Objasňovanie vrážd a iných kriminálnych zločinov má na Slovensku pomerne dlhú históriu. Už prvé dokazovania viny na základe dôkazov, ktoré sa môžu považovať za forenzné, sa datuje do obdobia Rakúsko-Uhorska. Prvý oficiálny ústav, ktorý sa tejto problematike na území samostatného Slovenska venoval vznikol v roku 1991. Odvtedy prešiel dlhú cestu, rovnako ako praktiky zločincov.

Na vzostupe

Moderné postupy, ktoré kriminalisti využívajú aktívne, sú najmä biometrické identifikácie. Prinášajú nespochybniteľné dôkazy o vine a spojení kriminálnych činov s páchateľmi. Patria do nich odtlačky prstov – tie sa využívajú najdlhšie, identifikácia na základe čŕt tváre a porovnanie DNA vzoriek. Práve tvárová identifikácia je metóda, ktorej sa intenzívne venuje Interpol. Vo svojej databáze, ktorú vypracoval za pomoci 133 krajín sveta, má až 100 000 fotiek osôb. „Sme veľmi radi, že Slovensko je jedna z desiatok krajín, ktoré aktívne spolupracujú a komunikujú s forenznými odborníkmi Interpolu,“ povedal pre Plus 7 dní Mark Branchflower, jeden z expertov pracujúcich pre Interpol. Ako však dodáva, na svete sú stále tri krajiny, ktoré odmietli s vyšetrovacou organizáciou akúkoľvek spoluprácu.

Mark Branchflower z Interpolu porozprával na 13. internacionálnom sympóziu o forenzných vedách v Bratislave o praktikách, ktoré pri dolapení zločincov využíva Interpol.
Mark Branchflower z Interpolu porozprával na 13. internacionálnom sympóziu o forenzných vedách v Bratislave o praktikách, ktoré pri dolapení zločincov využíva Interpol.
Zdroj: Martina Bednárová

Na sympóziu o forenzných vedách, ktoré sa v týchto dňoch koná v Bratislave, povedal, že v boji proti organizovanému zločinu ale i kriminálnej činnosti ako takej je nesmierne dôležité rozvíjať metódy biometrie.

Kontroly a spolupráca

Branchflower popisuje, že pre účinnosť vyšetrovacích postupov sú najdôležitejšie informácie zo všetkých krajín sveta. „Zhromažďujeme poznatky o podozrivých ľuďoch, trestancoch, ale i o migrantoch. To je oblasť, ktorá je pre nás z tých všetkých asi najnovšia. Informácie o ľuďoch, ktorí prekročia hranice zbierame, evidujeme, a keď sú v systéme odtlačky a fotografie ľudí, dokážeme poskytnúť tieto informácie ktorémukoľvek vyšetrovaciemu tímu krajín, ktoré s nami spolupracujú,“ vraví odborník. Poukazuje najmä na rozvíjajúci sa smer, a to tvárovú biometriu. Na základe čŕt a znakov tváre a hlavy, ktoré sa nemenia ani rokmi, starnutím, či inými vplyvmi, dolapili vrahov a drogových barónov, ktorí unikali spravodlivosti dlhé roky.

Sympózia sa zúčastnili prednášajúci odborníci a experti z celého sveta.
Sympózia sa zúčastnili prednášajúci odborníci a experti z celého sveta.
Zdroj: Martina Bednárová

Veľmi dôležité je vyhotovenie fotografie hľadanej osoby. Stačí, že bola zadržaná za priestupok a polícia vyhotovila jej portrét, je v databáze Interpolu a je možné ju využívať už navždy. Fotografia musí byť z profilu, bez nápisov či obrazcov, a vyhotovená v dobrom svetle, aby boli črty tváre rozoznateľné a porovnateľné aj d portrétom vyhotoveným po rokoch. Ako Branchflower priznáva, na svete sú len dvaja ľudia, ktorých náplňou práce je porovnávať tieto portréty, na základe čoho sa zločinci usvedčia. „Je to veľmi málo, vďaka finančnej podpore sme mohli teraz otvoriť ďalšie dve pozície, ale potrebujeme niekoľkonásobne viac ľudí, aby sa práca urýchlila,“ dodal Branschflower.