Čím bližšie do volieb, tým vláda ochotnejšie rozdáva zo štátnej kasy. Občas sa zdá, akoby štátna pokladnica ani nemala dna. Jednofarebný kabinet Roberta Fica popúšťa uzdu rozšafnosti najmä počas výjazdových rokovaní v rôznych regiónoch našej vlasti.

Vtedy dokáže rozhadzovať státisíce až milióny eur, ktorých využitie je nezriedka veľmi otázne. A niekedy nezáleží ani na tom, ako ďaleko je do volieb.

Z mnohých príkladov hodno spomenúť milión eur, ktoré vláda vyčlenila ešte v roku 2009 na výstavbu cyklotrasy pod Tatrami dlhej zhruba desať kilometrov. Do dnešného dňa z nej nefunguje ani meter.

Hlboko do vrecka daňových poplatníkov načrel Ficov kabinet aj koncom tohtoročného septembra, keď rokoval v Nitre. Na pomoc a rozvoj nitrianskeho regiónu odklepli ministri na čele s premiérom celkovo osem miliónov eur.

Štedrej podpory sa dostalo aj zámku Topoľčianky - na jeho rekonštrukciu vláda vyčlenila dvestotisíc eur. Či ide o účelne vynaložené prostriedky, ťažko povedať, keďže zámok je po rekonštrukcii. Navyše si mohol na ďalšie prerábanie zarobiť vlastnými silami - časť priestorov totiž funguje ako hotel.

Odborársky objekt

Malebný zámok Topoľčianky v okrese Zlaté Moravce patrí medzi málo národných kultúrnych pamiatok, ktoré potešia oko i srdce. Niet pochýb, že v nedávnej minulosti prešiel kompletnou a vkusnou obnovou.

Bývalé letné sídlo československých prezidentov - rád sa v ňom zdržiaval napríklad Tomáš Garrigue Masaryk - dnes slúži nielen ako múzeum, ale aj ako trojhviezdičkový hotel.

Jeho vlastníkom je Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike (JMF), ktorý spravuje väčšinu nehnuteľností patriacich do širokého portfólia slovenských odborárov.

Jednotný majetkový fond cez sieť štyroch dcérskych spoločností prevádzkuje okrem zámku Topoľčianky štrnásť hotelov a rekreačných zariadení. Prevádzkuje tiež kongresové centrum, ponúka komplexné ubytovacie a stravovacie služby a prenajíma niekoľko nehnuteľností.

Ako sa dozvedáme z internetovej stránky fondu, jeho hlavnou úlohou „je poskytovanie obslužného servisu pre členské odborové zväzy v oblasti vedenia účtovnej agendy, mzdovej a personálnej agendy, ekonomickej správy majetku, materiálno-technického zabezpečenia a údržby či zabezpečovania ďalších podporných služieb na základe potrieb členských odborových zväzov“.

Účelom JMF je „čo najefektívnejšie zhodnocovať majetok v prospech členov združenia“. Prostriedkami na dosiahnutie tohto cieľa sú „aktivity v oblasti realitnej činnosti, zhodnocovanie voľných finančných zdrojov, realizovanie investičných zámerov v záujme udržania, zveľadenia a zabezpečenia konkurencieschopnosti administratívnych budov a hotelov, starostlivosť o kultúrne pamiatky“.

Nitrianska „všehochuť“

Zámok Topoľčianky, kde JMF oficiálne ponúka ubytovanie európskeho štandardu v historickom prostredí obklopenom anglickým parkom, patrí zrejme k vlajkovým lodiam. Úprimne treba pripustiť, že odborári sa o zámok a jeho okolie príkladne starajú. Presne tak, ako sa na národnú kultúrnu pamiatku patrí.

„Topoľčiansky zámok prešiel veľkou rekonštrukciou v roku 2008 a časti roka 2009 v hodnote 76 miliónov slovenských korún (viac ako 2,5 milióna eur). Finančné zdroje boli čisto zdroje JMF. Išlo o komplexnú rekonštrukciu mimo muzeálnej časti, ktorá je umiestnená v klasicistickom krídle zámku,“ reagoval odborársky fond.

Keďže nákladná rekonštrukcia prebehla pred pár rokmi, natíska sa otázka, na čo bude slúžiť vládou odobrených dvestotisíc eur. Navyše, keď máme na Slovensku mnoho rozpadujúcich sa historických objektov, ktoré potrebujú urgentnú pomoc.

Premiér Fico po septembrovom rokovaní vlády v Nitre, kde sa veselo rozdávali peniaze daňových poplatníkov, poznamenal, že schválené projekty predstavujú „všehochuť toho, čo obce a mestá v Nitrianskom kraji potrebujú a nemajú na to vlastné zdroje“.

V súvislosti s dotáciou pre zámok Topoľčianky vyjadril vieru, že „táto národná kultúrna pamiatka by sa mohla využívať v rámci slovenského predsedníctva v Európskej únii, ktoré sa začína po 1. júli 2016“. Čo sa týka reprezentačného rozmeru zámku, premiérovým slovám nemožno protirečiť.

