Tip na článok
Fond národného majetku: Štandardná verejná súťaž vraj prináša nekvalitné právne kancelárie, ktoré hrajú pre protistranu.

Fond národného majetku si zabezpečil právne služby bez súťaže

Fond národného majetku si zabezpečil na jeden spor právne služby takmer za tri milióny eur priamym zadaním.

Štandardné verejné obstarávanie vraj neprináša Fondu národného majetku (FNM) kvalitné právne zastupovanie v mnohých súdnych sporoch a štát prehráva miliónové žaloby. Člen výkonného výboru fondu Tomáš Novanský sa podobného scenára obáva aj v prípade sporu o Chemko Strážske v hodnote tridsať miliónov eur. Právne zastúpenie v kauze preto FNM zadal priamo advokátskej kancelárii, ktorej Novanský „stopercentne dôveruje“.

Riadna verejná súťaž na tieto právne služby je pritom vypísaná a ešte sa neskončila. Zmluva s KOVAL & spol. je preto iba dočasná a zdôvodnená časovou tiesňou. Podľa poslanca za SDKÚ Miroslava Beblavého ide o veľmi zvláštnu zmluvu.

V desaťročnom spore o podiel v Chemku Strážske sa spoločnosť Zachem dožaduje odškodnenia vo výške 30 miliónov eur. Foto: TASR

Obavy a nekvalita

Kto bude zastupovať FNM v mnohomiliónovom spore o Chemko Strážske, by sa oficiálne malo rozhodnúť vo verejnej súťaži, ktorá bola vyhlásená začiatkom novembra. Novanský sa obáva, že medzi prihlásenými záujemcami sú aj trójske kone protistrany. „Prihlásili sa nám dve advokátske kancelárie s nulovou ponukou, čo znamená, že chcú zastupovať štát bez nároku na odmenu. Vnímame to ako veľmi neobvyklé a máme podozrenie, či tieto kancelárie nie sú previazané na protistranu.“

Novanský dodáva, že fond má viacero zlých skúseností s nekvalitným právnym zastupovaním, ktoré vzišlo zo súťaže ako cenovo najvýhodnejšie. „Títo právnici odvádzali slabú prácu, nechodili na pojednávania a prehrávali súdne spory v hodnote päťdesiatšesťdesiat miliónov eur, čo fondu spôsobovalo obrovské škody.“

V prípade kancelárie KOVAL & spol. vraj podobné sklamania nehrozia. Skutočnosť, že pochádza z Banskej Bystrice rovnako ako Novanský, vraj nehrá žiadnu úlohu a predstaviteľ FNM aj priznáva, že s Jurajom Kovalom sa osobne poznajú. „Rovnako sa poznám s ďalšími právnikmi, ktorí fond zastupujú, nevidím v tom problém.“

Hoci sa Banskobystričania sami zúčastňujú na ešte stále neukončenej verejnej súťaži o zastupovanie vo veci Chemka Strážske, v polovici decembra všetkých predbehli a fond im lukratívnu zákazku priamo zadal. „Uzavretá zmluva je viazaná len na úspešnosť v súdnom spore, čo znamená, že FNM na tom môže len získať. Navyše je časovo obmedzená len do riadneho ukončenia verejného obstarávania, čo očakávame v priebehu jednéhodvoch týždňov,“ hovorí Novanský, ktorý zmluvu aj podpísal.

Do redakcie týždenníka PLUS 7 DNÍ sa ozvala jedna právna kancelária, ktorá tiež súťaží o možnosť zastupovať štát v spore o Chemko a tvrdí, že keby sa na ňu fond v decembri obrátil a vyžiadal si rýchlu ponuku, vedela by poskytnúť služby za polovičné ceny. Novanský však tvrdí, že nikoho iného nájsť nevedeli. „My sme aj oslovili ďalšie dve kancelárie, ale tie odmietli, pretože nevedeli garantovať, že budú závislé len od odmeny za vyhratý súdny spor.“ Zároveň dodal, že vlastne celej súťaži nedôveruje.

