Tip na článok
Betónová bradavica: Vila čnie vysoko nad okolitým terénom.

Gašparovič junior bráni čiernu stavbu zubami-nechtami: Zažaloval ministerstvo!

Zhruba týždeň má Počiatkovo ministerstvo dopravy na to, aby sa vyjadrilo k žalobe, ktorú naň prostredníctvom svojho advokáta Mateja Valašíka podal syn bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča Ivo.

Galéria k článku (4 fotografie )
Opacha: Betónový oporný múr chráni pivnicu postavenú nad zemským povrchom.
Mrázovci: Gašparovičova vila a múry im tienia záhradu.
Exprezident: Bude Ivan gašparovič grilovať na terase synovej vily už toto leto?

Gašparovič junior sa chce silou-mocou dopracovať k zrušeniu ministerského rozhodnutia, že jeho vila je čierna stavba postavená v rozpore s povolením. Zároveň sa má ministerstvo vyjadriť, či súhlasí s prerokovaním veci bez vytýčenia pojednávania. V praxi to znamená, že súd by vyniesol rozsudok bez toho, aby si vypočul argumentáciu oboch zúčastnených strán sporu.

Ak by sa náhodou stalo, že Počiatkovi úradníci nepredložia súdu všetky spisy včas, súd môže ministerstvu uložiť, a to opakovane, pokutu do výšky 1 640 eur. Kvôli úplnosti treba dodať, že Gašparovičovci chcú aj to, aby súd prikázal zaplatiť trovy konania z účtu ministerstva.

Čierna stavba

Kauza vily Iva Gašparoviča na bratislavskom Bôriku sa ťahá po úradoch už piaty rok. Lekár mal stavebné povolenie na dizajnovo peknú vilu, ktorá by zapadla do okolitého prostredia. Namiesto toho, aby sa držal dokumentácie, staval dom spôsobom, ktorý jeho bezprostredným susedom Mrázovcom vyrazil dych. Pivnicu totiž nevykopal, ale postavil na zemskom povrchu. Tým sa z pôvodne príjemnej a estetickej stavby stala opacha o tri metre vyššia, než bolo plánované.

Pán doktor a jeho stavitelia, samozrejme, z pivnice na zemskom povrchu „vyrobili“ podzemnú pivnicu. Jednoduchým spôsobom v štýle remeselníkov Pata a Mata navozili pomocou ťažkých mechanizmov zeminu a prisypali múry pivnice. Aby sa prihrnutá zemina stabilizovala a nezosýpala nabok, obstavali ju päťmetrovým železobetónovým múrom. Na také základy potom postavili vilu, čiže dve ďalšie nadzemné podlažia. Výsledkom je betónový čínsky múr trčiaci päť metrov nad cestou a nad záhradou Gašparovičových susedov Mrázovcov.

Nepoddajní

Prvý, kto poukázal na neštandardný spôsob stavby v rozpore s platným stavebným povolením, boli spomínaní susedia Mrázovci. Presnejšie, stará pani - doktorka Mrázová a jej dvaja synovia, povolaním stavbári. Na čiernu stavbu začali upozorňovať kompetentné orgány. A úrady spočiatku konali, ako mali. Príslušný stavebný úrad v bratislavskom Starom Meste vyzval stavebníka, aby v stavbe nepokračoval, a skonštatoval, že ide o čiernu stavbu. Doktor Gašparovič sa však ani náhodou nemienil vzdať svojej vily.

A tak sa nejako stalo, že do veci sa zrazu zamontoval vtedajší krajský stavebný úrad, odobral prípad staromestskému stavebnému úradu a vydal dodatočné stavebné povolenie. „Na to, aby ho mohol vydať v súlade s predpismi, si mal krajský stavebný úrad vyžiadať stanovisko magistrátu aj mestskej časti,“ vysvetľuje Gašparovičov sused Ján Mráz a tvrdí, že od Starého Mesta by súhlasné stanovisko nedostali.

