Aj vy patríte medzi nešťastníkov, napríklad mladých začínajúcich učiteľov či zdravotníkov, ktorých mesačný príjem je taký smiešny, že sa ani neodvážite vstúpiť do banky so žiadosťou o poskytnutie úveru na vlastné bývanie? Tak vedzte, že niekde ste urobili chybu. Lebo napríklad príslušníci Policajného zboru dostávajú za to, že nám všetkým pomáhajú a chránia nás, milé benefity. Okrem iného bezúročné pôžičky na kúpu nehnuteľnosti, pričom ich výška môže dosiahnuť až niekoľko desiatok tisíc eur. Len minulý rok sa medzi policajtov a zamestnancov ministerstva vnútra rozdelil takmer 1,4 milióna eur.

Policajti vo výhode: Nikto netvrdí, že práca polície nie je občas náročná, ale bezúročné pôžičky im možno závidieť.
Policajti vo výhode: Nikto netvrdí, že práca polície nie je občas náročná, ale bezúročné pôžičky im možno závidieť.
Zdroj: Norbert Grosz

Aj na nábytok

Koľko dostanú, toľko vrátia. Žiadne dve či tri percentá ročne navyše v prípade hypotéky či pokojne aj deväť, ak ide o spotrebný úver. Slovenským policajtom, ale i ostatným rezortným zamestnancom sveta žiť. Svoje bývanie si totiž dokážu zabezpečiť oveľa lacnejšie ako „civilné“ kategórie pracovníkov. Vlastne, všetci ostatní im môžu len tíško závidieť.

Bývanie: Policajtom sa s bezúročnou pôžičkou určite zháňa jednoduchšie ako napríklad učiteľom.
Bývanie: Policajtom sa s bezúročnou pôžičkou určite zháňa jednoduchšie ako napríklad učiteľom.
Zdroj: Matej Jankovič

Zatiaľ čo poniektorí pracujúci sú radi, ak im hypotéku v komerčnej banke pri ich platoch vôbec schvália, nehovoriac o tom, o koľko ju v konečnom dôsledku pre úroky preplatia, príslušníkom Policajného zboru sa v tomto smere oveľa ľahšie dýcha. Jedným z benefitov, ktorý im zamestnávateľ poskytuje, je totiž aj takzvaná bezúročná návratná sociálna výpomoc. Vďaka nej môžu dostať finančné prostriedky nielen na zabezpečenie vlastného bývania, a to až do výšky 50-tisíc eur, ale napríklad aj na stavebné úpravy nehnuteľnosti či na jej bežné udržiavacie práce. Získať príspevok na to sa dá až vo výške 15-tisíc eur.

Nuž a symbolické sumy, nepresahujúce štyritisíc eur, si môžu policajti vypýtať aj na zakúpenie bytového zariadenia či bytových doplnkov. To všetko bez toho, aby získané čiastky pri splácaní preplatili čo len o jediný cent. Znamená to, že ak si požičajú maximálnu sumu 50-tisíc eur, dokážu ju pri mesačnej splátke približne 280 eur vrátiť zhruba za pätnásť rokov.

Smoliari: Nielen vyššie platy, ale ani pôžičky na bývanie sa slovenským učiteľom jednoducho nevybavujú.
Smoliari: Nielen vyššie platy, ale ani pôžičky na bývanie sa slovenským učiteľom jednoducho nevybavujú.
Zdroj: TASR

Sociálny fond

Prostriedky na riešenie bytovej otázky sa policajtom, ale i ostatným zamestnancom rezortu vnútra poskytujú z takzvaného sociálneho fondu. Hovorkyňa ministerstva Andrea Dobiášová vysvetľuje, že uvedený fond na základe predmetného zákona tvoria všetci zamestnávatelia so sídlom na území Slovenska, ktorí zamestnávajú zamestnancov v pracovnom alebo podobnom pomere.

Minister Kaliňák sa chce zašiť v Rakúsku. Aspoň na víkendy

„Z uvedeného vyplýva, že ani Ministerstvo vnútra SR nie je v tomto smere výnimkou a v oblasti sociálneho fondu sa riadi zákonom o sociálnom fonde. Konkrétne podmienky sú ďalej upravené v príslušných kolektívnych zmluvách uzatvorených medzi ministerstvom vnútra a jednotlivými odborovými zväzmi, ktoré zastupujú konkrétne kategórie zamestnancov rezortu,“ hovorí Andrea Dobiášová.

Policajti vo výhode: Nikto netvrdí, že práca polície nie je občas náročná, ale bezúročné pôžičky im možno závidieť.
Policajti vo výhode: Nikto netvrdí, že práca polície nie je občas náročná, ale bezúročné pôžičky im možno závidieť.
Zdroj: TASR

A z čoho sa vlastne taký sociálny fond plní peniazmi? Aj to upravuje predmetný zákon, ktorý pripúšťa maximálnu hranicu tvorby tohto fondu vo výške 1,5 percenta. „Podľa aktuálne platných kolektívnych zmlúv je v podmienkach rezortu vnútra hranica dohodnutá na 1,08 percenta zo súhrnu hrubých služobných príjmov, miezd a platov zúčtovaných príslušníkom a zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,“ približuje Dobiášová.

