Príliš svetský život farára z Málinca, malej dediny na juhu Slovenska, je tŕňom v očiach miestnych farníkov už dlhší čas. Na jeho fare, kde účty za elektrinu, kúrenie aj prevádzku hradia veriaci, sa vystriedali viaceré „spolubývajúce“.

Medzi ľuďmi aj vrchnosťou kolujú prefotené horúce esemesky aj šteklivé fotografie s jeho obnaženým pohlavím, ktoré pán farár posielal cez sociálne siete a internetovú zoznamku. Ľudia v Málinci dúfali, že biskupi tento problém vyriešia. Dúfali však márne. Ba naopak, už raz rozvedenému kňazovi, ktorý pôsobí vo vysokých funkciách Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku, údajne povolili ďalší sobáš.

Čítajte viac:

Andrej Hlinka a celibát: Naozaj vydržal bez ženy?

Farárka mu ušla

„Ja farárky nemusím… takú dobrú čerticu chcem… len, prosím ťa, nevrav, čo za číslo som, lebo… aj tak ti nikto neuverí. Veď to skús povedať mamine a ocinovi… ja som také neviniatko, čo sa ti včera chcelo kuknúť pod podprsenku. Aj. Bude to naše tajomstvo, že besný som ja,“ píše v správach používateľ internetovej zoznamky s prezývkou Gordon23blue.

Autor uvádza, že má 39 rokov a pochádza z Lučenca. Ďalšie správy už píše pod vlastným menom. Opis sexuálnych praktík ako vystrihnutý z pornofilmu je zavŕšený slovami: „Keby veriaci vedeli, čo som za experta.“ Tieto správy, aj ďalšie, s omnoho pikantnejším pornografickým obsahom vrátane fotografií nahého prirodzenia, dostali v anonymnom liste viacerí ľudia. Autor opisuje farára ako casanovu, ktorý si vodí na faru ženy. „Ak si ho v tom málinskom zbore zvolili a chcú ho takého mať a uživia si ho, nech ho majú. Ale on je senior pre okresy Lučenec a Veľký Krtíš, je predseda synody ECAV - čo je ekvivalent predsedu parlamentu vo svetskej hierarchii - a to už zaujíma aj mňa vo Zvolene. Lebo je to činovník najvyšších grémií,“ rozhorčuje sa Gabriela Královenská, blízka rodinná priateľka exmanželky farára Muchu.

Uráža ju, ak sa takto správa kňaz, ak sa takto správajú biskupi. Nečudo, že ľudia nechodia na bohoslužby a vyprázdňujú sa chrámy. „Má mi kázať z Písma ten, kto sám nie je schopný dodržiavať Písmo? Taký človek nemá morálne právo zastať si na kazateľnicu a hovoriť ľuďom o čomkoľvek. O láske, o nažívaní, o vzťahoch. Prečo sa čudujeme, že sa nám mladí nejdú sobášiť do kostola? Keď sa nám kňazi môžu rozvádzať? Prečo majú mladí ľudia žiť v pokore, ak oni žijú takto?“

Čítajte viac:

Poliaci sa búria: Pastiersky list vyzýva na odsúdenie potratov, ženy odišli z kostola

Radovan Melich opisuje dianie v dedine, ktorá rieši divoký súkromný život svojho farára.

Namiesto pokory trestné oznámenie

Príbuzní a priatelia farárovej exmanželky vrátane nej samej sa dlho držali známeho úslovia, že špinavá rodinná bielizeň sa má prať doma. Poslednou kvapkou, ktorou pretiekol pohár, však bolo trestné oznámenie pre ohováranie. Podal ho samotný farár Mucha. „Ja by som bola ticho, keby sa on správal decentne. Ľudia sa rozvádzajú, dá sa to aj pokojnou cestou. On ma nechal predvolať na políciu v Lučenci, nevedela som, o čo ide, ale tušila som,“ hovorí kňazova bývalá manželka Eva Muchová.

A pokračuje: „Mojej maminke prišiel poštou list s fotkami ešte vlani v septembri. Ja som ten list odovzdala na súdnom pojednávaní, kde sa riešilo stretávanie nášho dieťaťa s otcom. Kriminalista na výsluchu sa ma pýtal, či mám niečo spoločné so šírením tých listov. Vtedy som však už mala potvrdené, že tie fotky poslal on svojej exmilenke, pani K. Tá od neho tiež odišla, po štvormesačnom spolužití, keď sa dozvedela, že on stále funguje na internetových zoznamkách a zoznamuje sa s inými ženami,“ dodáva nešťastná Eva.

S vecou nechce mať už nič spoločné a odmieta ju ďalej komentovať.

Čítajte viac:

Najväčšie sexuálne škandály katolíckych kňazov: Koľko ďalších cirkev tají?

Klamstvá na súde

Farár Mucha podal žalobu aj na civilnom súde. Požadoval zmenu styku s maloletým dieťaťom. Dokazovanie na pojednávaní malo preukázať, že o dcéru nemal záujem, v jeho neprospech svedčila aj jeho exmilenka pani K. Podľa svedkov farár oklamal ešte aj súd, keď poprel, že posielal inej žene intímne fotky a horúce správy. Až keď si sudkyňa vyžiadala spis z polície, farárova advokátka priznala, že to je pravda.

Vo svetle týchto okolností si kolízny opatrovník maloletého dieťaťa vyžiadal prizvanie znalca z odboru psychiatrie. Sudkyňa nariadila súdnoznalecké psychologické posudky a vzápätí farár stiahol žalobu. Podľa toho, čo sa odohralo v súdnej sieni, matka nebola proti tomu, aby styk otca s dieťaťom ostal naďalej neobmedzený, bez súdnych úprav.

