Občianske združenie Triptych, ktoré zastrešuje takzvané nezávislé kultúrne centrum na zelenej lúke Hidepark, má, zdá sa, problémy. Ukázalo sa totiž, že na pozemku, ktorý si pred rokmi prenajalo, vyrástli bez vedomia úradov čierne stavby. A hoci pokutu vo výške dvetisíc eur, ktorú združenie dostalo, zaplatilo a stavby začalo legalizovať, nie všetkým sa taký postup pozdáva. Najmä ak sa hovorí o kontajnerovej stavbe. Podobná stavba už totiž v Nitre stojí a stala sa terčom obrovskej kritiky a odporu. Skutočne platí pre všetkých rovnaký meter?

Neschopný úrad?

Ešte pred komunálnymi voľbami dostal Stavebný úrad v Nitre podnet, aby situáciu so stavbami prešetril. To, že stavby v Hideparku sú v rozpore so stavebným zákonom, potvrdil aj Filip Stranovský, ktorý sa stal po Markovi Hattasovi novým štatutárom spomínaného kultúrneho centra. „My sme túto situáciu chceli riešiť už dávno, ešte pred voľbami, ale bolo to ťažké, pretože všetci na úrade sa báli niečo urobiť. Teraz máme deväťdesiat dní na to, aby sme doložili kompletnú dokumentáciu. Tento proces je však pozastavený, pretože o celú problematiku sa začala zaujímať prokuratúra,“ priznal Filip Stranovský, s ktorým sme sa priamo v Hideparku stretli. Prokuratúra si totiž vyžiadala správu zo štátnej stavebnej inšpekcie o výkone štátneho stavebného dohľadu a rovnako podklady zo stavebného úradu mesta Nitra, ktoré sa týkajú konania o odstránení stavby či dodatočnom povolení.

Sami sebe?

O ilúziu o zmene v riadení a koncepcii mesta prichádzajú zrejme aj obyvatelia nitrianskej mestskej časti Párovce, ktorí bezradne protestujú proti výstavbe viacpodlažnej budovy na mieste niekdajšej kotolne na Ďurkovej ulici. Žiadajú, aby sa poslanci zamietavo vyjadrili k projektu šesťpodlažnej budovy, ktorá na prehustenom sídlisku negatívne zasiahne do bežného života miestnych obyvateľov. Proti výstavbe viacpodlažnej budovy na Párovciach spísali občania v polovici minulého roka petíciu. Podpísalo ju 217 obyvateľov mesta. Signatári petície argumentovali tým, že v pôvodnom návrhu revitalizácie sídliska Párovce z januára 2008 navrhli architekti zachovať jednopodlažnosť energobloku. S výstavbou viac ako trojpodlažnej budovy v tom čase nesúhlasil ani výbor mestskej časti a požadoval predložiť novú štúdiu a súhlasné stanovisko obyvateľov. Nič z toho sa však nestalo a hlas ľudu aj po zmene vedenia mesta zostal nevypočutý.

Pokuta pre Hidepark: Filip Stranovský priznáva, že kontajnerová skladačka nemala patričné povolenia.
Pokuta pre Hidepark: Filip Stranovský priznáva, že kontajnerová skladačka nemala patričné povolenia.
Zdroj: HENRIETA ĎUROVOVÁ

„Splnomocneným zástupcom stavebníka projektu je spoločnosť moravcik-schroner s. r. o., ktorej štatutárom je poslanec Tímu Hattas Dávid Moravčík. Nečinnosť súčasných poslancov výboru mestskej časti Staré mesto vo vzťahu k tejto problémovej prestavbe vyvoláva špekulácie, že majú väčšie pochopenie pre zástupcu developéra, než pre stovky nespokojných obyvateľov Pároviec. Pochybnosti o objektivite a nestrannosti posudzovania tohto projektu by mohlo zahnať vytvorenie nezávislej komisie urbanistov a architektov bez väzieb na Tím Hattas,“ hovorí Štefan Timko, zástupca dotknutých obyvateľov. Veľké nádeje vkladal petičný výbor práve do novozvoleného primátora Marka Hattasa, ktorý sa v predvolebnej kampani prezentoval obyvateľom Nitry ako odporca prehusťovania centrálnych mestských častí. „V osobných stretnutiach i mediálnych výstupoch sa vyjadroval ako podporovateľ našej iniciatívy, no pred mesiacom sa ako štatutár mesta Nitra podpísal pod územné rozhodnutie o umiestnení stavby na Ďurkovej 20.“

