Obyvateľov niekoľkých bratislavských štvrtí bude najbližších pätnásť rokov hriať teplo z kogeneračnej jednotky Cogen West, ktorý prevádzkuje Prvá rozvojová spoločnosť (PRS). Mimoriadne ekologický, ale zároveň utajený kontrakt získala PRS v Bratislavskej teplárenskej (BAT), ktorá ako štátna akciovka vykuruje hlavné mesto.

Verejnosť však nemá možnosť dozvedieť sa hodnotu tohto dlhodobého zmluvného vzťahu ani to, či je skutočne finančne výhodný. BAT totiž celú záležitosť považuje za svoj „core business“, teda zmluvu uzatvorenú v rámci bežného obchodného styku, ktorú podľa zákona nemusí zverejňovať. Stačí, keď sa obmedzí na základné fakty, čo aj urobila.

Taký výklad zákona odmieta viacero právnikov. Pavel Nechala z Transparency International tvrdí, že štátne akciovky sa takto iba snažia vyhnúť zverejňovaniu zmlúv, ktoré sa netýkajú koncových zákazníkov.

Opäť Brhel?

Celá zákazka je mimoriadne lukratívna, pretože Cogen West má ako ekologický kombinovaný zdroj tepla a elektriny garantovanú výkupnú cenu elektriny, ktorú štátny regulačný úrad od júla minulého roku zvýšil. V praxi to znamená, že kým bežná cena jednej megawatthodiny je približne štyridsať eur, Cogen West za ňu zinkasuje viac ako deväťdesiat eur.

Predsedom predstavenstva PRS je Anton Bielik. Tú istú funkciu zastáva aj v spoločnosti RJ Development, o ktorej nedávno Jozef Brhel oficiálne vyhlásil, že patrí do sféry jeho vplyvu. Na otázku, či teda vplyvný podnikateľ spájaný so stranou Smer ovláda aj Cogen West, nám Anton Bielik odpísal, že sa „nevie vyjadriť“.

Brhel úspešne podniká v zelenej energetike. Jeho ďalšia firma, Alter Energo, nedávno získala kontrakt takmer za dvadsať miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty so štátnou spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Nedobytné zmluvy: Bratislavská teplárenská vytrvalo odmieta zverejniť obsah zmlúv s dodávateľmi. Foto: Martin Domok

Utajené výhody

Zmluva medzi BAT a PRS sa podpísala ešte za prvej Ficovej vlády v roku 2010. Zistiť, či je skutočne výhodná, je ťažké, pretože teplári nechcú zverejniť ani čiarku nad rámec zákona. „BAT nezverejňuje svoje strategické štúdie a materiály,“ odpísala nám hovorkyňa teplárov Jarmila Galandáková, keď sme sa spýtali, na základe akých analýz sa rozhodli externe odoberať teplo z Cogen Westu a či vôbec nejaká taká štúdia existuje a či ju môžeme vidieť.

Rovnako nedobytná je aj informácia o tom, koľko presne BAT ročne platí za externé teplo od PRS. „Cenu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví za reálne odobrané množstvo tepla,“ dôvodí Galandáková. Bielik dopĺňa, že cena je nižšia ako variabilné náklady teplárne.

Úplne iné svetlo má na celý prípad vrhať správa, ktorú podľa novinára Toma Nicholsona vypracovalo predchádzajúce vedenie teplární pod vedením Petra Kreta, nominanta SDKÚ. Zmluvu medzi BAT a PRS malo dokonca vyhlásiť za neplatnú. Správa údajne konštatuje, že teplárne majú dostatočné vlastné kapacity na vykurovanie všetkých odberateľov a prípadná spolupráca s PRS by mala byť podložená relevantnými štúdiami výhodnosti.

Nicholsonove zistenia však zodpovední odmietajú a samotný Peter Kret, ktorý je už dnes jediný nezainteresovaný človek v celom prípade, sa napriek opakovaným žiadostiam odmieta vyjadriť.

„Celé je to presne opačne,“ tvrdí šéf PRS Bielik. „Vedenie BAT si v roku 2011 vyžiadalo právnu analýzu našej zmluvy a následne potvrdilo jej platnosť.“ Hovorkyňa BAT Galandáková dodáva, že bývalé vedenie teplární dokonca podpísalo ďalšie tri zmluvy rozvíjajúce spoluprácu s PRS. Žiadny z týchto dokumentov však verejnosť ani novinári nesmú vidieť.

Čítajte viac:

Štátna spoločnosť platí firme milionára Brhela, zmluva je tajná Nezodpovedaná zostáva aj otázka, ako sa vlastne PRS dostala k spolupráci s BAT. Hovorkyňa Galandáková nám potvrdila, že nešlo o verejné obstarávanie, keďže to zákon pri dodávkach tepelnej energie neurčuje. Pre PRS sa rozhodli „na základe výhodnosti a efektívnosti pre BAT“. Bielik sa obmedzil len na konštatovanie, že „vybudovanie zdroja, ako je Cogen West, si vyžaduje dlhodobú prípravu projektu, pričom sa posudzujú rôzne riešenia“.

Fakt je, že Cogen West je skutočne úsporný model a spotrebuje takmer o pätinu zemného plynu menej ako stará tepláreň. Nezodpovedaná však zostáva otázka, či by pre štátnu BAT nebolo výhodnejšie vybudovať takýto zdroj vo vlastnej réžii, a koľko za externé dodávky tepla platí teraz.