Rozvrat v Málinci

Farárovi v Málinci sa rozsypáva celá farnosť. Zo sedemstopäťdesiatich evanjelikov chodí do kostola sotva päťdesiat. Nefungujú zborové aktivity ani spevokol, nestretáva sa mládež. Funkcie sa vzdal dozorca aj kurátor, obaja s rovnakým priezviskom Melich. „Vzdal som sa preto, že tie veci kolo nášho farára sú takie, akie sú. Ale tie súkromné veci zasahujú do cirkvi. Farár sa nemá čo rozvádzať. Nám to vadilo, ale stáli sme za ním ako cirkevný zbor. Postupom času sa to tak naondilo, že mal známosti, najskôr jedna, potom druhá, tretia. O tých vieme. Možno boli aj inakšie. Na faru si to vodil,“ vylial si srdce Radovan Melich.

Hnevá ho, že ich farár v podstate zneužíva, keďže faru financujú cirkevníci. „Platí sa elektrika a všetko. Každú nedeľu po službách Božích sa vyberá ofera. On neplatí nič, ani elektriku, ani plyn. Ja som sa takto ohlásil, že by si nemal vodiť ženy na faru, že to nie je jeho fara, ale fara cirkevného zboru. Celá dedina to rieši a háda sa kvôli nemu.“ Boli aj za biskupom.

Vypočul ich, prisľúbil, že sa to bude riešiť, že o všetkom vie. Ale nerieši sa nič. Napriek tomu, že „sme papier napísali, že nesúhlasíme s farárom, všetko sme spísali. Biskup si to prefotil, podpísal si to. Podpísanô to má, nemôže hovoriť, že o tom nevie. Aj my sme si jeden papier nechali. Biskup vie o všetkom, aj o tých obrážťokoch… človek sa aj hanbí o tom hovoriť, však viete… a on to Mucha odtajil. Potom sa priznal, že to on robil a ľudí tu klame,“ vraví Radovan Melich.

Kňaz sa vraj mal ku všetkému priznať, oľutovať a priznať, že v kostole sa klamať nemá. „Človek sa aj snaží proti tomu bojovať, ale to je márne. Preto som sa vzdal funkcie, ktorú som robil trinásť rokov.“ Na priamom chlapovi vidieť, že je mu trápne poznať detaily divokého sexuálneho života ich farára, ale hovorí, že oni ho farárskej funkcie zbaviť nechcú. Len by boli radšej, keby odišiel, aby bol konečne pokoj.

Zodpovední mlčia

Cirkevné predpisy ECAV na Slovensku hovoria jasne: „Kňaz a diakon je povinný držať sa Písma svätého, augsburského vyznania a ostatných symbolických kníh v celom svojom účinkovaní, ako aj v osobnom a rodinnom živote. Porušenie tejto povinnosti podlieha disciplinárnemu konaniu. S morálnym profilom kňaza je nezlučiteľné mimomanželské spolužitie, rozvod a požívanie omamných látok.“ Ako naložili biskupi so sťažnosťami farníkov z Málinca, sme sa snažili osobne zistiť od dištriktuálneho biskupa západoslovenského dištriktu Milana Krivdu.

Najprv nám prisľúbil stretnutie, potom ho však odvolal s tým, že ide o internú záležitosť cirkvi. Nevyjadril sa ani k súhlasu na ďalší sobáš a k informáciám, že on osobne bude seniora Muchu sobášiť. Podobnú reakciu sme dostali aj od hovorkyne generálneho biskupa Miloša Klátika.

Otázky dostala aj generálna právna zástupkyňa JUDr. Anna Drobná. Do uzávierky sme písomnú odpoveď nedostali. Hovorkyňa Edita Škodová zopakovala tézu o vnútorných záležitostiach, doktorka Drobná podráždene položila telefón.

„Mám kopu povinností“

Argument o vnútorných záležitostiach však ťažko obstojí, keďže ECAV dostáva prostriedky zo štátneho rozpočtu a na jej fungovanie prispievajú aj iní veriaci či neveriaci daňovníci. „Vedenie cirkvi krytím nemorálneho správania jedného zo svojich vysokopostavených členov, akým je predseda synody, robí veľmi zle pre budúcnosť cirkvi,“ myslí si aktivista a člen redakčnej rady Evanjelického východu Ľuboš Bechný.

Cirkev tak podľa neho stráca dôveryhodnosť a veriaci majú pocit, že sa problémy zametajú pod koberec. „To sa týka tak pedofílie u rímskokatolíckych kňazov, ako i nemravného a násilníckeho správania niektorých evanjelických farárov voči svojim manželkám či mimomanželským partnerkám. Nepomenovanie a nepotrestanie týchto skutkov, ktoré nemusia vždy byť trestným činom, napríklad odvolaním z vysokej cirkevnej funkcie, len zakladá na väčšie problémy do budúcnosti.“

Mimochodom, deň nato, ako biskupi dostali otázku, čo mienia urobiť s kňazom Muchom, Gabrielu Královenskú napadli rodičia farára Muchu. Ten nám na našu žiadosť o stretnutie odpovedal iba esemeskou: „Ospravedlňujem sa, no z rozhovoru nič nebude. Mám kopu povinností, no určite vám vypomôže ktorýkoľvek iný duchovný ECAV.“