Tip na článok
Kauza pána Ladislava (na snímke) sa začala za čias prezidentovania Rudolfa Schustera. Kancelária prezidenta chce teraz predať vilu na Slavíne. Na tú je však uvalená exekúcia.

Exekúcia vily na Slavíne: Kancelária prezidenta dlhuje zamestnancovi stotisíc eur!

Kancelária hlavy štátu nerešpektuje právoplatné rozhodnutia súdov, na jej majetok je uvalená exekúcia. "Som unavený a znechutený. Bojujem už takmer dvanásť rokov s najvyššie postavenou inštitúciou v tomto štáte," sťažuje sa zamestnanec prezidentskej kancelárie.

Galéria k článku (5 fotografií )
Dokumenty týkajúce sa kauzy
Vyše desať rokov: Kauza pána Ladislava sa začala za čias prezidentovania Rudolfa Schustera. Rozhodnutia súdov však odmieta rešpektovať aparát Ivana Gašparoviča. Na veľkej snímke pán Ladislav v službe, vpravo dokumenty týkajúce sa kauzy.
Ivan Gašparovič: Bývalý generálny prokurátor, docent, doktor práv, kandidát vied skladal prezidentský sľub na Ústavu SR už dvakrát. Okrem iného sľuboval, že bude svoje povinnosti vykonávať v záujme občanov.

S nemilou, ba priam trestuhodnou záležitosťou sa bude musieť vyrovnať nástupca dosluhujúceho prezidenta Ivana Gašparoviča. Aparát súčasnej hlavy štátu totiž zanechá po sebe nedoriešený spor, ktorého dôsledkom je exekúcia nariadená proti Kancelárii prezidenta.

Exekučným príkazom je podľa výpisu z katastra nehnuteľností zaťažená známa vila na bratislavskom Slavíne. Dôvod, prečo exekútor siahol na majetok, je šokujúci.

Prezidentská kancelária odmieta rešpektovať právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutia, ktoré ju zaväzujú zaplatiť svojmu zamestnancovi náhradu mzdy vo výške takmer stotisíc eur.

Výpoveď počas PN

„Som unavený a znechutený. Bojujem už takmer dvanásť rokov s najvyššie postavenou inštitúciou v tomto štáte, ktorá by mala byť pre občanov zárukou právnej istoty a morálnej čistoty. Táto inštitúcia však odmieta rešpektovať verdikty súdov, dokonca aj Najvyššieho,“ krúti hlavou pán Ladislav nad hŕbou dokumentov.

Pre neho sú to dôležité listiny dokazujúce, že aj obyčajný človek sa vie občas na slovenských súdoch dovolať spravodlivosti. Pre Kanceláriu prezidenta zrejme len zdrapy papiera. Spor sa ťahá od roku 2002, keď pán Ladislav pracoval tretí rok v prezidentskej kancelárii ako hlavný radca na protokolárnom odbore.

„Pred tým, ako som v roku 1999 vyhral výberové konanie, pôsobil som v diplomatických službách. V roku 2002 vstúpil do platnosti zákon o štátnej službe, ktorý sa vzťahoval aj na moju osobu. Požiadal som preto o prijatie do štátnej služby. Keďže som spĺňal podmienky a s mojou prácou boli v kancelárii spokojní, nepredpokladal som, že sa môže všetko skomplikovať.“

Jeho nadriadení však mali iný názor a žiadosti o prijatie do štátnej služby nevyhoveli. Pán Ladislav vraj nespĺňal kvalifikačné predpoklady pre chýbajúce vysokoškolské vzdelanie. Túto podmienku však v tom čase nespĺňalo viacero pracovníkov, ktorí napriek tomu pracujú v kancelárii doteraz. Umožňuje to výnimka v zákone.

Súčasťou oznámenia bola informácia, že Kancelária prezidenta končí s pánom Ladislavom pracovný pomer. Paradoxne, ako so zamestnancom štátnej služby, ktorým sa nikdy nestal. Pri pohľade na dokument však zostáva rozum stáť. Ide o akési univerzálne oznámenie bez uvedenia konkrétneho adresáta.

Navyše, prezidentská kancelária poslala oznámenie počas pracovnej neschopnosti pána Ladislava, teda v období, keď podľa zákona je zamestnanec chránený pred výpoveďou.

„Také niečo som za výpoveď nepovažoval. Lenže keď som sa po skončení práceneschopnosti vrátil do práce, odmietli so mnou komunikovať, že už v kancelárii nepracujem. Márne som upozorňoval, že predmetné oznámenie nespĺňa zákonné náležitosti. Veď mi nedali ani výstupné papiere, ako napríklad zápočet rokov,“ hnevá sa pán Ladislav.

Súdne riešenie

Darmo bojoval, vysvetľoval, domáhal sa nápravy. Keďže nemal žiaden príjem, musel sa prihlásiť na úrad práce, kde však neadresné oznámenie o skončení pracovného pomeru z dielne prezidentskej kancelárie odmietli akceptovať. Pán Ladislav musel podpísať čestné vyhlásenie, že skutočne nemá zamestnanie. A obrátil sa na slovenské súdy.

Napodiv úspešne. Vo všetkom mu dali za pravdu a argumenty prezidentskej kancelárie zmietli zo stola. Súdy najskôr právoplatne rozhodli, že pán Ladislav spĺňal kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby. Nasledoval verdikt, že pri rozviazaní pracovného pomeru prezidentská kancelária nepostupovala zákonne.

