Prišiel ako Ježiško. S bolesťami krížov síce, ale presne na Štedrý deň a so sľubom za milióny eur. Rozjasal tým veru nejedno srdce. Najmä vedenie Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, známej tiež pod prezývkou Rooseveltka. Premiér Peter Pellegrini, rodený Banskobystričan, sa po splnení domácich povinností vybral počas vianočných sviatkov na návštevu spomínaného zariadenia. Nuž a tam, so svojím povestným roztomilým úsmevom na tvári a s patričnou hrdosťou v hlase, vyriekol, že jeho vláda je pripravená odobriť vyše sto miliónov eur na rekonštrukciu nemocnice. Jej riaditeľke v tom momente hádam aj slzy dojatia vytryskli z očí. Laická verejnosť, ale i odborníci sa však chytili za hlavu. Prečo, preboha, chce štát investovať astronomickú sumu do úplne nevyhovujúceho areálu, keď za uvedené milióny by azda mohol postaviť aj nové zariadenie? Navyše, obnova Rooseveltky predstavuje po­dľa niektorých aj vážne zdravotné riziko.

Zlá investícia

Upozornil na to známy lekár Ladislav Laho. V banskobystrickej nemocnici pracoval takmer tridsať rokov. V rámci nej založil Kliniku pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny. Neskôr v meste pod Urpínom inicioval vznik Detskej fakultnej nemocnice, ktorú v rokoch 2004 až 2008 viedol. V poslednom období sa s ďalšími kolegami venuje presadeniu myšlienky o novej európskej nemocnici na strednom Slovensku. Vianočné posolstvo Petra Pellegriniho o štedrej dotácii pre Rooseveltku ho zaskočilo. Má dokonca obavy, že premiér nedisponuje všetkými potrebnými informáciami.
„Nielen v prípade banskobystrickej nemocnice, ale aj v iných prípadoch plánovaných rekonštrukcií ide o veľmi zle investované peniaze. Všeobecne - takmer všetky nemocnice na Slovensku sú v takom katastrofálnom stave, že akákoľvek rekonštrukcia iba znižuje deficit údržby. Výsledkom je len o niečo menej, ale stále stará nemocnica. Rekonštrukcie, najmä veľkých nemocníc, by sa mali systémovo odmietnuť a stratégia obnovy by mala byť založená na výstavbe nových, moderných zariadení. Výhodou je, že nové zariadenia vzhľadom na vývoj technológií môžu byť podstatne menšie ako pôvodné alebo jedna nová môže nahradiť dve staré. Takáto stratégia je jednoznačne výhodnejšia medicínsky aj ekonomicky a je už akceptovaná vo väčšine krajín Európskej únie,“ tvrdí Ladislav Laho.


V súvislosti s plánovanou obnovou Rooseveltky hovorí dokonca o ekologickom zločine. V stenách a podhľadoch jej monoblokov sa totiž podľa neho nachádza približne 350 ton azbestu. „Azbest je silný karcinogén. Vdýchnutie jediného mikroskopického vlákna môže spôsobiť v priebehu niekoľkých rokov rakovinové ochorenie pľúc. Azbest sa v minulosti hojne používal v stavebníctve. Teraz jeho odstraňovanie predstavuje vážny problém. Rekonštrukcia by sa týkala práve tých štruktúr budovy, kde sa azbest nachádza. A to za plného chodu. Je to veľmi rizikové riešenie. To ešte umocňuje fakt, že existuje elegantné riešenie s neporovnateľne vyššou pridanou hodnotou,“ myslí si odborník, ktorý sa pred rokmi podieľal na projekte vzniku novej koncovej nemocnice v Banskej Bystrici.

Každý pacient VIP

Jej predpokladaná hodnota bola 150 miliónov eur. Malo ísť o kompletne vybavenú terciárnu nemocnicu navrhnutú tak, aby jej prevádzka bola zisková bez potreby oddlžovania či dotácií štátu. Každý pacient sa v nej mal cítiť ako VIP, teda ako veľmi dôležitá osoba. „Termín ‚každý pacient je VIP‘ sme prevzali zo severských krajín. Je to veľmi silný odkaz nielen na ubytovanie pacienta, ale aj všetky procesy, s ktorými sa v nemocnici stretne. V nemocnici novej generácie má každý pacient rovnakú jednoposteľovú izbu s príslušenstvom a možnosťou stálej prítomnosti rodinného príslušníka ako štandard. Jednoposteľová izba v našom koncepte nepredstavuje luxus. Je to štruktúra, ktorá zásadne zefektívňuje všetky procesy v nemocnici,“ vysvetľuje Ladislav Laho. A bude sa pacient Rooseveltovej nemocnice podľa neho cítiť po jej rekonštrukcii VIP? „Určite sa bude cítiť lepšie ako teraz, ale nebude to VIP pocit. Ja, bohužiaľ, vidím, ako by sa cítiť mohol. Sme veľmi blízko,“ uzavrel.