Kontajnerový dom

Súčasťou nitrianskej pamiatkovej zóny je povestný kontajnerový dom, ktorý tam postavil domáci podnikateľ Ján Lipovský s dcérou. Tí ešte v decembri požiadali stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby s názvom Novostavba autonómneho typu. Ide o lodné kontajnery na Podzámskej ulici, ktoré sa zmenili na obytný dom. V prípade Podzámskej však ide o stavbu v pamiatkovej zóne priamo pod hradom, preto ju verejnosť vníma veľmi citlivo. A hoci majiteľ stavby dostal pokutu 25-tisíc eur, spor s mestom stále pokračuje a nelegálna stavba existuje ďalej. Stojí však za povšimnutie, že rovnaký problém má dnes aj spomínaný Hattasov Hidepark. Tiež postavil kontajnerovú stavbu, no na rozdiel od podnikateľa Lipovského združenie, ktoré v súčasnosti toto centrum zastrešuje, schytalo pokutu „iba“ dvetisíc. „Sme sklamaní z prístupu nového primátora, ktorý po voľbách úplne zmenil rétoriku. Na mieste je otázka prečo. Odpoveď môže byť jednoduchá - možno preto, aby okolo jeho bývalých aktivít nevyskočilo ešte niečo,“zamyslel sa Štefan Timko.

Kultúrne centrum: V hľadáčiku ho má aj prokuratúra.
Kultúrne centrum: V hľadáčiku ho má aj prokuratúra.
Zdroj: HENRIETA ĎUROVOVÁ

Nemá právomoci

Primátor Marek Hattas vníma dianie okolo spomínaných projektov, preto zverejnil vyjadrenie, v ktorom vysvetlil, že na zastavenie najhorúcejšej stavby na Párovciach nemá žiadne kompetencie. „S výstavbou na tomto území sa nedokážem stotožniť. Ako primátor tohto mesta som jednoznačne na strane obyvateľov okolitých bytov. Znamená to však, že mám právomoc zasiahnuť a zastaviť povoľovací proces? Nie, takúto právomoc nemám. Mimochodom, o tomto projekte sa poslanci vyjadrovali ešte za bývalého vedenia. Komisia pre územné plánovanie dala vtedy súhlasné stanovisko na šesťpodlažný projekt, takže aj keď som viazaný zákonom a na zastavenie stavby nemám legálny dôvod, s novým hlavným architektom hľadáme riešenia, ako znížiť objem tejto stavby. Bolo by to na prospech dopravy a parkovania v okolí, ale aj pre lepší pocit z bývania pre ľudí v okolitých bytovkách.“

Sľuby sa sľubujú

O novej výstavbe sa hovorí aj na sídlisku Chrenová, kde má medzi rodinnými domami vyrásť päťposchodový dom. „Dve petície a listy primátorovi boli ignorované. Z akého dôvodu sa tu zmenil územný plán a prečo mesto neiniciuje jeho úpravu, keďže ide o štvrť s rodinnými domami?“ otvára ďalší problém obyvateľ dotknutého sídliska a miestny poslanec Daniel Hecht (Smer). „Nový hlavný architekt mesta Viktor Šabík najprv povedal, že urobí, čo sa dá, aby tam bol nejaký poriadok. No potom záhadne zmenil názor. Prečo? Je možné, aby niekto verejne v médiách vyhlásil, že územný plán v danej lokalite nepripúšťa výstavbu individuálneho rodinného domu?“ S rovnakým problémom sa stretávajú obyvatelia Starého mesta na Podzámskej ulici.

Tam má totiž vyrásť nová bytovka so štyridsiatimi štyrmi parkovacími miestami. Novostavba Bytový dom pod hradom je navrhnutá na pozemkoch, ktoré sú súčasťou pamiatkovej zóny. Obyvatelia okolitých bytov nesúhlasia s tým, aby na trávniku pod ich oknami vyrástla ďalšia stavba, preto proti plánovanej výstavbe spísali petíciu. „Hoci bývalý primátor Jozef Dvonč a jeho zastupiteľstvo tento bývalý mestský pozemok predali, chcel ho napokon pod tlakom obyvateľov vymeniť za iný alebo odkúpiť späť do vlastníctva mesta,“ povedal nám jeden z iniciátorov petície proti tejto výstavbe. Majitelia spomínaného pozemku ho pôvodne chceli vymeniť s mestom za pozemok pri rieke. „My dolupodpísaní občania a obyvatelia mesta Nitra nesúhlasíme s plánovanou výstavbou developérskeho projektu medzi riekou Nitra a Wilsonovým nábrežím, v smere k ulici Hodálova,“ podpísal sa v roku 2017 pod túto iniciatívu práve súčasný primátor Marek Hattas. O tento pozemok teda mesto neprišlo, no pred dvoma mesiacmi vydalo územné rozhodnutie o umiestnení stavby na susednej Podzámskej. Obyvatelia tejto časti mesta sú teda nepochopiteľným konaním mesta právom zhrození.