Tip na článok
V inom svetle: Primátor Štefan Škultéty rád víta známe osobnosti, prichádzajúce na festival Art fi lm. Na snímke s Hanou Maciuchovou.

Je primátor Trenčianskych Teplíc falzifikátor a ohovárač?

Primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty podpísal podľa znalca ohováračský list aj obálku s udaním.

Vybavovať si osobné účty pomocou anonymného listu či udania so sfalšovaným podpisom je stará, ale účinná metóda. Vlastnú skúsenosť s tým má bývalá viceprimátorka Trenčianskych Teplíc Monika Psotná, ktorá kandidovala za Občiansku konzervatívnu stranu. V jej mene totiž niekto napísal udanie na miestnu poslankyňu Zuzanu Ďurmekovú.

Anonymné udanie však prišlo aj na Moniku Psotnú. V kauze vlečúcej sa viac ako dva roky, ktorú vyšetrovali policajti v Trenčianskych Tepliciach, došlo aktuálne ku kurióznemu odhaleniu. Rukopisné časti na oboch udaniach vyhotovil podľa znaleckého posudku samotný primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty.

Anonym na Psotnú

„Podávam podnet na preverenie výkonu práce profesionálneho rodiča v osobe Monika Psotná, bytom na Baračke. Uvedená osoba už dlhšie vykonáva túto prácu. Avšak jediný dôvod, prečo takto koná, je nedostatok finančných prostriedkov v rodine. Dlhodobo nemá prácu, obdobne je na tom aj jej manžel,“ píše sa v anonymnom udaní, ktoré v marci 2011 prišlo na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a podpísali ho údajní občania Baračky.

Autori uvádzajú, že rodičia bývajú v stiesnených podmienkach u svokrovcov, pričom však majú tri vlastné deti, dve z detského domova a požiadali o tretie.

„Uvedená osoba nezvláda ani svoje deti, jediný dôvod, prečo vykonáva funkciu profesionálneho rodiča, sú peniaze. Tieto deti z detského domova dokonca vodí aj na rokovania mestského zastupiteľstva a na svoje ďalšie pracovné stretnutia. Sama trpí psychickými problémami a je nervovo labilná. Máme za to, že uvedenú prácu by mali vykonávať najmä ľudia, ktorí majú sociálne cítenie a majú úprimný záujem pomôcť. Deti bývajú v nedôstojných podmienkach, často sa o ne musí starať svokra, pretože uvedená osoba to psychicky nezvláda. Navyše svokor rád konzumuje alkoholické nápoje. Žiadame o okamžité preverenie týchto skutočností a pravidelné monitorovanie rodiny,“ uviedol neznámy pisateľ.

Anonymné dielo prišlo na úrad v obálke napísanej rukou. A v ten istý deň dorazilo udanie aj na trenčiansky inšpektorát práce, podľa ktorého trenčianskoteplická poslankyňa Zuzana Ďurmeková zamestnáva vo svojom sklenárstve ľudí načierno. Pracovníci vraj dostávajú plácu „na ruku“, nedodržiavajú sa predpisy ohľadne bezpečnosti práce a objekt je pravdepodobne v havarijnom stave.

„Žiadam neuvádzať moje meno ako sťažovateľa, pretože uvedená osoba ma pozná a mohla by sa mi chcieť pomstiť,“ píše autor udania, podpísaný ako viceprimátorka Trenčianskych Teplíc Monika Psotná. List je síce napísaný na počítači, ale podpísaný ručne.

Porovnávacia vzorka: Zápis v pamätnej knihe pochádza z pera primátora Škultétyho. Vľavo obálka vypísaná anonymom. Foto: archív

Vojna v meste

Po komunálnych voľbách v novembri 2010 sa opätovne stal primátorom Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty z SDKÚ. Vzťahy medzi ním, bývalou viceprimátorkou Monikou Psotnou a skupinou niekoľkých poslancov boli viac ako napäté pre nezhody z predchádzajúceho volebného obdobia. V marci 2011 začali prichádzať na úrady spomínané udania. Monika Psotná sa o tom, že mala podpísať list udávajúci Zuzanu Ďurmekovú, dozvedela náhodou.

V máji 2011 jej totiž prišla oficiálna odpoveď na sťažnosť z inšpektorátu práce. Vyrozumeli ju, že inšpektori vykonali u Zuzany Ďurmekovej kontrolu. Psotná, ktorá už vedela, že úrady prešetrovali aj anonym na ňu ako na profimamu, začala konať. Vyžiadala si z Inšpektorátu práce, ako aj z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne fotokópie oboch udaní aj ich obálok. Keď videla rukopis, začala tušiť, odkiaľ by mohol fúkať vietor. Na Okresnej prokuratúre v Trenčíne podala trestné oznámenie na neznámu osobu - s podozrením na konkrétneho človeka.