„Je tu obrovské riziko, že súťaž vyhrá kancelária, ktorá nebude mať záujem kvalifi kovane a kvalitne zastupovať Fond národného majetku. Ale za to už nemôžem niesť zodpovednosť, takto je postavený zákon a ja ho budem rešpektovať, ale mám čisté svedomie, pretože som hľadal spôsob, ako spor vyhrať.“

Zuzana Wienk z Aliancie Fairplay považuje takéto argumenty za pritiahnuté za vlasy. „Na riešenie podobných problémov so zlými advokátmi existujú iné nástroje než obchádzanie súťaže, napríklad okamžité vypovedanie zmluvy, ak si neplnia svoje povinnosti. Osobná dôvera predstaviteľa FNM k niektorému subjektu nemôže byť v žiadnom prípade kritériom výberu.“

Veľmi zvláštna zmluva

Ani osloveným expertom sa postup fondu nepozdáva. Jiří Vlach z Transparency International kritizuje už samotnú skutočnosť, že FNM ofi ciálne obišiel súťaž z dôvodu časovej tiesne. Zákon o verejnom obstarávaní defi nuje časovú tieseň predovšetkým ako prípady živelnej pohromy, havárie alebo iných situácií bezprostredne ohrozujúcich životy a zdravie ľudí, teda povodne, kalamity, víchrice a podobne. To sa ťažko dá povedať o súdnom spore, ktorého pojednávanie bolo naposledy v decembri odročené a ako nám potvrdili na súde v Michalovciach, ďalší termín ešte nie je vytýčený.

Tomáš Novanský vníma v tomto prípade časovú tieseň ako „hrozbu obrovských strát pre štát“. Zuzana Wienk považuje takýto argument za nedôveryhodný, keďže bitka o Chemko Strážske vypukla už v októbri. „Ale aj v časovej tiesni by som pri spore s takou obrovskou hodnotou očakávala aspoň prieskum trhu a porovnanie ponúk,“ hovorí Wienk.

Jej kritiku dopĺňa poslanec Miroslav Beblavý z SDKÚ, ktorý hovorí o „veľmi zvláštnej zmluve“ z hľadiska podmienok. „Je absurdné, že má ísť o dočasného právnika, ale odmena je stanovená ako percento z hodnoty sporu v prípade víťazstva. Ak sa totiž do vyhodnotenia súťaže spor neuzavrie, KOVAL & spol. bude robiť zadarmo. A ak sa spor tak rýchlo uzavrie, že sa ani nestihne prípadu ujať riadne vysúťažený advokát, KOVAL & spol. zarobí za niekoľko týždňov práce milióny eur, čo je tiež čudné a pôsobí to ako prihrávanie veľkých peňazí blízkemu právnikovi.“

Fond národného majetku pritom bežne uzatvára zmluvy s advokátmi, kde je odmena stanovená za jednotlivé úkony, a nie percentuálne. Aj samotný KOVAL & spol. už v minulosti takto fond zastupoval a účtoval si deväť a pol tisíca eur. Na otázku, prečo aj v prípade Chemka Strážske nemohla byť odmena stanovená podobne, čím by štát výrazne ušetril, Novanský odpovedal, že by to bolo neefektívne. „Historicky fond platil právnikov podľa úkonov, ale boli schopní si ich naúčtovať toľko, že výsledná suma bola neúmerne vysoká a spor sme napokon aj tak prehrali.“

V celom prípade ide o veľké peniaze, pretože hodnota sporu je takmer tridsať miliónov eur a KOVAL & spol. z nej na základe zmluvy v prípade úspechu na okresnom súde získa štyri a pol percenta, teda viac ako jeden a štvrť milióna eur. Ak sa protistrana odvolá, čo je veľmi pravdepodobné, a štát vyhrá spor aj na krajskom súde, Banskobystričania získajú ešte raz rovnakú sumu a ich celková odmena dosiahne takmer dva milióny sedemstotisíc eur.

„Dostať viac ako miliónovú odmenu už po prvom stupni pojednávania bez ohľadu na to, ako napokon dopadne spor, je veľmi drzé,“ hovorí Wienk. „Aj celková výška percentuálnej odmeny na mňa pôsobí absolútne neprimerane a podľa môjho názoru je veľmi pravdepodobné, že na trhu existuje iná renomovaná a dôveryhodná kancelária, ktorá by ponúkla lepšiu cenu.“

O stanovisko, či Fond národného majetku postupoval v súlade so zákonom, sme požiadali aj Úrad pre verejné obstarávanie. Hovorca Ján Mažgút však vyhlásil, že na jednoznačné posúdenie prípadu by museli vykonať kontrolu, a keďže na ňu nedostali od nikoho podnet, sami ju vykonávať nebudú.

VIDEO Plus 7 Dní