Vďaka Topoľčiankam môžeme svetu konečne ukázať, že sa vieme o kultúrne pamiatky aj starať, nielen ich ničiť a rozpredávať do cudziny. Či však treba prideľovať štátnu dotáciu na rekonštrukciu niečoho, čo bolo pred pár rokmi obnovené a slúži na podnikateľské účely, je nanajvýš otázne. Nie je v Nitrianskom kraji dosť iných pamiatok, ktoré by si zaslúžili pozornosť vlády?

Mlčanie

Zdá sa, že podobné otázky ako my si položili kompetentní. Dnes totiž niet toho, kto by sa priznal, že o dvestotisícovú dotáciu na zámok Topoľčianky požiadal. Odborársky fond vôbec nereagoval na otázku, či oslovil vládny kabinet s prosbou o financie. Vyhol sa tiež vysvetľovaniu, čo plánuje z pridelených peňazí rekonštruovať.

„Vzhľadom na to, že k dnešnému dňu (23. októbra 2015 - pozn. red.) nemáme vyrozumenie ministerstva financií k vami citovanej dotácii, nevieme vám plnohodnotne odpovedať k tejto časti vami položených otázok,“ dôvodili anonymní zástupcovia odborárskeho fondu, ktorí neuviedli ani meno človeka zodpovedného za vypracovanie odpovedí.

Nemožno sa im čudovať. Veď kto by sa už podpisoval pod niečo také absurdné ako fakt, že prijímateľ štátnej dotácie vytiahnutej z vreciek daňových poplatníkov netuší, čo s peniazmi.

Všeobecná zhoda

Konkrétneho žiadateľa dotácie na rekonštrukciu zámku Topoľčianky nedokázal „vypátrať“ ani Úrad vlády. „Pri schvaľovaní finančnej dotácie vychádzala vláda z potrieb a požiadaviek predstaviteľov regiónu.

Išlo o podporu, ktorá smeruje na rozvojové ciele v rámci kraja a bola súčasťou širšieho balíka schválenej finančnej pomoci pre viaceré investičné a rozvojové zámery.

Ide o štandardný postup pri výjazdových rokovaniach vlády v regiónoch - pri rozhodovaní o výdavkov na jednotlivé projekty sa zohľadňuje ich požadovaná výška a reálne disponibilné zdroje štátneho rozpočtu.

Riešia sa tie projekty, ktoré samosprávne orgány najviac preferujú,“ konštatoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády v zdĺhavom, ale nič nehovoriacom vyjadrení. Nedozvedeli sme sa nič konkrétne o tom, na čí návrh vláda schválila dotáciu, kto o ňu požiadal či na základe akého kľúča kabinet na výjazdových rokovaniach schvaľuje štedré finančné dotácie.

Podpora z ministerstva

Spomínaná dvestotisícová vládna dotácia nie je pritom jediná, ktorou štát zámok Topoľčianky podporil. Pri zveľaďovaní a skrášľovaní nehnuteľnosti v správe odborárov pomohlo aj ministerstvo kultúry. Za posledné tri roky prikleplo JMF 50-tisíc eur ako podporu zo špecializovaného dotačného programu určeného na obnovu národných kultúrnych pamiatok Obnovme si svoj dom.

„Takáto viacročná podpora je bežná pri väčšine náročnejších rekonštrukcií, pri ktorých môže vlastník alebo správca pamiatky rozdeliť v jednotlivých projektoch žiadostí reštaurátorské práce na seba nadväzujúce etapy, a tým rozdeliť aj finančné krytie obnovy pamiatky na viaceré roky,“ vysvetlil hovorca ministerstva Jozef Bednár.

Ako sa nám medzičasom podarilo zistiť, vládna dotácia vo výške dvestotisíc eur už dorazila na účty odborového zväzu. Napriek tomu sa na JMF nenašla zodpovedná osoba, ktorá by jasne a zrozumiteľne vysvetlila, ako s peniazmi naložia.

Predseda predstavenstva fondu Emil Machyna sa zdravotne necítil celkom fit a navyše vraj nemá o zámku Topoľčianky práve najlepší prehľad. Odkázal nás preto na riaditeľa JMF Petra Pokorného, ktorého sme nedokázali niekoľko dní zastihnúť. Ešteže sme počas následnej návštevy zámku narazili na pána údržbára.

Ten sa pri otázke, čo s dvestotisíc eurami, hlboko zamyslel: „Hmmm, no čo? Veď aj viac mohli dať. Minúť sa to dá bez problémov. Aha, tamto treba napríklad striešku opraviť,“ ukázal na strechu, ktorej renováciu by laik odhadol maximálne na desaťtisíc eur.

Ale, ako pán údržbár správne poznamenal, keď dávajú, treba brať. Veď minúť sa dá na čokoľvek. Verejnosti nezostáva iné, ako veriť, že dotácia bude využitá pre blaho čo najväčšieho počtu odborárov, ktorí tvoria nezanedbateľnú skupinu voličov.