„Podľa môjho názoru osoba, ktorú podozrievam, je PhDr. Štefan Škultéty, primátor Trenčianskych Teplíc, nakoľko som bola štyri roky viceprimátorka Trenčianskych Teplíc a domnievam sa že jeho konanie súvisí so súčasným stavom komunálnej politiky v meste Trenčianske Teplice,“ píše sa podaní Moniky Psotnej.

V novembri 2011 na obvodnom oddelení polície v Trenčianskych Tepliciach vypovedal aj primátor Škultéty. Do zápisnice uviedol: „Ja si absolútne neviem vysvetliť skutočnosť, že mňa Mgr. Psotná uviedla ako potenciálneho možného páchateľa pri písaní anonymu a taktiež pri písaní sťažnosti na Inšpektorát práce Trenčín... Taktiež neviem uviesť skutočnosť, na základe akých podkladov Mgr. Psotná vyvodila záver, že som ju v jej mene podpísal vo veci sťažnosti na pracovné podmienky. Neviem si vysvetliť jej konanie.“

Po tom, ako policajti takto vec prešetrili, trestné stíhanie prerušili. Psotná sa však odvolala a požiadala o vyhotovenie znaleckého posudku. Okresná prokuratúra v Trenčíne jej sťažnosti vyhovela a zrušila uznesenie o prerušení trestného stíhania. Skonštatovala, že policajt vydal uznesenie predčasne, bez zabezpečenia dostatočných dôkazov, a nariadila znovu vo veci konať.

A tak pán primátor vypovedal opäť. Tentoraz už pritvrdil a ukázal prstom na iných: „Nie je v mojom záujme žiadnu osobu priamo z osočovania obviňovať, avšak ja vyjadrujem podozrenie, že osoby poslancov mestského zastupiteľstva Trenčianskych Teplíc, a to Zuzana Ďurmeková, Marian Kočiš, ďalej podnikateľ Igor Ch. a dôchodca Ján M. mohli byť zúčastnení na čine, ktorý je predmetom vyšetrovania.“

Znalecký posudok

Koncom januára tohto roku došlo v tejto komunálnej kauze k zaujímavému rozuzleniu. Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru vydáva znalecký posudok vo veci prečinu ohovárania, v ktorom je jednoznačne uvedené: „Sporný podpis na origináli listu ‚Vec: sťažnosť na pracovné podmienky a nelegálne zamestnávanie‘ vyhotovil PhDr. Štefan Škultéty. Sporné zápisy na obálke ‚Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny‘ vyhotovil PhDr. Štefan Škultéty.“

Znalecký posudok dostali aj policajti v Trenčianskych Tepliciach. Lenže namiesto toho, aby pisateľa udaní stíhali, prípad prekvalifikovali - z trestného činu ohovárania na priestupok. Monika Psotná sa odvolala a proti tomuto rozhodnutiu napísala sťažnosť. „Je neprijateľné, aby Štefan Škultéty, ktorý zastupuje mesto Trenčianske Teplice vo vzťahu k štátnym orgánom, teda aj vo vzťahu k Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kam o mne oznámil nepravdivé údaje, bol za svoje zjavne protiprávne konanie potrestaný len v rámci noriem priestupkového práva. Navyše sa zjavne uchýlil k tomu, že v písomnom podaní sfalšoval môj podpis a oznámil klamlivé skutočnosti o inej osobe,“ píše v sťažnosti Psotná.

O vyjadrenie sme požiadali aj primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho. „Ja neviem o posudku nič, nevidel som ho, neviem, kto ho objednal a s čím ho porovnávali, aká je relevantnosť posudku a podobne. Ako mám vedieť na to reagovať, keď o tom nič neviem? Vlastne neviem, čo v danej veci je podstata problému vyplývajúca z mojej funkcie primátora. Neevidujem v danej veci žiaden náznak porušenia zákona, priestupku alebo nejaký trestný čin, ktorého by som sa ako primátor mal eventuálne dopustiť.

Naozaj mi príde absurdná predstava, že by som mal poslať podnet na pani Ďurmekovú a akože to podpísať menom Psotnej. Keď vo všeobecnosti viem, že tieto osoby spolu intenzívne komunikujú a podnikajú kroky voči mojej osobe. To už by som naozaj musel byť na hlavu padnutý,“ píše niekdajší riaditeľ kancelárie ministrov obrany Juraja Lišku a Martina Fedora a dnešný primátor Trenčianskych Teplíc Škultéty.

VIDEO Plus 7 Dní