Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka preto uložil povinnosť o sťažnostiach bezodkladne rozhodnúť. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan. "Vyšetrovateľ Policajného zboru (PZ) napriek splneniu zákonných podmienok nepredložil prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vykonávajúcemu vo veci dozor vyšetrovací spis spolu so sťažnosťami obvinených, ktoré boli riadne odôvodnené k 16. máju 2022, bezodkladne, ale až prípisom zo dňa 15. júna 2022," ozrejmil Skladan s tým, že doručené boli ÚŠP 21. júna.

Ako ďalej uviedol, postupom vyšetrovateľa prišlo k prieťahu v konaní v dĺžke 29 kalendárnych dní, z toho 21 pracovných. Dozorový prokurátor ÚŠP, ktorý dal na vydanie uznesenia o vznesení obvinenia súhlas, bol povinný predložiť sťažnosti obvinených nadriadenému prokurátorovi - zástupcovi špeciálneho prokurátora. "Hoci mu v tom nič nebránilo, urobil tak až dňa 18. júla 2022, po tom, ako mu boli dňa 13. júla 2022 doručené žiadosti obvinených o preskúmanie postupu pri rozhodovaní o sťažnostiach," podotkli z GP SR. Toto konanie spôsobilo prieťah v dĺžke 26 kalendárnych dní, z toho 17 pracovných.

V postupe prokurátora povereného výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Žilinka prieťahy nezistil. Súčasne dospel k záveru, že "obdobie od podania sťažností do doručenia odôvodnenia sťažností vyšetrovateľovi PZ nemožno pripísať na ťarchu orgánov činných v trestnom konaní a považovať ich ako prieťah v konaní, keďže išlo o obdobie, počas ktorého bolo realizované právo obvinených kvalifikovane svoje sťažnosti odôvodniť".

Na základe zistení generálny prokurátor SR uložil povinnosť o sťažnostiach bezodkladne rozhodnúť a "špeciálnemu prokurátorovi prijať účinné opatrenia, aby v budúcnosti k obdobným porušeniam zákona nedochádzalo". Skladan ďalej podotkol, že predmetom preskúmania nebola zákonnosť uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.

FOTO k téme v GALÉRII.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v apríli v rámci kauzy Súmrak obvinil expremiéra Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade obvinili aj nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a policajného exprezidenta Tibora Gašpara.

ÚŠP: Vyšetrovateľ NAKA a dozorový prokurátor konajú v kauze Súmrak bez prieťahov

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) konajú v kauze Súmrak, kde čelí obvineniu aj expremiér a líder Smeru-SD Robert Fico, bez prieťahov. Vyplýva to zo stanoviska ÚŠP zverejneného na sociálnej sieti.

Špeciálna prokuratúra priblížila, že sťažnosti obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia boli podané v tretej dekáde mesiaca apríl a vyšetrovateľ NAKA ich predložil na ÚŠP 21. júna. "Dôvodom pre tento postup bola skutočnosť, že obhajca JUDr. Michal Mandzák (obvinených N. B. a T. G.) v podanej sťažnosti uviedol, že túto chce odôvodniť, a keďže tak po dlhšiu dobu neučinil, vyšetrovateľ predložil dňa 21. júna 2022 sťažnosti na rozhodnutie," argumentuje ÚŠP. Ďalej uviedol, že spisový materiál je podľa obvyklého postupu orgánov činných v trestnom konaní predložený dozorovému prokurátorovi až po odôvodnení sťažností obvinených.

"Zároveň je potrebné brať do úvahy, že vyšetrovateľ má povinnosť podané sťažnosti vyhodnotiť a v prípade, ak ich považuje za dôvodné, im vyhovieť. Tento proces si vyžaduje adekvátny čas, ktorý zodpovedá rozsiahlosti spisového materiálu a podaných sťažností," zdôraznila špeciálna prokuratúra. Ako ďalej podotkla, z dôvodu rozsiahlosti spisového materiálu dozorový prokurátor ÚŠP vyšetrovací spis preskúmal a s navrhovanou právnou argumentáciou predložil 16. júla poverenému zástupcovi špeciálneho prokurátora na rozhodnutie o podaných sťažnostiach obvinených.

"Zdôrazňujeme, že doposiaľ neuplynula lehota stanovená opatrením špeciálneho prokurátora na rozhodovanie o sťažnosti, preto ani v konaní dozorového prokurátora nemožno hovoriť o žiadnych prieťahoch," vyhlásil ÚŠP. V tejto súvislosti tiež uviedol, že vyšetrovanie v tejto veci prebieha bez prieťahov a bolo skončené do štyroch mesiacov od vznesenia obvinenia.

"Rovnako poukazujeme na skutočnosť, že v zmysle príkazu generálneho prokurátora je príslušný na preskúmavanie prieťahov prokurátora výlučne bezprostredne nadriadený prokurátor – v danom prípade vedúci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a extrémizmu ÚŠP," zdôraznila prokuratúra s tým, že preskúmavať postup vyšetrovateľa vrátane prieťahov v konaní je príslušný výlučne prokurátor vykonávajúci dozor v prípravnom konaní. "V danej veci teda nie je oprávnený konať ani špeciálny prokurátor, ale ani generálny prokurátor," upozornil ÚŠP.