Vyhrážanie, zastrašovanie, špehovanie, šikanovanie a ponižovanie zo strany nadriadeného zamestnanca. Problémy zamestnancov na Slovensku vedia zaskočiť aj inšpektorov práce. Počty podaní, ktoré ľudia zasielajú kontrolórom na šetrenie, stúpa. Oproti roku 2014 ich dnes dostávajú dvakrát viac. 

Len zlomok z nich však inšpektori vyhodnotia ako opodstatnenú. Niektorí zamestnanci sa podľa Ivany Staškovej z Národného inšpektorátu práce v Košiciach sťažujú na  nainštalovanie kontrolného kamerového systému na pracovisku bez splnenia zákonných podmienok, kontrolu tašiek zamestnancov pri odchode z pracoviska na verejnom priestranstve a za prítomnosti verejnosti a ďalšie čudné praktiky. Ako sme chránení? Ako sa brániť?

Bratislavskej šéfky inšpekcie práce v pracovno-právnej oblasti Martiny Ollé sme sa pýtali, ako postupovať, keď máme pocit, že váš šéf porušuje zákony. Čo ju po rokoch praxe rozčúli najviac? Na čo sa zamestnanci najviac sťažujú? Aké vysoké pokuty boli firmám nedávno udelené? Ktorá oblasť je, čo sa porušení zákona týka, najproblematickejšia? Dočítate sa v rozhovore v najbližšom vydaní týždenníka Plus 7 dní.