Laicky povedané, neboli dôvody na to, aby sa jeho pracovný pomer skončil podľa ustanovenia zákona o štátnej službe, keďže štátnym zamestnancom sa nikdy nestal. Pri výpovedi sa malo postupovať na základe Zákonníka práce, čo sa však nestalo.

Summa summarum, okresný, krajský aj Najvyšší súd postupne v rokoch 2006, 2007 až 2012 rozhodli, že prezidentská kancelária právne neukončila pracovný pomer s pánom Ladislavom. Zároveň jej nariadili, aby mu za obdobie od 1. septembra 2002 do 31. októbra 2008 vyplatila náhradu mzdy aj s úrokmi z omeškania vo výške viac ako stotisíc eur.

Najvyššia štátna inštitúcia však právoplatné rozhodnutia súdov ignorovala a peniaze do dnešného dňa neuhradila. Odmieta diskutovať o možnom splátkovom kalendári i zákonnom spôsobe ukončenia pracovného pomeru.

Namiesto toho si najala súkromnú advokátsku kanceláriu - tento rok jej plánuje vyplatiť 14 400 eur -, ktorá sa začala prípadom pána Ladislava zaoberať. V novembri 2012 podala návrh na obnovu konania. Súd ho neakceptoval s odôvodnením, že žalujúca strana nepredložila žiadne závažné dôkazy.

Naopak, prezidentskej kancelárii vytkol, že v žiadosti uviedla fakty, ktoré jej museli byť známe už od roku 2007. Keďže kancelária sa proti rozhodnutiu odvolala, vec ešte nie je právoplatne ukončená.

Exekúcia na vilu

Čakať už nemienil ani pán Ladislav. Na jeho podnet bol vydaný príkaz na začatie exekúcie proti prezidentskej kancelárii, na základe ktorého je od 9. apríla minulého roka zaťažená exekúciou vila na Slavíne vrátane pozemkov. Súkromný advokát v službách hlavy štátu však odmieta exekútorovi poskytnúť súčinnosť.

Namiesto toho podnikol kroky na zmarenie exekúcie a odvolal sa proti nej na súde. Tvrdil, že prezidentská kancelária je rozpočtová organizácia napojená svojím majetkom na štátny rozpočet, z čoho má vyplývať, že tento majetok je vlastne majetkom štátu, a teda nemôže podliehať exekúcii.

Súd sa však s touto argumentáciou nestotožnil. Zdôraznil, že aj proti štátu je exekúcia prípustná, hoci s istými obmedzeniami. Rozhodol, že z exekúcie nie je vylúčená ani prezidentská kancelária či jej majetok.

Zároveň vyslovil názor, že keby vyhovel požiadavke prezidentskej kancelárie a exekúciu proti nej vylúčil v plnom rozsahu, zasiahol by tým do základného ústavného práva pána Ladislava na súdnu ochranu.

Skončí sa to v Štrasburgu?

Tým sa však zamotaný kolotoč súdnych pojednávaní neskončil. Hoci prezidentská kancelária doteraz nevyplatila ani cent z prikázanej sumy a odmieta zákonnou cestou ukončiť pracovný pomer s pánom Ladislavom, na Okresnom súde Bratislava I leží ďalšia jeho žaloba o náhradu mzdy vo výške približne 36-tisíc eur za obdobie od 1. novembra 2008, na ktoré sa nevzťahujú predchádzajúce súdne rozhodnutia.

Prezidentská kancelária chce dať za všetkým bodku procesom, na ktorom by sa rozhodlo, že pracovný pomer pána Ladislava netrvá už od roku 2002. A to napriek tomu, že táto otázka už bola vyriešená v predchádzajúcich právoplatne skončených súdnych sporoch.

„Je to smutný obraz dnešnej situácie na Slovensku. Správanie Kancelárie prezidenta je úplne neprijateľné. Počas pojednávaní tvrdila, že bude akceptovať rozhodnutia súdov, bohužiaľ, doteraz sa tak nestalo. Radšej vypláca peniaze externému advokátovi, hoci v prezidentskej kancelárii je niekoľko renomovaných právnikov."

"Napriek tomu nevyhrali v tejto veci ani jeden súdny spor a súdy chcú naďalej naťahovať a predražovať. Je nesporné, že keď súdy právoplatným uznesením rozhodli a zaviazali vyplatiť mzdu za požadované obdobie, nie je možné, aby pracovný pomer netrval. To akože majú vyplácať mzdu nezamestnancovi?! A čo môj dôchodok? Dožijem sa ho pri týchto stresoch?“ pýta sa pán Ladislav.

Poznamenáva, že zo strany hlavy štátu by možno stačilo vynechať jednu zahraničnú cestu, trebárs do Soči, a ušetrené prostriedky použiť na ukončenie dvanásťročného sporu.

„Neviem, ako ďalej. Mám sa obrátiť na medzinárodný súd a v zahraničí robiť hanbu Kancelárii prezidenta? Veď ja sa nemôžem ani zamestnať, pretože stále nemám ukončený pracovný pomer, nemám výstupné doklady. Moja nádej je nový prezident,“ uzatvára pán Ladislav.

A čo na to prezidentská kancelária? „Až do ukončenia sporu na súde sa k nemu nebude vyjadrovať,“ dal nám vedieť hovorca hlavy štátu Marek Trubač. Čo na tom, že spor je už dávno právoplatne rozhodnutý.

VIDEO Plus 7 Dní