Neuskutočniteľné. To sú slová odborníkov na spracovanie odpadu, ktorí hodnotia nové nariadenie z dielne ministerstva životného prostredia. O čo ide? V prvý deň roka 2023 sa totiž majú meniť podmienky pre subjekty, ktoré nakladajú so zmesovým komunálnym odpadom. Pred uložením na skládku ho totiž musia špeciálne upraviť.

Veľká novela zákona o odpadoch prešla v parlamente už koncom roka 2019. Po novom, mimo iného, budú musieť podnikatelia pracujúci s odpadom obmedziť skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. Doteraz to fungovalo omnoho jednoduchšie. Vyvezený odpad stačilo podrviť či zlisovať a odviezť na skládku. Tomu má však byť od januára koniec. Nariadenie z ministerstva životného prostredia, ktoré musí plniť aj úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej Únii, prikazuje odpad špeciálne upraviť. Ako?

Odpad bude musieť prejsť procesom triedenia a stabilizácie organickej frakcie. Tieto ustanovenia majú zosúladiť slovenskú právnu úpravu s požiadavkami smernice o skládkach odpadov. Ešte väčšie sprísnenie čaká Slovensko od 1. januára 2027. Od tohto dňa sa bude môcť na skládku odviezť len upravený zmesový odpad a objemný odpad s nižšou výhrevnosťou ako doteraz. Takto zavedenými pravidlami sa má znížiť objem skládkovaného odpadu do roku 2035 až o 10 percent. Podľa predpokladov sa takýmto spôsobom úpravy zvýši aj miera recyklácie.

Lenže na náročnú úpravu zhromaždeného odpadu je potrebná výstavba nových technologicky náročných zariadení. A ako to už býva, pred začiatkom výstavby čaká podnikateľov či obce takmer nekonečný kolotoč vybavovačiek. Či už sú to povoľovacie procesy zo strany EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), vybavenie stavebného povolenia a úspešná kolaudácia. "Ak sa pozriem na čas výstavby takéhoto zariadenia, súčasný stav, vzhľadom na ekonomickú krízu zapríčinenú pandémiou a vojnou na Ukrajine, je od šiestich do 12 mesiacov minimálne, zostáva tak čas na EIA, stavebné konanie, kolaudáciu a uvedenie zariadenia do prevádzky maximálne 1,5 roka. A toto je čas, ktorý ten, na koho sa povinnosť vzťahuje, nevie ovplyvniť," upozornil prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) Peter Krasnec.

Ako tvrdí aj odborná verejnosť, povinnosť bola stanovená neskoro. Navyše, čas na realizáciu bol určený len na dva roky. Preto, ako sa zhodujú podnikatelia spracovávajúci odpad, štát by mal posunúť účinnosť tohto zákona aspoň o rok. Viaceré subjekty dokonca poslali otvorený list ministrovi Jánovi Budajovi. So žiadosťou o stretnutie mimo APOH žiadalo aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únia miest Slovenska (ÚMS) a Združenie organizácií verejných prác SR (ZVOP).

Vo svojom otvorenom liste žiadali ministra o posunutie stanoveného termínu s jediným dôvodom, jednoducho sa to nedá stihnúť. "Mestá a obce sa tak dostanú do patovej situácie, kedy žiadna skládka odpadov nebude môcť prijať neupravený zmesový komunálny odpad. Slovensko sa dostane do pozície, z ktorej nebude východisko a daný stav bude mať výrazne negatívny dopad ako na obyvateľov, tak aj na mestá a obce, priemysel a v neposlednom rade aj na predstaviteľov politickej moci," píšu uvedené subjekty v otvorenom liste. Do dnešného dňa sa však s ministrom nestretli a na svoj list ani nedostali odpoveď.

Ministerstvo ako keby nejavilo záujem riešiť tento závažný problém. Od prvého januára nasledujúce roka sa totiž môže stať, že nebude priestor, kde sa bude ukladať 1,5 miliónov ton odpadu.

Do problematiky sa zainteresovalo aj ministerstvo hospodárstva (MH SR). Po stretnutí spomínaných dotknutých subjektov s generálnym tajomníkom služobného úradu MH SR zaslalo Sulíkovo ministerstvo otázky adresované ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi. Odpovedí sa však stále nedočkalo.

"Nikto sa nebráni uvedenej povinnosti, ktorá je na nás kladená európskou legislatívou, no pokiaľ sa daná povinnosť neposunie aspoň o 2 roky, môže sa stať zo Slovenska jeden veľký Neapol, čo si myslím nikto nechce dopustiť," komentoval možný scenár Krasnec. Práve spomínané talianske mesto a jeho okolie je doslova zahltené tonami odpadu, ktorý v týchto veľkých horúčavách ohromne zapácha. O vzniku rôznych nákaz ani nehovoriac. Región Kampánia, kde leží Neapol totiž produkuje viac odpadu, ako je schopné spracovať. Okrem toho obyvatelia protestujú proti otvoreniu nových skládok a hlavná skládka v meste je od konca mája zatvorená.

O stanovisko sme požiadali aj ministerstvo životného prostredia. Článok budeme v prípade zaslanej odpovede aktualizovať.