Vie ako na to. Prezidentka Zuzana Čaputová pôsobila pri prejave v parlamente dôveryhodne a vystúpenie veľmi vhodne doplnila aj oblečením.

Z politického hľadiska bol prejav hlavy štátu ostrý. Ako ale pôsobila na ľudí svojim vystúpením? “Bol to veľmi silný prejav, pôsobila na emócie, keď hovorila nie všeobecne, ale o konkrétnom otcovi a konkrétnej dôchodkyni, o menšinách,” hodnotí jej vystúpenie Silvia Langermann. Podľa nej išlo o premyslený zámer a kritiku v prejave striedala nádej, čo je pre ľudí veľmi dôležité. 

Čo sa týka jej vystúpenia, hlavne na začiatku dosť prešľapovala a neustále mala pohľad upretý nadol, čo je prejavom neistoty. “Či ale išlo o neistotu prameniacu z vystupovania alebo z toho, čo bude so Slovenskom ďalej, ťažko povedať,” komentuje Langermann. 

Prezidentka pôsobila pri oficiálnych faktoch veľmi odosobnene, uvoľnila sa, naopak, pri emočných témach. “Zhodnotila by som, že jej neverbálny prejav evokoval ´som jedna z vás, ale som štátnik a môžete mi veriť´. Elegantné šaty podčiarkovali vyžarujúce vodcovstvo a eleganciu,” komentuje hlavu štátu odborníčka.