podpisovať nové zmluvy na pozemky, kde hospodária naše spoločnosti. No aj túto dohodu porušil, hoci predmetné ustanovenie sám navrhoval. Navyše, ako chce pán Oravec hospodáriť na malom šráfiku v strede poľa? Ako sa k nemu dostane? Tak, že zničí našu úrodu, aby sa tam dostal?“ vysvetľuje Kukučka a dodáva: „Dnes hospodári na našej pôde, ktorú sme mu dali do náhradného užívania, ale okrem toho chce svoju pôvodnú pôdu.“

Zo spoločností, za ktoré sa vyjadruje, sa vraj nikto nesnaží pána Oravca „pripraviť o pozemky, ktoré má prenajaté alebo vlastní“. Kukučka absolútne vylučuje, že „keď sa ich Oravec odmietol dobrovoľne vzdať, došlo k vydieraniu a, samozrejme, aj k fyzickému útoku na jeho vlastnom pozemku“. „Uvedené slová sú veľmi tvrdé, ak nás niekto obviňuje, respektíve priamo označí, že dakoho vydierame,“ skonštatoval Tomáš Kukučka. „Hospodárime vo viacerých katastroch a nikde inde nemáme žiaden problém,“ dodáva Kukučka.

Rozostavané: František Oravec chcel svoje podnikanie rozšíriť aj na živočíšnu výrobu. Dnes sú všetky jeho stavby opustené.
Rozostavané: František Oravec chcel svoje podnikanie rozšíriť aj na živočíšnu výrobu. Dnes sú všetky jeho stavby opustené.
Zdroj: RUDOLF FELŠÖCI

Kategoricky odmieta, že by sa niekto od nich prezentoval ako zástupca J&T, a už rozhodne nik sa neoháňal rodinným prepojením s Patrikom Tkáčom. konštatuje ďalej Kukučka. Takisto kategoricky popiera tvrdenia Františka Oravca, že by ich spoločnosti jeho úrodu likvidovali a opakovane vstupovali na jeho pôdu. To, že došlo k útoku ich zamestnanca na Františka Oravca, však nepopiera.

„Osobne som odporca akéhokoľvek násilia. Keďže som na mieste v tom čase nebol, a teda nemám priamu vedomosť, čo sa tam skutočne udialo, nemám právo to akokoľvek komentovať. Orgány činné v trestnom konaní robia procesné úkony,“ uzatvára celú genézu Tomáš Kukučka. Celý spor pravdepodobne opäť skončí na súde. Fakt je, že na útočníka, ktorý Františka Oravca zbil, už vzniesli obvinenie z ublíženia na zdraví a z výtržníctva.

Hospodársky dvor: František Oravec ho odkúpil pred rokmi a zveľadil tak, aby vyzeral ako na západe. Čisto a úhľadne.
Hospodársky dvor: František Oravec ho odkúpil pred rokmi a zveľadil tak, aby vyzeral ako na západe. Čisto a úhľadne.
Zdroj: RUDOLF FELŠÖCI