Potrebná analýza

Nad plánovanou vyše stomiliónovou opravou banskobystrickej nemocnice sa pozastavuje aj analytik inštitútu INEKO Dušan Zachar. Pripustil, že uvedené zariadenie je na slovenské pomery špičkové, pričom funguje prevažne v nevyhovujúcich starých budovách. O použití takej vysokej sumy by však po­dľa neho mali politici rozhodovať na základe analýz a tvrdých faktov. „Nepoznáme analýzu, či je pre spoločnosť výhodnejšie použiť 100 miliónov eur na zásadnú rekonštrukciu starých budov, ktoré však majú vo svojom géne zakódovanú aj starú architektúru a z toho vyplývajúce nevyhovujúce procesy a toky pacientov, ktoré sa budú môcť veľmi ťažko, ak vôbec, nastavovať na súčasné potreby modernej medicíny, alebo je vhodnejšie prihodiť ešte niekoľko desiatok miliónov eur a postaviť novú modernú nemocnicu na zelenej lúke, ktorá bude môcť reflektovať všetky súčasné trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval Dušan Zachar.

Premiérov sľub: Peter Pellegrini presne na Štedrý deň navštívil Rooseveltovu nemocnicu a sľúbil jej vyše sto miliónov eur.
Zdroj: TASR


V súvislosti so sľúbenou dotáciou zo strany premiéra pripomenul, že ešte v júni 2017 Peter Pellegrini hovoril, vtedy ako podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, o vyčlenení približne 60 miliónov eur v priebehu troch rokov na komplexnú rekonštrukciu Rooseveltky. „Teraz, keď je premiérom, je to už 100 miliónov. Verejnosť má právo poznať argumentáciu, na základe čoho sa vláda rozhoduje,“ dodal analytik, ktorý zdôraznil, že k takej veľkej investícii by sa mal určite vyjadriť útvar Hodnoty za peniaze pôsobiaci na ministerstve financií.

Všetko pre pacienta

Či sa tak stalo, sme sa pýtali priamo rezortu financií, ktorý nám však odpísal, že naše otázky máme smerovať na Úrad vlády SR a ministerstvo zdravotníctva. To sme aj urobili. Od Petra Pellegriniho sme sa odpovedí nedočkali a od rezortu vedeného lekárkou Andreou Kalavskou sme sa dozvedeli šokujúcu informáciu. Pre ministerstvo zdravotníctva je vraj pacient na prvom mieste, preto investície do slovenských nemocníc považuje za nevyhnutnú súčasť poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. „Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici patrí medzi špičkové pracoviská a ministerstvo zdravotníctva s ňou počíta ako s kľúčovou nemocnicou na kvalitatívne najvyššej úrovni, kde bude v budúcnosti pacientom poskytovaná vysokokvalitná zdravotná starostlivosť aj v rámci pripravovanej stratifikácie. Alternatíva komplexnej rekonštrukcie sa podľa analýzy ukazuje ako najefektívnejšie riešenie pre uvedenú nemocnicu. Na porovnanie - výstavba novej Univerzitnej nemocnice v Martine sa odhaduje približne na 197 miliónov eur,“ reagovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. O aké analýzy sa opierajú, však nespresnila.

Najlepšie riešenie?

Vedenie Rooseveltovej nemocnice tvrdí, že podklady na rekonštrukciu plánovali dva roky a posudzoval ich aj útvar Hodnoty za peniaze. Zdravotnícke zariadenie v žiadnom prípade nesúhlasí s tým, že efektívnejšie by bolo postaviť v Banskej Bystrici novú nemocnicu. „V prvom rade si treba ujasniť, o akej výstavbe nemocnice za 100 miliónov hovoríme a či hovoríme o 100 miliónoch s DPH, alebo bez DPH, čo je absolútne podstatné. Treba si uvedomiť, že hovoríme o koncovej nemocnici za 100 miliónov s DPH, čo je 83 miliónov bez DPH. Suma sa nemôže porovnávať s výstavbou menších lokálnych nemocníc. V takom prípade by sa, ľudovo povedané, porovnávali hrušky s jablkami. Nemocnica ako naša, vzhľadom na to, že ide o špičkové koncové zariadenie, kde sa liečia tie najvážnejšie prípady a zvážajú k nám aj pacientov z iných kútov Slovenska, by sa do tejto sumy nezmestila,“ vysvetľuje vedenie banskobystrickej nemocnice.


Prostredníctvom svojej hovorkyne Ruženy Maťašeje dodali, že pri výstavbe novej nemocnice by bolo nevyhnutné počítať s ďalšími vyvolanými investíciami spojenými napríklad s vybudovaním cestného pripojenia, doriešením spojov MHD či hľadaním možností ďalšieho využitia vyprázdneného areálu, respektíve jeho sanáciou. „V neposlednom rade je tu otázka ekonomickej efektívnosti zatvorenia terajšieho areálu nemocnice, pretože finančne najnáročnejšia investícia do operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie v sume 26 miliónov s DPH už bola zrealizovaná.“  V Banskej Bystrici všetko po­drobne zvážili a vyšlo im, že nie nová, moderná, ale stará, zrekonštruovaná nemocnica je lepšia. Len dodajme, že taká by mala byť do roku 2022.

Mohlo by vás zaujímať: