Tip na článok
Poctivá: Poslankyňa sa na zasadnutiach parlamentu pravidelne zúčastňuje. Hoci nie vždy ju to zrejme baví.

Exekútorský úrad Smeráčky vymáha pohľadávky pre štát

Poslankyňa za vládny Smer Viera Kučerová v parlamente pôsobí od apríla 2012 ako náhradníčka za ministra práce Jána Richtera. V „civilnom“ živote je súdnou exekútorkou a keď dostala v júli tohto roku ponuku z ministerstva obrany vedeného nominantom Smeru Martinom Glváčom, nezaváhala.

Na Slovensku pôsobí 345 súdnych exekútorov, čo nie je málo. V Česku funguje na dvojnásobný počet obyvateľov 155 oficiálne menovaných vymáhačov dlhov. Početný stav exekútorov u nás zapríčinil, že musia bojovať o každú „zákazku“.

Nie všetci majú pritom také šťastie ako poslankyňa Viera Kučerová, ktorá v parlamente háji farby vládneho Smeru. Jej exekučný úrad v Holíči si za partnera pri vymáhaní dlžôb vybralo ministerstvo obrany, zmluvu podpísali v júli.

Kučerová v tom nevidí ani len etický problém. Veď predsa musí platiť zamestnancov, ktorí majú úvery. Jednoducho ďalší jagavý prípad sociálne zmýšľajúceho politika.

Nevadí

Pre ľudí sú nočnou morou. Do kontaktu s nimi sa dostanú v momente, keď nezvládajú splácať úvery či pôžičky, pozabudnú na uhradenie pokút alebo povinného zdravotného poistenia. Ozvať sa im môžu na podnet súkromných spoločností, ale aj štátnych inštitúcií.

Začína sa to výzvou na uhradenie dlžnej čiastky, pokračuje upomienkou a spravidla končí zablokovaním účtu. Reč je o súdnych exekútoroch. Keďže na Slovensku ich pôsobia viac ako tri stovky a možnosť výberu je na veriteľoch, dostať sa k dlhodobejšej zákazke je snom väčšiny.

A keď sa pritrafí zákazka od štátnej inštitúcie, nikto nad ňou príliš neotáľa. V rovnakom duchu reagovala aj poslankyňa za vládny Smer Kučerová, ktorá v parlamente pôsobí od apríla 2012 ako náhradníčka za ministra práce Jána Richtera. V „civilnom“ živote je súdnou exekútorkou a keď dostala v júli tohto roku ponuku z ministerstva obrany vedeného nominantom Smeru Martinom Glváčom, nezaváhala.

„Nepovažujem to za konflikt, počas vykonávania mandátu poslanca mám ako exekútorka zástupcu. Ministerstvo obrany ma oslovilo ešte pred tým, než som nastúpila do poslaneckých radov. Povedala som si, prečo nie, tej roboty toľko nie je. Viete, ja tam mám dievčatá, a preto si nemôžem sadnúť do poslaneckej lavice a nechať ich tam. Majú úvery, hypotéky a ony tiež chcú prísť domov s výplatou, tak som bola aj rada, že nejaká práca bude,“ vysvetľuje, ako sa dostala k štátnej zákazke a prečo ju prijala. Neodpustí si pritom dôvetok, že miliónovými pohľadávkami sa chváliť nemôže.

Najkvalitnejšia?

Ministerstvo obrany obhajuje výber Kučerovej úradu slovami, že pri vymáhaní pohľadávok spolupracuje so súdnymi exekútormi z celého Slovenska. Na zmluvnom základe presne so štyrmi. „V júli 2011 bolo členom vlády uložené uplatňovať opatrenia na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu. Na základe toho sa Úrad legislatívy a práva ministerstva obrátil v roku 2012 na doteraz najkvalitnejšie spolupracujúcich súdnych exekútorov s návrhom zmluvy o spolupráci pri vykonávaní exekúcií,“ dali nám vedieť z rezortu obrany.

Vážne znejúca odpoveď, z ktorej môže obyčajný človek nadobudnúť pocit, že exekútorka Kučerová húževnato a s úspechom vymáhala pohľadávky pre rezort obrany už roky, sa však mení na úsmevné čítanie. Vysvitlo totiž, že JUDr. Kučerová s ministerstvom spolupracuje až od roku 2012, pričom doteraz vymohla dve pohľadávky vo výške 228,32 eura a 42,89 eura.

Podľa dostupných informácií vymáha jej exekútorský úrad pre rezort obrany spolu šesťdesiattri drobných pohľadávok. Ide o individuálne pohľadávky, napríklad vojak nezaplatil náhradu spôsobnej škody v hodnote 34 eur za stratenú vojenskú prilbu.

Ministerstvo zdôraznilo, že Kučerovej úradu nebola na základe zmluvy uzatvorenej v júli tohto roka na dobu neurčitú vyplatená žiadna finančná odmena, ani nebude. Teda okrem tej, ktorú exekútorovi priznáva exekučný poriadok. Rezort obrany však nie je jediná štátna inštitúcia, ktorá využíva služby exekútorskeho úradu pani poslankyne.

Výzvy na zaplatenie pohľadávok s jeho pečiatkou dostávajú aj klienti štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „V zmysle Exekučného poriadku nie je potrebné uzatvárať s exekútormi žiadne zmluvy, exekútor je pri výkone svojej činnosti priamo viazaný daným zákonom. Vzťah medzi veriteľom a exekútorom je založený podaním návrhu na začatie každej jednej exekúcie,“ napísala hovorkyňa zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Poznamenala, že poisťovňa mesačne hodnotí výsledky spolupracujúcich exekútorov a ak hodnotenie niektorého klesne, nové návrhy mu už nepodávajú. V súčasnosti spolupracujú so štyridsiatimi piatimi exekútormi s najlepšími výsledkami.

Čo na to komora?

Na to, či je minimálne z etického hľadiska v poriadku, keď štátna inštitúcia vedená straníckym nominantom uzavrie zmluvu s poslancom Národnej rady rovnakej straníckej príslušnosti, sme sa spýtali aj Slovenskej komory exekútorov. Túto otázku však podľa členky jej prezídia Svetlany Kolesárovej komore komentovať neprináleží.

Vysvetlila, že podľa súčasnej právnej úpravy si veritelia môžu vybrať ktoréhokoľvek súdneho exekútora podobne, ako si môžu ľubovoľne zvoliť advokáta.

„Slovenská komora exekútorov však dlhodobo presadzuje zavedenie náhodného elektronického prideľovania exekučných spisov na krajovom princípe, pretože by išlo o výrazný protikorupčný prvok, ktorý by navyše zlacnil exekúcie,“ dodáva Kolesárová.

O zavedení náhodného prideľovania spisov sa bude podľa nej rozhodovať v prvom polroku budúceho roka v rámci takzvanej procesnej novely zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. V súvislosti s Kučerovou dodala, že v súčasnosti reálne nevykonáva exekučnú činnosť. Nemôže, keďže je poslankyňa.

„Exekučnú činnosť za ňu vykonáva jej zástupca. Zastupovanie sa končí, ak zaniknú dôvody, pre ktoré vzniklo. JUDr. Kučerová je teda stále súdna exekútorka, ale exekučné spisy nevybavuje. Bohužiaľ, zastupovanie v zákone o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti nie je upravené tak, aby zohľadňovalo skutočnú prax."

"Exekučná činnosť, ktorú vykonáva zástupca, totiž nezahŕňa napríklad pracovnoprávne povinnosti súdneho exekútora ako zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom, ďalej daňové povinnosti, komunikáciu s daňovým úradom, úradom práce, so sociálnou, zdravotnou poisťovňou a podobne, teda všetko to, čo musí súdny exekútor vykonávať okrem vymáhania pohľadávok,“ vysvetlia Kolesárová.

VIDEO Plus 7 Dní