Slovenská hraničná a cudzinecká polícia  v novembri 2014 zaistilav blízkosti ukrajinskej hranice väčšiu skupinu cudzincov, ktorí sa snažili o nelegálny vstup na naše územie. Ešte v ten deň boli vypočutí na oddelení hraničnej a cudzineckej polície a následne polícia vydala rozhodnutia o administratívnom vyhosten devätnástich Afgáncov.  Tí sa neskôr obrátil na Erópsky súd pre ľudské práva a sťažovali sa, že ich vyhostenie malo hromadný charakter.

Sťažovatelia tvrdili, že ich vyhostenie sa udialo v rozpore so zákonom a že im bol odopretý prístup k azylovému konaniu. Ďalej sa sťažovali, že nemali k dispozícii žiadny účinný prostriedok nápravy, ktorým by mohli napadnúť svoje vyhostenie na Ukrajinu.

Chceli ísť do Nemecka

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol, že Slovenská republika neporušila dohovor na ochranu ľudských práv a základných slobôd zakotvujúci zákaz hromadného vyhostenia cudzincov. 

Sťažovatelia podľa vládou predložených zápisníc o výsluchoch pred políciou nevedeli potvrdiť existenciu žiadneho prenasledovania v krajine pôvodu. Oni sami uviedli, že Afganistan opustili z ekonomických dôvodov. Vlastne chceli ísť do Nemecka, nie žiadať o azyl v Slovenskej republike.

ESĽP uviedol, že nemá  dôvod veriť, že polícia ignorovala ich žiadosti o azyl a poukázal v tejto súvislosti na vládou predložené dôkazy o tom, že ďalší cudzinci zo zaistenej skupiny, ktorí požiadali o azyl, boli premiestnení do záchytného tábora pre utečencov.

V rozhodnutí súdu sa spomína aj skutočnosť, že právna zatupkyňa sťažovateľov už ani nevie, kde sa oni v súčasnej dobe nachádzajú a nedokáža sa s nimi spojiť. 

O rozhodnutí ESĽP v tejto veci informuje na svojej webovej stránke Ministerstvo spravodlivosti SR.