Slovensko čelí problému nesprávneho zaraďovania žiakov z vylúčených komunít do špeciálnych škôl a umelého vytvárania segregovaných tried. Tvrdí to exminister školstva a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling (SaS). Pripomenul, že na to upozorňuje Štátna školská inšpekcia, ale aj Európska komisia. Pokiaľ by Slovensko situáciu neriešilo, hrozia mu podľa Gröhlinga finančné pokuty. Vyzval rezort školstva, aby začal pracovať na konkrétnych krokoch.

Gröhling na stredajšej tlačovej konferencii pripomenul potrebu prijatia novely školského zákona, ktorá obsahuje definíciu segregácie. Potrebná je tiež pomoc s ranou starostlivosťou detí z vylúčených komunít do šesť rokov, monitorovanie segregácie na školách či katalóg podporných opatrení. "To sú opatrenia, ktoré by malo ministerstvo školstva prijať s cieľom pomôcť žiakom z vylúčených komunít, znížiť segregáciu v školstve a predísť problémom s infringementom od Európskej komisie. Posledné tri opatrenia sú tiež súčasťou Plánu obnovy. Podľa harmonogramu mali byť realizované v období od jesene do zimy 2022," upozornil poslanec.

Každé dieťa bez ohľadu na pôvod by malo podľa neho dostať čo najlepšie vzdelanie. "Na to sa zameriavali aj projekty, ktoré sme na ministerstve realizovali, ale aj opatrenia, ktoré nás ešte len čakajú," povedal Gröhling. "Z Plánu obnovy je na túto iniciatívu vyčlenených šesť miliónov eur. Cieľom je pracovať s deťmi z vylúčených komunít so zapojením ich rodičov do tohto procesu, aby deti dostali dobré základy už doma, v rodine a prišli lepšie pripravené do školy," doplnil.

Ďalším kľúčovým opatrením je podľa Gröhlinga aj schválenie takzvaného katalógu podporných opatrení. Ide o návrh zákona, ktorý prináša systém, ako v školách pomáhať žiakom s nadaním, ale aj so znevýhodnením. Zároveň určuje, na aký typ pomoci bude mať každý žiak zo zákona nárok a bol sprevádzaný návrhom na zvýšenie počtu asistentov na 18.000 a na automatické prideľovanie asistentov aj odborníkov do škôl. Poslanec pripomenul, že predošlé vedenie ministerstva zákon pripravilo a predložilo do pripomienkového konania.

Dobiehame veci

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že v máji bol na rezort školstva doručený list od Národnej implementačnej a koordinačnej autority, v ktorom bol vtedajšiemu ministrovi oznámený zvýšený dohľad, keďže niektoré úlohy boli už vtedy v sklze. "Po mojom nástupe 4. októbra sme naviazali na prácu. Teraz dobiehame veci, ktoré si vyžadujú ďalšie pokračovanie. Intenzívne rokujem so splnomocnencom vlády pre rómske komunity," povedal Horecký. Podľa jeho slov ide o prioritu. Kurikulárna reforma, štrukturálne fondy aj plán obnovy sú podľa šéfa rezortu školstva veľmi zamerané na pomoc rómskym komunitám.

Podľa Horeckého nejde o to, aký paragraf sa napíše do školského zákona, ale o to, aby sa nastavil funkčný mechanizmus a financovanie opatrení, ktoré neboli pripravené a dotiahnuté do konca. "Komunikujeme s terénom, pripravujeme komunikačnú a implementačnú fázu," priblížil Horecký. Ako doplnil, katalóg podporných opatrení bude predložený načas. Momentálne sa vyhodnocuje vyše 400 pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Podľa jeho slov financie z plánu obnovy nebudú ohrozené.