Ako nám svojho času potvrdili staromestskí úradníci, nemohli by ho vydať, pretože stavba Gašparovičovej vily porušuje všetky regulatívy platné v danej zóne. Napríklad ten, že ploty nesmú byť vyššie ako jeden meter a majú kopírovať terén. V súlade s týmto regulatívom by nikto príčetný nemohol súhlasiť s päťmetrovým betónovým múrom a schváliť ho.

Po niekoľkých rokoch naťahovačiek s úradmi sa susedom Mrázovcom podarilo dosiahnuť cieľ a dovolať sa spravodlivosti, hoci to nebolo ľahké. Po proteste prokuratúry totiž najprv ministerskí úradníci protestu nevyhoveli. Odôvodňovali to tým, že „vrátenie veci na nové prejednanie a rozhodnutie pre absenciu jedného z úradných podkladov v štádiu, keď je rozhodnutie krajského stavebného úradu už vykonané a predmetná stavba je po stavebno-technickej stránke dokončená, by bolo za daných okolností nehospodárne a priečilo by sa princípom právneho štátu“.

Proti tomuto šalamúnskemu odôvodneniu ministerských úradníkov podali Mrázovci rozklad. Inými slovami, namietali, že také odôvodnenie je nezmysel. A, čuduj sa svete, minister Počiatek im dal za pravdu. Verdikt svojich úradníkov zrušil a rozhodol. Námietky krajskej prokuratúry, že zmeny stavby nemožno považovať za nepodstatné odchýlky od projektovej dokumentácie, uznal ako odôvodnené. Rovnako uznal, že v konaní o dodatočnom povolení stavby nepredložili stavebníci doklad o súlade stavby s verejnými záujmami. Tým malo byť stanovisko magistrátu.

Výsledkom bolo, že minister zrušil aj dodatočné stavebné povolenie, ktoré si Gašparovičovci vybavili na krajskom úrade a ktoré im úrad v rozpore s predpismi vydal. Tehličkami obložená vila, týčiaca sa ako betónová bradavica priamo pod Bôrikom, sa tak de iure stala čiernou stavbou, ašpirujúcou na zbúranie na náklady jej majiteľa.

Na hulváta?

Proti rozhodnutiu ministra sa už odvolať nedalo. Podľa zákona je však preskúmateľné súdom. A toho sa chytili stavebníci i majitelia neskolaudovanej čiernej stavby. Podali žalobu na Krajskom súde v Bratislave, ktorý by mal rozhodnúť o zákonnosti rozhodnutia ministerstva dopravy. V žalobe okrem iného píšu: „Pripomíname, že stavba nie je stavbou čiernou. Dňa 20. júna 2011 bolo vydané riadne stavebné povolenie, ktoré nie je nikým spochybnené.“

Stavebníci akosi rýchlo a účelovo zabudli na fakt, že nelegálnosť stavby namietal už staromestský stavebný úrad, ktorý im ju prikázal zastaviť a nepokračovať v nej. Oni však v stavbe pokračovali, odvolávajúc sa na protirozhodnutie krajského stavebného úradu, ktorým sa zrušilo rozhodnutie o nepokračovaní v stavbe ako nezákonné.

Summa summarum, dalo by sa zjednodušiť, že stavebníkom vo všetkom a vždy vyhovel iba krajský úrad. On jediný nevidel to, čo videli všetci ostatní - že vila pod Bôrikom je čierna stavba. Gašparovičovci žiadajú v podanej žalobe súd, aby zrušil rozhodnutie ministerstva dopravy a vec vrátil na ďalšie konanie. Vzhľadom na fakt, že súdy nie vždy rozhodujú pomaly a liknavo, je možné, že ďalšieho dejstva telenovely Juniorova vila sa verejnosť dočká onedlho. Môžeme len tipovať, či v prospech stavebníkov rozhodne už krajský súd, alebo sa vec posunie na Najvyšší súd.

VIDEO Plus 7 Dní