TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. júna 2023.

"Súčasný stav personálnych a organizačno-technických príprav objektívne nie je v takom stave, aby sme reformu mohli s čistým svedomím spustiť od januára," vysvetlil Karas, podľa ktorého "je v hre" základné právo ľudí na efektívny prístup k súdnej ochrane.

Vytvorenie dodatočného časového priestoru je podľa ministra nevyhnutné na naplnenie cieľov reformy a na vytvorenie predpokladov pre postupné zlepšovanie výkonu súdnej moci. "V tomto je jasná zhoda aj na politickej úrovni," podotkol Karas.

Posun účinnosti reformy bol prerokovaný so všetkými zástupcami súdnej moci vrátane predsedov súdov a zástupcov Súdnej rady SR. "Domnievam sa, že v celom procese súdnej mapy došlo k podceneniu partnerskej komunikácie so súdmi. Toto sa snažím naprávať," skonštatoval minister. Dodal, že žiadna významná reforma nebude mať úspech, ak ju nebude akceptovať aspoň odborná verejnosť.

Rezort tvrdí, že návrhu o odklade predchádzal audit. Súčasťou navrhovaného riešenia bude okrem dokončenia zameškaných organizačných príprav aj vyjasnenie procesu preraďovania sudcov na novovzniknuté súdy a pracoviská. Chce, aby bol pri tom čo najviac rešpektovaný princíp dobrovoľnosti. "Našou povinnosťou je pripraviť také riešenie, ktoré bude čo najviac chrániť právo ľudí na prístup k spravodlivosti," povedal Karas.

Cieľom súdnej mapy je zvýšiť efektivitu výkonu súdnej moci a zabezpečiť potrebné investície do špecializácie. Implementácia projektu je zároveň podmienkou pri získavaní prostriedkov z plánu obnovy. Ministerstvo spravodlivosti poukázalo, že vyhodnotili aj všetky súvislosti so záväzkami vo vzťahu k plánu obnovy. Vďaka dodatočnému času na implementáciu reformy budú môcť byť tieto záväzky riadne a včas splnené, uviedlo.

Kolíková: Súdna reforma bola od nového roka pripravená

Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) je presvedčená, že súdna reforma bola pripravená tak, aby od 1. januára 2023 mohla byť rozbehnutá na súdoch. Uviedla to v reakcii na plán súčasného ministra Viliama Karasa posunúť implementáciu súdnej mapy o päť mesiacov.

"Samozrejme, každá takáto veľká reforma sa stretne na začiatku s ťažkosťami a rozumiem aj tomu, že ak by som sa spýtala sudcov, či ju chcú odložiť, tak by mi určite povedali áno, čo je prirodzená obava zo zmeny," vyhlásila Kolíková. Považuje za škodu odkladať reformu, pretože každý mesiac bude chýbať.

FOTO k téme v GALÉRII.

"Osobitne pri správnych súdoch rozumiem, že tu bolo potrebné urobiť ešte niektoré opatrenia, keďže nedošlo k takému nábehu sudcov na nový súd, preto som aj ministrovi spravodlivosti navrhla, ako to riešiť," poznamenala s tým, že v riešení sa nezhodli.