Konkrétne v minulom roku to znamenalo, že do sociálneho fondu sa v rámci ministerstva vnútra dostalo zhruba 4 635 000 eur, pričom na návratné sociálne výpomoci bolo určených 30 percent z tejto sumy, čo predstavovalo asi 1,4 milióna eur.

Podmienky výpomoci

Aby to však nevyzeralo, že takúto fajn bezúročnú pôžičku môže získať bársaký policajt či pracovník, ministerstvo vnútra má stanovené aj kritériá, komu výpomoc poskytne. Tak napríklad len tomu, kto je v služobnom, štátnozamestnaneckom alebo v pracovnom pomere nepretržite najmenej dva roky ku dňu doručenia žiadosti. Posudzuje sa tiež sociálna a bytová situácia žiadateľa a jeho platobná schopnosť. Ak náhodou výpomoc pýtajú manželia policajti, posudzujú ich ako jedného žiadateľa. Nuž a smolu má ten, kto je v prípravnej alebo dočasnej štátnej službe, v pracovnom pomere na dobu určitú alebo zamestnanec, ktorému vznikne nárok na starobný dôchodok skôr, ako dôjde k splateniu poskytnutej výpomoci.

Smoliari: Nielen vyššie platy, ale ani pôžičky na bývanie sa slovenským učiteľom jednoducho nevybavujú.
Smoliari: Nielen vyššie platy, ale ani pôžičky na bývanie sa slovenským učiteľom jednoducho nevybavujú.
Zdroj: TASR

Policajti sú výnimka

Bezúročná sociálna výpomoc na bývanie pre policajtov má odporcov aj obhajcov. Jedni tvrdia, že takáto výhoda nie je štandardná a najmä nie je spravodlivá voči iným, rovnako spoločensky dôležitým povolaniam. Druhí protirečia a myslia si, že vzhľadom na nie práve najlepšie platy pre začínajúcich policajtov a podmienky, v akých niekedy pracujú, môže byť práve toto jeden z benefitov, ktorý priláka mladých ľudí do zboru.

Lenže policajti nie sú jediná kategória činiteľov vo verejnom záujme, ktorá má pri nástupe do povolania mizernú mzdu. Plat učiteľa v prvých rokoch v zamestnaní sa pohybuje okolo 600 eur v hrubom. Navyše s odmenami môžu rátať len veľmi výnimočne. A asi by sme našli len pramálo ľudí, ktorí by ocenili spoločenský význam funkcie policajta vyššie ako ten, ktorý si zaslúžia učitelia. Majú nárok na podobné bezúročné pôžičky? Nie.

Fond na podporu vzdelávania síce pôžičky poskytuje, ale úroky pedagógom neodpúšťa. „Všetky pôžičky poskytované fondom sa úročia v zmysle zákona, pričom úroková sadzba pôžičky je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky zvýšená o tri percentuálne body a je rovnaká počas celej lehoty splatnosti. Výška úrokovej sadzby nesmie prekročiť 4 percentá ročne,“ napísal Pavol Kučmáš, riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania. Hypotéky na nehnuteľnosť sa v komerčných bankách úročia 1,3 percenta. Množstvo učiteľov s biednym platom však kritériá na klasické pôžičky nesplní.

„Pôžičky pre pedagógov do 10-tisíc eur nie sú účelovo viazané. Možno ich využiť na kúpu, stavbu i rekonštrukciu bytu a domu. To je aj jeden z najčastejších účelov, na ktorý pôžičky z fondu pedagógovia využívajú,“ doplnil. „V školskom roku 2015/2016 fond poskytol pôžičku 251 pedagógom v celkovej sume 2 496 900 eur, priemerná výška pôžičky predstavovala takmer 9 950 eur,“ poskytol Kučmáš štatistiky.

Na stravu a dopravu

Všetky ministerstvá sociálne fondy zriadené majú. Slúžia na účely, ktoré určuje zákon alebo sú zapísané v kolektívnej zmluve. „Zamestnancom sa zo sociálneho fondu poskytuje iba príspevok na stravovanie, dopravu do zamestnania a späť, na regeneráciu pracovnej sily, kultúrne alebo športové podujatia alebo na iné sociálne aktivity, sociálnu výpomoc, peňažné príspevky pri životných jubileách, pri narodení dieťaťa,“ dalo by sa zhrnúť z odpovedí slovenských ministerstiev. Ani jedno však zamestnancom neposkytuje také výhody ako polícii vnútro, dokonca ani rezort obrany k vojakom také štedré nie je.Aj keď príslušníci ozbrojených síl zas majú garantovaný príspevok na bývanie, ktorý dostávajú každý mesiac k výplate. Jeho rozpätie je zhruba od 108 do 260 eur.

Niektoré ministerstvá sa nad našimi otázkami ohľadom poskytovania berúročnej pôžičky hádam aj počudovali. „Ministerstvo kultúry zo sociálneho fondu neposkytuje ani nikdy neposkytovalo bezúročné pôžičky svojim zamestnancom na stavbu domu či rekonštrukciu,“ vyjadril sa hovorca rezortu Jozef Bednár. V podobnom duchu zareagovalo ministerstvo spravodlivosti, hospodárstva, zahraničných vecí i zdravotníctva.

Prečítajte si